Skip to main content
Opptak av SOR-konferanse

Rettssikkerhet for mennesker med utviklingshemming

  • Inkludering, etikk og rettigheter
  • Forebygging og håndtering av overgrep og utnytting
  • Nasjonal veileder fra Helsedirektoratet. Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming
28. og 29. oktober 2021
Oslo kongressenter

NB: Opptak fra denne konferansen er nå kun tilgjengelig på SOR Digital+

Påmelding til nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på våre fremtidige konferanser ved å melde deg på nyhetsbrevet vårt:

Du kan delta på to måter:
- Fysisk tilstedeværelse på Oslo kongressenter
- Digitalt arrangement, streamet

I begge tilfellene får deltakerne fri tilgang til opptak fra hele konferansen + ekstra bonusmateriale i påfølgende seks måneder. Obs: personlig innlogging, kan ikke deles med andre.

Kommuner og andre organisasjoner kan bestille pakker som gir alle ansatte tilgang til konferansen i seks måneder. For høgskoler og universitet omfatter det også studenter.

Kommuner, høgskoler, universitet m.fl. kan også velge abonnement på tre årlige konferanser + bonusmateriale, som blir tilgjengelig 1-5 år for alle med epostadresse tilhørende disse arbeidsplassene eller studiestedene.

Se prisinformasjon nederst, under programmet.

Konferansemiddag og konsert med Vamp

Program

Rettssikkerhet for mennesker med utviklingshemming

Torsdag 28. oktober 2021
Både for de som streamer konferansen og de som er fysisk til stede, blir det vist TV-BRA reportasjer i alle pauser.
08.30

Registrering, te, kaffe og litt å spise for de som deltar fysisk på konferansen

09.30

Velkommen
Karl Haakon Sævold, styreleder Stiftelsen SOR

09.35
09.40
10.05
10.10

Politisk passivitet – en utfordring for rettssikkerheten.
Geir Lippestad , advokat og politiker

11.00

Pause / TV BRA innslag

11.15

Når menneskesynet svikter, svikter systemet
Kari Eika, styremedlem i Stiftelsen SOR og forfatter

12.00

Lunsj /TV BRA innslag

Seksuell helse hos personer med utviklingshemming
Helene Myklebustad, sexologisk rådgiver ved kreftsenter for opplæring og rehabilitering (KOR), Haukeland universitetssjukehus, vernepleier med videreutdanning i sexologisk rådgivning
Linda Myklebust, fagkoordinator i Osterøy kommune, vernepleier med videreutdanning i sexologisk rådgivning

13.00

Kulturelt innslag ved Landsbystiftelsen

13.15

Forebygging og håndtering av overgrep og utnytting av risikoutsatte voksne
John Ingvard Kristiansen, seniorrådgiver Bufdir, og Nina Christine Dahl, seniorrådgiver Bufdir

14.00

Pause / TV BRA innslag

14.20

Med rett til å gå til grunne
Syed Ali Shahbaz Akhtar, Journalist NRK og Cathrine Oftedahl, Journalist NRK

Debatt
Karl Haakon Sævold, styreleder i Stiftelsen SOR (debattleder)
Panelet:
Karl Elling Ellingsen, professor ved NAKU / NTNU
Tom Tvedt
, forbundsleder NFU

15.25

Pause / TV BRA innslag

15.45
16.30

Slutt for dagen (faglig innhold)

18.30

Samling i foajeen for de som skal delta på konsert og middag
Åpen bar

19.00
20.00

Festmiddag med taler – SOR feirer 70 år i tjeneste for gode levekår for mennesker med utviklingshemming


Fredag 29. oktober 2021
08.55

Velkommen tilbake - TV BRA reportasje

09.00

Nasjonal veileder fra Helsedirektoratet – Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming
Bakgrunn, prosess og innhold

Therese Opsahl Holte, seniorrådgiver Helsedirektoratet, avdeling
kommunale helse- og omsorgstjenester
Per-Christian Wandås, seniorrådgiver Helsedirektoratet, avdeling
kommunale helse- og omsorgstjenester

Veilederen er bygget opp med syv tema: 1) Samarbeid og kompetanse, 2) Personsentrerte og individuelt tilrettelagte tjenester, 3) livsfaser og overganger, 4) Habilitering og bistand i dagliglivet, 5) Helseoppfølging, 6) Familie, pårørende og verge, 7) Dokumentasjon og taushetsplikt.

