Nyheter

HELT MED-heltene i Sør-Trøndelag

HELT MED-heltene i Sør-Trøndelag

"Det å få denne jobben, forandret livet mitt totalt", forteller Kim, som fikk jobb ved sykehjem i Trondheim gjennom HELT MED-ordningen. Nå er han med på å gjøre livet lettere for andre. "Tidligere følte jeg meg gjemt bort, nå opplever jeg at jeg er til nytte i samfunnet".

Fem engasjerte arbeidstakere møtte stortingspolitiker Guro Angell Gimse i videomøte, og fortalte om den viktige jobben de gjør på sykehjem i Trondheim.

Reagerer på ordfører Nygårds utspill

Reagerer på ordfører Nygårds utspill

Torsdag 7. mai vedtok bystyret i Fredrikstad enstemmig å utsette behandlingen av den omstridte Furutun-saken. Som argumenter for utsettelsen ble det i debatten både vist til henvendelsen fra likestillings- og diskrimineringsombudet og behovet for brukermedvirkning. I Fredrikstad Blad 8. mai går ordfører Jon-Ivar Nygård (A) ut mot ombudet og kommenterer brukermedvirkningen slik «Men jeg må også få lov til å si at man har så ulik tilnærming til saken, at det er et spørsmål om dialog nødvendigvis fører til enighet. Det er ikke sikkert.» Det reagerer SOR-styreleder Karl Haakon Sævold på.

Furutun utsettes

Furutun utsettes

Torsdag 7. mai behandlet bystyret i Fredrikstad kommune Furutuns videre eksistens som en samlokalisert barneavlastning med 39 rom. Saken har fått nasjonal oppmerksomhet, og en rekke organisasjoner og fagpersoner har hevet sin røst mot et avlastningssenter av denne størrelsen.

Store enheter for funksjonshemmede barn - en god idé?

Store enheter for funksjonshemmede barn - en god idé?

Den siste uken har Fredrikstad kommunes ønske om å samlokalisere kommunens avlastningstjenester på den gamle institusjonen "Furutun" fått nasjonal oppmerksomhet. Stiftelsen SOR har i likhet med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU), Uloba og en rekke andre fagpersoner og organisasjoner, engasjert seg sterkt i saken. I denne artikkelen kan du lese hva landets vernepleiere og vernepleierstudenter mener om en slik samlokalisering.

Når byråkratene mister bakkekontakten

Når byråkratene mister bakkekontakten

Den siste uken har det stormet rundt Fredrikstad kommune, og deres ønske om å etablere et felles avlastningstilbud med 39 avlastningsplasser for inntil 77 funksjonshemmede barn. Saken har til og med nådd Stortinget, og vi venter spent på svar fra Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF). I mellomtiden vil jeg kommentere gårsdagens innlegg fra Jon Erik Olsen, sykepleier og stabsleder for helse og velferd i Fredrikstad kommune. 

Hverdagstvang - en handlingsstrategi i redsel for koronasmitte?

Hverdagstvang - en handlingsstrategi i redsel for koronasmitte?

Sølvi Linde er førstelektor på vernepleierutdanningen ved Høyskolen på Vestlandet (HVL), avdeling Bergen. Linde har skrevet en rekke artikler om formell og uformell bruk av tvang ovenfor mennesker med utviklingshemming. Basert på et innlegg på Facebookgruppen "vernepleier" har vi stilt henne noen spørsmål. 

Får vi en oppblomstring av psykiske lidelser etter korona?

Får vi en oppblomstring av psykiske lidelser etter korona?

Trine Lise Bakken er fag- og forskningsleder ved Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk helse ved Regional seksjon for psykiatri, utviklingshemming og autisme (PUA), ved Oslo universitetssykehus. I tillegg er hun førsteamanuensis ved OsloMet. Trine Lise har skrevet en rekke fagbøker og artikler, og disputerte i 2010 med en doktorgrad om indikatorer på schizofrene psykoser og kommunikasjon med mennesker med autisme, utviklingshemning og schizofreni. Hun er nå aktuell med boken «Håndbok i miljøterapi» utgitt ved Fagbokforlaget. Vi har tatt en prat med Trine Lise om psykisk helse hos personer med utviklingshemming og/eller autisme. 

