Nyheter

Med rett til å gå til grunne

Med rett til å gå til grunne

På Jubileumskonferansen for SOR, der rettssikkerhet for mennesker med utviklingshemming var tema, ble paneldebatten «Med rett til å gå til grunne» holdt. Tittelen refererer til en sak fra «Brennpunkt» av Syed Ali Shahbaz Akhtar, Journalist NRK og Cathrine Oftedahl, Journalist NRK. Debatten etterpå ble ledet av Karl Haakon Sævold, styreleder i stiftelsen SOR, og panelet ble supplert Karl Elling Ellingsen, professor ved NAKU/NTNU og Tom Tvedt, forbundsleder i NFU, i tillegg til innlederne. Debatten belyste utfordringer knyttet til hvordan samtykkekompetanse, og rett til forsvarlig helsetjeneste tilsynelatende kan stå i konflikt med hverandre, særlig når dette kombineres med uklar ansvars- og oppgaveforståelse.

Politisk passivitet - en utfordring for rettssikkerheten

Politisk passivitet - en utfordring for rettssikkerheten

På Jubileumskonferansen for SOR, der rettssikkerhet for mennesker med utviklingshemming var tema, holdt Geir Lippestad et foredrag der han satte søkelyset på skjæringspunktet mellom rettigheter, juss og politikk for mennesker med utviklingshemming. Lippestad er advokat og politiker, og bruker erfaringer fra begge roller når han belyser temaet.

Seksuell helse hos personer med utviklingshemming

Seksuell helse hos personer med utviklingshemming

På Jubileumskonferansen for SOR, der rettssikkerhet for mennesker med utviklingshemming var tema, holdt Helene Myklebustad og Linda Myklebust et foredrag om seksuell helse hos personer med utviklingshemming. Begge er utdannet vernepleier med videreutdanning i sexologisk rådgivning. Myklebustad arbeider som sexologisk rådgiver ved Haukeland universitetssykehus, Linda Myklebust som fagkoordinator i Osterøy kommune.

Sandefjord anvender SOR Digital + på fagkvelder

Sandefjord anvender SOR Digital + på fagkvelder

-Det er fint å kunne dele lenkene med alle ansatte, men det er viktig å ha en plan for hvordan vi anvender ressursene i SOR Digital +. Det er Magnus V. Ilebrekke som sier dette til oss når vi i SOR tar en prat med han om fagkveldene kommunen nå arrangerer. 

Positiv atferdsstøtte – grunnlag for nytt faglig engasjement

Positiv atferdsstøtte – grunnlag for nytt faglig engasjement

Positiv atferdsstøtte (PAS) bygger både på viktige verdier og vitenskap for å sikre best mulig livskvalitet for personer med utviklingshemming. De siste årene har vi sett en oppblomstring av bruk av PAS i Norge og flere kommuner bruker PAS som et helhetlig rammeverk for utvikling av tjenestene sine. 

De viktige møteplassene

De viktige møteplassene

Jeg liker godt å sitte meg bakerst i konferansesalen. Se på alle de engasjerte fagfolkene som følger nøye med på hva foreleseren sier. Se på dem som visker litt når det kommer viktige poeng. Jeg liker godt å sitte meg alene på barkrakken på kvelden, se på konferansedeltakerne som bygger nettverk. Konferanser er faglig input, men mye mer enn det. 

De enkle jobbene?

De enkle jobbene?

Eva Tryti skriver godt og viktig om arbeidsinkludering i Klassekampen 28. januar 2022. Dette innlegget skal dog ikke handle om inkludering i arbeidslivet. Det skal heller handle om to nøye utvalgte ord fra Trytis tekst. Hun skriver følgende: “Det er få ting jeg har lært mer av enn årene i såkalt enkle jobber før jeg ble psykolog.”  I teksten skriver hun blant annet om en mann med utviklingshemming. 