Alle disse temaene blir belyst i hver sine foredrag. Noen direkte fra scenen på konferansen, andre i forhåndsinnspilte opptak (bonusmateriale). Når vi i underoverskriftene på disse tema skriver «nytteverdi», innebærer det at både styrker og svakheter blir belyst, sammen med fokus på hvilken praktisk verdi veilederen kan ha for fagfolk, hovedpersonene selv og deres familiemedlemmer.

09.30

Samarbeid og kompetanse
Veileder om gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Innhold, muligheter og nytteverdi.

Marit Isaksen, leder for profesjonsrådet for vernepleiere i FO

10.15

Pause / TV BRA innslag

10.35

Personsentrerte og tilrettelagte tjenester
Veileder om gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Innhold, muligheter og nytteverdi.

Britt-Evy Westergård, førsteamanuensis, OsloMet

11.20

Pause

11.25

Habilitering og bistand i hverdagen
Veileder om gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Innhold, muligheter og nytteverdi.

Gry Glorvigen, Akershus universitetssykehus HF, Voksenhabilitering

12.10

Lunsj

Samarbeid med familie, pårørende og verge
Veileder om gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Innhold, muligheter og nytteverdi.

Gunn Strand Hutchinson, nestleder NFU

Livsfaser og overganger
Veileder om gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Innhold, muligheter og nytteverdi.

Andre Paulsberg, NAKU

Foreldre med Kognitive vansker

Andre Paulsberg, NAKU

13.10

Kulturelt innslag ved Landsbystiftelsen

13.25

Tilrettelagt bok om samtykke, psykisk helse og livskvalitet -in progress.
En samtale om hvordan godt design og universell utforming kan gi støtte til kunnskap om rettigheter

Anne Gro Innstrand, forfatter og psykologspesialist, og Sunniva Innstrand, kunstner og illustratør

14.10

Pause

14.25

Ola. En dokumentarfilm om en engasjert og ærlig mann, som stiller spørsmål om tilværelsen og reflekterer rundt sin egen posisjon i samfunnet.

Regisør Ragnhild Nøst Bergem i samtale med Ola, og smakebiter fra filmen som er under produksjon.

15.00

Slutt

Ledelse av konferansen: Tim Lunaas Heggelund (Marienlyst skole, HELT MED-ordningen) og Jarle Eknes (daglig leder i Stiftelsen SOR).

Bonusinnlegg - tilgjengelig digitalt
1

Helseoppfølging
Veileder om gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Innhold, muligheter og nytteverdi.
Hege Kylland, Nedre Eiker kommune

2

Dokumentasjon og taushetsplikt
Veileder om gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Innhold, muligheter og nytteverdi.
Arve Mosand, seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Blir tilgjengelig i midten av november.

3

Beslutningsstøtte – en kunnskapsoppdatering
Sølvi Linde, førstelektor Høgskolen på Vestlandet

4

Fuelbox om gode hverdagsliv - utvikling av samtalekort til bruk i tjenesteutvikling
Aud Elisabeth Witsø, førsteamanuensis NTNU
Lennart Sølsnes Røsten
Stian Wiggen Hansen, vernepleier i Trondheim kommune

5

Sinnemestring for personer med utviklingshemming.
Nyutviklet modell, tilpasset norske forhold. Modellen er basert på individuell behandling og bygger på kognitiv atferdsterapi. 
Anne Sivertsen, Anne Mette Waagsbø, Bernt Barstad (alle ansatt ved Habiliteringstjenesten for voksne St Olavs Hospital) og Erik Søndenaa (NTNU, vernepleierutdanningen).

6

Kroppskort - et verktøy for å snakke om kropp, seksualitet og relasjoner
Nina Christine Dahl, seniorrådgiver i Stiftelsen SOR, i samtale med 
Linn Fjelde Farstad, seniorrådgiver, Agder politidistrikt, Barnehuset
Frode M. Andreassen, seniorrådgiver, Agder politidistrikt, Barnehuset

Når:
28. - 29. oktober 2021

Hvor:
Oslo, Oslo kongressenter Youngs gate 21 (eller digital deltakelse fra hvor som helst)

Målgrupper:
Alle som er engasjert i gode levekår for mennesker med utviklingshemming; miljøterapeuter, miljøarbeidere, ledere, politikere, lærere, pårørende, tjenestebrukere og andre med interesse for temaet.

Pris ved fysisk tilstedeværelse i konferanselokalene:

Pris for deltakelse på konferansen er kr 4.350,- til sammen for begge dager. Ved deltakelse kun en dag er prisen kr 2.175,-

Dersom fire eller flere melder seg på samtidig fra samme arbeidsplass (og deltar), reduseres prisen for hver enkelt med kr 300,- Samlet pris for hele konferansen blir da 4.050,- pr person.

