Skip to main content

Nyheter

Skuldertrekk fra politikken!

Skuldertrekk fra politikken!

Helsetilsynet har avdekket lovbrudd i 27 av 34 tilfeller i sitt pågående tilsyn av barne- og avlastningsboliger. Det er selvsagt krise for barn- og unge med utviklingshemming og ikke minst for deres pårørende. Det burde også medføre en politisk krise. Mye tyder på at det er for mye å forvente. Nok en gang møtes denne type lovbrudd med et skuldertrekk fra politikken.

Høringssvar på Sandefjords boligsosiale strategi

Høringssvar på Sandefjords boligsosiale strategi

Et av Stiftelsen SORs mandat er å følge med på, og engasjere oss i saker som påvirker livene til personer med utviklingshemming. En av måtene vi engasjerer oss på er å levere høringssvar på lokale og nasjonale dokumenter som berører tjenestene til personer med utviklingshemming. Derfor har vi skrevet høringssvar på Sandefjord kommunes boligsosiale strategi for 2023-2030. I dette innlegget får du en smakebit på innholdet i høringssvaret, samt en henvisning til dokumentet i sin helhet. 

Godt valg med BRA Valg!

Godt valg med BRA Valg!

Om bare noen få dager er det valg. Folk over hele landet skal til urnene for å velge dem som skal bestemme i kommuner og fylker. Samtidig er TV Bra godt i gang med sine valgsendinger. Dette er et viktig bidrag til mediemangfoldet nå før valget. 

Tilsyn avdekker mange lovbrudd i barne- og avlastningsboliger

Tilsyn avdekker mange lovbrudd i barne- og avlastningsboliger

Helsetilsynet gjennomfører nå et nasjonalt tilsyn av kommunale barne- og avlastningsboliger. Mange av tilsynene er nå publisert, og de viser store avvik fra lovkravene. - Det er svært alvorlig at Helsetilsynets landsomfattende tilsyn med barne- og avlastningsboliger har avdekket så mange lovbrudd som tilsynet viser. Her må alarmen gå, sier styreleder i Stiftelsen SOR, Karl Haakon Sævold. 

Styrk tjenestene til barn og unge med utviklingshemming

Styrk tjenestene til barn og unge med utviklingshemming

‑ Det er på tide at myndighetene styrker tjenestetilbudet til barn og unge med utviklingshemming. Vi trenger rause kommuner og mer og bedre samarbeid mellom ulike nivå og instanser for å sikre barna og deres foreldre et godt liv. Dette sier SOR-styreleder Karl Haakon Sævold i en kommentar til saken om Annette Jensen og hennes sønn som nylig ble omtalt i VG. 

En hilsen til nye vernepleierstudenter

En hilsen til nye vernepleierstudenter

I disse dager begynner det engasjerte, interesserte og nysgjerrige vernepleierstudenter rundt om på de ulike utdanningsinstitusjonene i Norge. Spesialrådgiver og vernepleier i SOR, Linn Løvlie Slette, har derfor skrevet en hilsen til de rykende ferske studentene i vårt langstrakte land. 

Arendalsuka 2023 er ferdig

Arendalsuka 2023 er ferdig

I dag avsluttes Arendalsuka for i år. Nok en gang har Stiftelsen SOR vært på plass for å snakke med politikere, fagfolk og andre engasjerte om levekår, menneskerettigheter og tjenester for personer med utviklingshemming. Særlig har arbeidsinkludering, inkluderende skole, BPA og "yngreomsorg" stått på dagsorden. 

Beste praksis i ordningen med barnekoordinator

Beste praksis i ordningen med barnekoordinator

Det er stor variasjon i hvordan kommunene har valgt å iverksette barnekoordinatorordningen, slår en ny rapport fast. Innføring av barnekoordinator er et resultat av Likeverdsreformen fra 2021. Fremdeles strever mange kommuner med å finne formen på ordningen som skal bidra til å sikre koordinerte tjenester for familier med barn med funksjonshindringer. 

Brev til statsministeren fra unge utviklingshemmede i Norge

Brev til statsministeren fra unge utviklingshemmede i Norge

Redd Barna og Stiftelsen SOR har nylig samarbeidet om et medvirkningsprosjekt kalt "Vi har også en stemme". Et av hovedmålene med prosjektet var å få mer kunnskap om hvordan unge med utviklingshemming opplever sin medvirkning i dag, og hvordan de kan få styrket sin rett til å bli hørt på en meningsfull og god måte. I kraft av dette har vi tilrettelagt for at ungdommene fikk skrive brev til statsminister Jonas Gahr Støre. 

I fellesskap med andre

I fellesskap med andre

Elena i Bergen var i fjor vår ferdig på videregående skole. For de fleste andre innebærer dette spørsmål om videre studier eller arbeid. Elena har utviklingshemming og har i utgangspunktet mye mindre valgmuligheter enn andre. Bergen kommune og statsforvalteren i Vestland har nå slått fast at hennes «behov for aktivitet og mestring blir dekket gjennom det samlede helse- og omsorgstjenestetilbudet» og at kommunen ikke trenger å tilby dagsenterplass. Det er for meg helt uforståelig.