Skip to main content
En digital konferanse om pårørendesamarbeid

UngSOR

 

                                                                              Konferanse                                                

Mai 2024

En SOR-konferanse om
ledelse og organisering

Oktober 2024

En SOR-konferanse om
tvang og makt

SOR Digital +

Abonnementsløsningen som
alltid er faglig oppdatert

Stiftelsen SOR

Gode levekår
Økt kompetanse
Styrkede menneskerettigheter