Konsert og konferansemiddag
Konsert med Vamp og tre retters middag med to enheter drikke kr 635,-

Overnatting
Fra kr 1.245,-  i enkeltrom og kr 1.445,- i dobbeltrom m/ frokost 

Pris ved digital deltakelse / streaming/ tilgang til opptak:

Per person: kr 1.850

Hvis flere skal se på konferansen sammen, skal alle være påmeldt. Alle priser gjelder for to dager. De påmeldte får tilgang til opptak av hele konferansen i seks måneder. Tilgangen er knyttet til den enkeltes epostadresse, og kan ikke deles med andre.

Fremgangsmåte for individuell påmelding:

A) Klikk "påmelding" øverst på siden,

B) Registrer deg, velg kategori "deltaker", bla til neste side og kryss av for "digital deltakelse knyttet til epostadresse, kr 1.850"

C) Motta bekreftelse

D) Når du skal streame konferansen eller se på opptak senere, går du inn på denne adressen: https://oktober.stiftelsensor.no Logg deg inn ved å registrere din epostadresse (må være den du registrerte ved påmeldingen) og mobilnummer.

OBS: hvis din kommune/organisasjon har bestilt kollektiv tilgang, skal du kun utføre punkt D. Det gjør du på konferansedagene, og når som helst i seks måneder etter dette. Nederst på denne siden finner du oversikt over kommuner/organisasjoner som har bestilt kollektiv tilgang for alle sine ansatte.

Det er også mulig å melde på en hel kommune eller organisasjon kollektivt. Da får alle i kommunen/organisasjonen delta uten ekstra kostnad.

Det er tre priskategorier for denne ordningen, varierende fra kr 10.000 til 40.000 for kollektiv, ubegrenset tilgang:

1) Kommuner med færre enn 10.000 innbyggere kr 10.000

2) Bydeler i Oslo + kommuner med 10-50.000 innbyggere + sykehus + høgskoler og universitet (inkludert lærere og studenter): kr 25.000

3) Kommuner med over 50.000 innbyggere: kr 40.000

Brukerorganisasjoner kommer i kategori 1 (10.000). Dersom organisasjonen ikke har felles epostadresse for sine medlemmer, må det sendes en liste med navn, epostadresse og telefon nr til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Listen kan ikke inneholde mer enn 100 navn. Navnene kan bare gjelde personer som er ansatt i organisasjonen eller har styreverv sentralt eller lokalt. Mulighet til å melde inn enkeltpersoner som beskrevet her, gjelder kun for brukerorganisasjoner.

Små organisasjoner kommer i kategori 1, mellomstore i kategori 2 og store i kategori 3. Ta kontakt med Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. og oppgi antall ansatte samelt i organisasjonen, så får dere tilbakemelding om hvilken kategori dere skal registrere dere i. Antallet skal omfatte samtlige ansatte, uavhengig av hva de jobber med. 

 

Fremgangsmåte for kollektiv påmelding:

A) Personen som bestiller kollektiv påmelding klikker på "påmelding" øverst på denne siden,

B) Registrer deg, velg kategori "deltaker", bla til neste side og kryss av for "digital deltakelse knyttet til epostadresse" (velg prisalternativet som gjelder for din kommune/organisasjon)

C) Motta bekreftelse

D) Når du eller noen andre i din kommune/organisasjon skal streame konferansen eller se på opptak senere (påfølgende 6 måneder), går man inn på denne adressen: https://oktober.stiftelsensor.no Logg deg inn ved å registrere din epostadresse (må være jobbadressen) og mobilnummer samt passord du får på epost i forkant av konferansen.

OBS

Det er kun en person i kommunen/organisasjonen som skal utføre A til C. Alle andre ansatte går direkte til punkt D.

Lurer du på om du kommer inn under denne ordningen? Nederst på denne siden finner du oversikt over kommuner/organisasjoner som har bestilt kollektiv tilgang for alle sine ansatte.

Tilgang er knyttet til epostadresse-domenet som er angitt ved bestilling (for eksempel alle som har epostadresse som slutter på @Bergen.kommune.no, @stolav.no, @vid.no/@vidstud.no osv. Eneste unntak er interesse- og brukerorganisasjonene, som skal sende eget skjema med individuelle epostadresser. Tilgangen gjelder for disse organisasjonenes ansatte og styremedlemmer sentralt og i lokallag, ikke for alle deres medlemmer.