Funksjonelle analyser – et forskningsprosjekt

Funksjonelle analyser – et forskningsprosjekt

Funksjonelle analyser anbefales som en del av behandling og oppfølging knyttet til atferd som utfordrer. Nå ønsker habiliteringstjenesten i Sykehuset Innlandet, Sanderud, å kartlegge bruk av slike analyser i Norge og søker respondenter til sin undersøkelse. 

Kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid – en bok (og en konferanse)

Kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid – en bok (og en konferanse)

«Bakgrunnen for boken er det mangfoldet av miljøterapeutiske tilnærminger og arbeidsmåter personer med kognitive funksjonsnedsettelser kan dra nytte av.» Slik åpner den nye boken som Universitetsforlaget gav ut rett før vi rakk å ta påskeferie. «Kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid» er redigert av Silje Haugland, Ulf Berge, Anita Gjermestad, Kari Høium og Jon Arne Løkke, alle kjente navn for mange, kanskje særlig i de vernepleierfaglige miljøene. 

Miljøterapi ved angstlidelser

Miljøterapi ved angstlidelser

Angstsymptomer er et grunnleggende fenomen ved psykiske lidelser. Ved psykisk lidelse er ofte angsten sentral fordi angstsymptomer kan utgjøre en egen tilstand (diagnose) og også være følgesymptomer ved andre tilstander som for eksempel depresjon eller psykose. Miljøterapeuter som har pasienter med utviklingshemming og psykisk lidelse bør ha god kjennskap til hvordan angstsymptomer kan gi seg til kjenne hos mennesker med utviklingshemming, noe som er det første tema for denne artikkelen. Det andre temaet er god samhandling hos personer med angstsymptomer eller – lidelser. For mer om miljøterapi ved angstlidelser, se Håndbok i miljøterapi til barn og voksne med kognitiv funksjonshemming (2020), kapittel 19.

Farsund kommune ønsker å styrke ansattes kompetanse

Farsund kommune ønsker å styrke ansattes kompetanse

- Dette er en unik mulighet til å øke kunnskapen og kompetansen hos alle våre ansatte, sier Jan Harald Kjærre i forbindelse med at Farsund kommune har kjøpt tilgang til SOR Digital +. Dette gir oss tilgang til viktig kunnskap som vi trenger i våre tjenester. 

Webinar om krisepsykolog

Webinar om krisepsykolog

Nyhetene om krig og mennesker på flukt viser skremmende bilder. For mennesker med utviklingshemming kan det være vanskelig å distansere seg og sette grenser for mye en kan ta inn av sterke inntrykk. Torsdag 31. mars kl. 19:00 arrangerer vi webinar om krisepsykologi.

Kunnskap er ikke nok. Den må anvendes.

Kunnskap er ikke nok. Den må anvendes.

Det er avgjørende viktig å ha gode beslutningsgrunnlag før viktige beslutninger treffes. Dessverre ser vi for ofte at beslutningene uteblir når det gjelder situasjonen for utviklingshemmede. Kunnskap er ikke nok. Vi må kunne anvende denne kunnskapen.  

Historien om Agnes Waade - en TryggEst-sak

Historien om Agnes Waade - en TryggEst-sak

NRK har nylig publisert dokumentaren Gåten Agnes. Agnes Waade ble født døv i 1927, og på grunn av vanskene hun hadde med å kommunisere med andre ble hun kategorisert som åndssvak. Med kun én skoledag i bagasjen, blir hennes arbeidskraft utnyttet på gården hun vokste opp på. En dag begynner hun å rømme. Men fra hva? Bygda vet det ingen tørr å snakke om. Kan dette skje i 2022?

Kontakt

Kontaktinfo

Daglig leder - Jarle Eknes
tlf: 90758685
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Org.nr: 984 257 503

Besøksadresse

Seljeveien 6
Løren
Oslo

Postadresse

Stiftelsen SOR
Seljeveien 6
0575 Oslo

Fakturaadresse

Stiftelsen SOR c/o
ASR Accounting AS
Postboks 1027
1803 Askim

EHF: 984257503

Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.