Korona endrer vaner

Korona endrer vaner

Trude Hoksrød er vernepleier og fagleder ved Utsikten i Lillestrøm kommune. Utsikten er en heldøgns tjeneste for ungdom med alvorlige atferdsproblemer uavhengig av diagnoser og tidligere tjenester. På fredag 17. april holdt Trude et innlegg på nettseminaret til Norsk forum for atferdsanalyse, noe som skapte engasjement blant deltakerne. 

Hva når koronapandemien er over?

Hva når koronapandemien er over?

Koronautbruddet reiser en rekke spørsmål - også for ettertidens tjenester til personer med utviklingshemming. Vil uniformer bli et vanlig arbeidsantrekk etter krisen? Vil størrelsen på nybygde bofellesskap reduseres i årene fremover? Vi har tatt en prat med professor og leder for Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU), Karl Elling Ellingsen om dette. 

Rettssikkerhet for våre voksne barn med utviklingshemming?

Rettssikkerhet for våre voksne barn med utviklingshemming?

21 år gamle Alethia sitter i bilen. Tårene strømmer ned. Hun vil ikke være med inn i den nye leiligheten kommunen har sagt hun skal bo i. Hun sier at hun ikke tør å bo her sammen med alle de gamle menneskene: ”Jeg har ingen å prate med. Jeg er så redd”, sier hun på tegnspråk til meg, som fortvilet forsøker å trøste.

Aktive permitterte i HELT MED

Aktive permitterte i HELT MED

Også mange av de som har fått jobb gjennom HELT MED-ordninger er for tiden permittert. Men den gode oppfølgingen som HELT MED er kjent for, fortsetter også for de permitterte. Blant annet ble de utfordret med påskequiz.

Inkluderende yoga – til glede for mennesker med utviklingshemming

Inkluderende yoga – til glede for mennesker med utviklingshemming

«Inkluderende yoga» er et enkeltpersonforetak drevet av Line Fritzon. Hun er vernepleier, Marte Meo terapeut, yoga- og yin yogalærer. I november tar hun også en internasjonal videreutdanning og blir Accessible yoga teacher. Line er i tillegg Accessible yoga ambassador, noe som betyr at hun er en del av det internasjonale nettverket «Accessible yoga organisation». Hun jobber også med å opprette Accessible yoga Norge, og satser på å kunne lage et norsk nettverk for yogalærere som underviser en inkluderende og tilgjengelig yogaform til mange og ulike grupper mennesker. Målet er å holde kurs for andre som ønsker å undervise en inkluderende yogaform.

Døgnbehandling i psykisk helsevern til personer med utviklingshemming og psykisk lidelse – et knapphetsgode

Døgnbehandling i psykisk helsevern til personer med utviklingshemming og psykisk lidelse – et knapphetsgode

Personer med utviklingshemning er mer utsatt for å utvikle psykisk lidelse og atferdsforstyrrelser enn befolkningen for øvrig. Likevel er personer med utviklingshemming som utvikler psykisk lidelse underrepresentert når det gjelder utredning, behandling, forskning og faglig oppmerksomhet både i Norge og internasjonalt. Det er i 2019 fremdeles et stort udekket behov innen psykisk helsevern for personer med utviklingshemning; både døgnbehandling i godkjent psykiatrisk behandlingsinstitusjon, ambulant og poliklinisk behandling. En studie fra 2018 tilsier at det fremdeles er betydelig behov for å bidra til et mer likeverdig tilbud til personer med utviklingshemming som utvikler psykisk lidelse (Bakken mfl., 2018)

Kontakt

Kontaktinfo

Daglig leder - Jarle Eknes
tlf: 90758685
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Org.nr: 984 257 503

Besøksadresse

Seljeveien 6
Løren
Oslo

Postadresse

Stiftelsen SOR
Seljeveien 6
0575 Oslo

Fakturaadresse

Stiftelsen SOR c/o
ASR Accounting AS
Postboks 1027
1803 Askim