Pris ved årsabonnement på digital deltakelse / streaming/ tilgang til opptak:

Klikk her for å bestille årsabonnement

Abonnement digital deltakelse 3 årlige konferanser
(februar; UngSOR-konferanse, mai og oktober; SOR-konferanse) med 1-5 års tilgang til alle opptakene fra konferansene + bonusmateriale.

Kommuner og bydeler
Kommuner med færre enn 10.000 innbyggere: gratis deltakelse på høstkonferansen 2021, kr. 25.000 pr år fra 1. 1. 2022.
Kommuner med 10-50.000 innbyggere / bydeler i Oslo: gratis deltakelse på høstkonferansen 2021, kr. 60.000 pr år fra 1. 1. 2022.
Kommuner med over 50.000 innbyggere: gratis deltakelse på høstkonferansen 2021, kr. 95.000 pr år fra 1. 1. 2022.

Høgskoler, universiteter, sykehus og fylke
Høgskoler og universitet: gratis deltakelse på høstkonferansen 2021, kr. 30.000 pr år fra 1. 1. 2022.

Fylke: gratis deltakelse på høstkonferansen 2021, kr. 30.000 pr år fra 1. 1. 2022.

Sykehus: gratis deltakelse på høstkonferansen 2021, kr. 50.000 pr år fra 1. 1. 2022.

Brukerorganisasjoner
Årsabonnement er ikke tilgjengelig for brukerorganisasjoner, med mindre brukerorganisasjonen har felles epostdomene for alle som skal ha tilgang (for eksempel @hbf.no). Dette har tekniske og administrative årsaker. Til gjengjeld er prisen for digital tilgang for enkeltkonferanser satt ekstra lavt for brukerorganisasjonene.

Stiftelser og private organisasjoner
Disse organisasjonene kan melde seg på ved å bruke kommunekategoriene.
Små organisasjoner: gratis deltakelse på høstkonferansen 2021, kr. 25.000 pr år fra 1. 1. 2022.
Mellomstore organisasjoner: gratis deltakelse på høstkonferansen 2021, kr. 60.000 pr år fra 1. 1. 2022.
Store organisasjoner: gratis deltakelse på høstkonferansen 2021, kr. 95.000 pr år fra 1. 1. 2022.

Ta kontakt med 
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. og oppgi antall ansatte totalt i organisasjonen, så får dere tilbakemelding om hvilken kategori dere skal registrere dere i. Antallet skal omfatte samtlige ansatte, uavhengig av hva de jobber med. og organisasjoner som ikke er omtalt ovenfor.

Bindingstid
Det er bindingstid på abonnementet ut hele 2022. Abonnementet fortsetter å løpe til det sies opp. Avbestillingsfrist hvert år er 10. januar. Prisen indeksreguleres hvert år.

Utvidet tilgang
Pakkene innebærer ubegrenset tilgang i 1-5 år til hver av konferansene + bonusmateriale for alle som er ansatt (eller er studenter ved høgskole/universitet). Tilgang er knyttet til epostadresse-domenet som er angitt ved bestilling (for eksempel alle som har epostadresse som slutter på @Bergen.kommune.no, @stolav.no, @vid.no/@vidstud.no osv.

Klikk her for å bestille årsabonnement

Disse organisasjonene har bestillt digital tilgang for alle sine ansatte for denne konferansen

Kommuner
Alver kommune (@alver.kommune.no)
Bergen kommune (@bergen.kommune.no)
Bremanger kommune (@bremanger.kommune.no)
Bærum kommune (@baerum.kommune.no)
Gran kommune (@gran.kommune.no)
Hammerfest kommune (@hammerfest.kommune.no)
Harstad kommune (@harstad.kommune.no)

Kristiansand kommune (@kristiansand.no)
Kvæfjord kommune (@kvafjord.kommune.no)

Lier kommune (@lier.kommune.no)
Melhus kommune (@melhus.kommune.no)
Nes kommune (@nes.kommune.no)
Nore- og Uvdal kommune (@nore-og-uvdal.kommune.no)
Oslo kommune, bydel Østensjø (@bos.oslo.kommune.no)
Osterøy kommune (@osteroy.kommune.no)
Sola kommune (@sola.kommune.no)
Sula kommune (@sula.kommune.no)
Stavanger kommune (@stavanger.kommune.no)
Tyssvær kommune (@tysver.kommune.no)

Brukerorganisasjoner
Handikappede Barns Foreldreforening (@hbf.no)
Signo (@signo.no)

Andre organisasjoner
Abcent (@abcent.no)

Høgskoler og universitet
Universitetet i Sør-Øst Norge (@usn.no) + (@student.USN.no)