Skip to main content

Tvang og makt

Oslo kongressenter, 24. og 25. oktober 2024

SOR Digital+

Abonnementsløsningen som
alltid er faglig oppdatert

Mai 2024

2040 begynner nå!
Om ledelse og organisering.

UngSOR 2024

Gode levekår for barn og unge
med uviklingshemming

Stiftelsen SOR

Gode levekår
Økt kompetanse
Styrkede menneskerettigheter