Skip to main content

Hva er Stiftelsen SOR

SOR ble opprettet i 1951.

Virksomhetsidé

  • Stiftelsen SOR arbeider med informasjons- og kompetanseformidling, fagutvikling og sosialpolitiske innspill, med særlig fokus på holdningsarbeid og bevisstgjøring om utfordringer og utviklingsmuligheter
  • Stiftelsen SOR arbeider for å fremme utviklingshemmedes rettigheter gjennom samvirke med enkeltpersoner, frivillige organisasjoner, offentlige etater, fagmiljø og utdanningsinstitusjoner

Visjon

  • Alle mennesker med utviklingshemning skal sikres mulighet til utvikling på egne premisser og ha et aktivt liv i fellesskap med andre

Frivillighet

  • Mer enn 100 personer har deltatt i ubetalt frivillighetsarbeid de siste årene i SOR´s innsats for personer med utviklingshemning. Blant annet ved å arrangere kurs og konferanser, og ved å skrive artikler for tidsskriftet Rapport og kapitler i bøker og e-læringskurs vi har tatt initiativ til. Videre ved å delta i redaksjonsarbeid for tidsskriftet, informasjonshefter, bøker og nettsider.