Nyheter

Primærhelseteam

Primærhelseteam

Staten har initiert forsøk med primærhelseteam (PHT) ved 13 legesentre fordelt på 8 kommuner. Formålet med forsøket er å prøve ut modeller for fordeling av arbeidsoppgaver slik at sykepleiere ansatt ved legesentrene kan samarbeide mer aktivt med fastlegene om definerte pasientgrupper, og på den måten avlaste legene. Det er særlig pasientgrupper med store og sammensatte behov, og som ikke så lett selv tar kontakt med fastlegen, som er en særlig målgruppe for tiltaket. Et av primærhelseteamene er knyttet til Sørlandsparken legesenter, og lege Aleksander N. Sandnes og spesialsykepleier Trine Sandnes fortalte på SOR-konferansen ”Er godt nok godt nok” om hvordan deres måte å jobbe på kunne gi bedre helsetjenester til personer med utviklingshemming som bor i bofellesskap.

Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

På SOR-konferansen «Er godt nok godt nok?» fortalte Kari Sunnevåg, Olivera Kostovska og Camilla Fjæreide om hvordan man jobber med forbedringsarbeid forankret i ”I trygge hender 24-7” i Etat for tjenester til utviklingshemmede i Bergen kommune.

Ledelses­forskriften – til bry eller en strategi for kvalitet og pasientsikkerhet?

Ledelses­forskriften – til bry eller en strategi for kvalitet og pasientsikkerhet?

Helga Arianson har vært fylkeslege i over 20 år. Hun synes det er et privilegium å kunne reise rund å få innblikk i virksomheter for å vurdere om arbeidet som er utført er godt nok, sa hun på SOR-konferansen «Er godt nok godt nok?». Basert på innlegget hennes, har vi trukket ut noen av poengene hun formidlet til de godt over 500 fremmøtte deltakerne.

Bokomtale: God mat for kropp og helse

Bokomtale: God mat for kropp og helse

Det er kjærkomment i feltet vårt med hjelpemidler som kan bidra til sunnere og bedre liv. Boken Marianne Nordstrøm og Svein Olav Kolset har vært redaktør for, kan nettopp være et slikt hjelpemiddel.

Matomsorgsprisen 2020 til Granly

Matomsorgsprisen 2020 til Granly

Kjøkkenet ved Granly Stiftelse er årets vinner av Matomsorgsprisen 2020. 15. oktober ble Matomsorgsprisen 2020 delt ut for 15. gang. – Årets vinner har gjort gode grep for å skape sunne måltider og matglede til en gruppe mennesker, voksne utviklingshemmede, som ofte har et ensidig og lite variert kosthold, sa Ivar Villa på vegne av juryen ved overrekkelsen.

Hjelp – buksa er for trang

Hjelp – buksa er for trang

Be-Ni forlag har kommet ut med flere lettleste bøker/hefter om viktige tema. Sist ut er heftet «Hjelp – buksa er for trang». På 80 sider med stor og lettlest skrift tematiserer de aktivitet og kosthold.

Tilrettelagt arbeid i kommunal regi

Tilrettelagt arbeid i kommunal regi

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er i likhet med andre arbeidsmarkedstiltak et statlig ansvar. Det har vært fremmet forslag om at kommunene selv skulle overta dette ansvaret, og en forsøksordning ble satt i gang i 2018. Nå foreligger forskningsrapporten fra Telemarksforskning, som på flere områder konkluderer med at dette ikke har vært så vellykket som den eksisterende VTA-ordningen. 

SOR-prisen 2020 til Annette Drangsholt

SOR-prisen 2020 til Annette Drangsholt

SOR-prisen 2020 går til Annette Drangsholt, styreleder i Autismeforeningen. Prisen deles ut årlig til personer som har utmerket seg spesielt for å bidra til bedre levekår for mennesker med utviklingshemming.

Nettressurser som støtte for arbeidsinkludering

Nettressurser som støtte for arbeidsinkludering

I prosjektet "Støtte til vanlig arbeid» har Karde produsert en nettressurs /  "verktøykasse" for å støtte mennesker med utviklingshemning til å kunne arbeide på ordinære arbeidsplasser. Den inneholder 7 hovedtemaer og et minikurs i SE-metodikk (Supported Employment) i form av undervisningsfilmer. Prosjektet ble støttet av Stiftelsen Dam, med NNDS (Norsk Nettverk for Down syndrom) som prosjekteier.

Begrensninger, drømmer og muligheter

Begrensninger, drømmer og muligheter

Stiftelsen SOR i samarbeid med LUPE, har fått midler fra Stiftelsen DAM til prosjektet "Begrensninger, drømmer og muligheter for voksne personer med utviklingshemming, knyttet til konsekvenser ved smittevernstiltak under koronapandemien".

Fire virkemidler. Bosituasjonen for borgere med utviklingshemming

Fire virkemidler. Bosituasjonen for borgere med utviklingshemming

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolay Astrup inviterte en rekke organisasjoner til digitalt innspillsmøte om utviklingshemmedes bosituasjon. Vi ble invitert til å vise både utfordringer og forslag til løsninger. Fra Stiftelsen SOR stilte styreleder Karl Haakon Sævold og daglig leder Jarle Eknes.

Dømt i Diskrimineringsnemda

Dømt i Diskrimineringsnemda

Diskrimineringsnemda har fått til behandling en sak hvor en person med Asperger syndrom har blitt ilagt harde besøksrestriksjoner, med begrunnelse i smittevernshensyn. Nemda slår fast at firmaet som yter tjenestene har brutt forbudet mot diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelse.

Utviklingshemmedes muligheter for ferie: - Jeg er avhengig av at personalet er med meg på ferie

Utviklingshemmedes muligheter for ferie: - Jeg er avhengig av at personalet er med meg på ferie

Voksne personer med utviklingshemming reiser mindre på ferie enn andre. Hvorfor er det slik? Dette er et av spørsmålene vi stiller i forskningsprosjektet Ferie for alle. Artikkelen presenterer noen foreløpige funn. Vi ser nærmere på lovverket, hvordan tilrettelegging av feriereiser har blitt organisert over tid og gir noen foreløpige funn fra intervjuer med personer med utviklingshemming, pårørende og ansatte i kommuner.

Datteren får ikke hjelp til å reise hjem

Datteren får ikke hjelp til å reise hjem

Dagsrevyen belyste i dag saken om Birgitta som har utviklingshemming, og som ikke får bistand slik at hun kan besøke foreldrene sine. ‑ Dette er svært alvorlig, men dessverre ikke et enkeltstående eksempel. Personer med utviklingshemming må ha samme muligheter som andre til fritids- og ferieaktiviteter, sier Karl Haakon Sævold, styreleder i Stiftelsen SOR, i en kommentar til Dagsrevyens sak om ferie for personer med utviklingshemming i Halden kommune.

Rettigheter for personer med utviklingshemming

Rettigheter for personer med utviklingshemming

Stortingsmeldingen om rettigheter for personer med utviklings­hemming burde vært lansert nå, men den har dessverre blitt forsinket. Vi venter spent, og jeg er slettes ikke sikker på at den vil innfri forventningene. For vi vi har grunn til å ha høye forventninger, når utviklingen over lang tid på mange områder har gått feil for denne målgruppen.

Kontakt

Kontaktinfo

Daglig leder - Jarle Eknes
tlf: 90758685
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Org.nr: 984 257 503

Besøksadresse

Seljeveien 6
Løren
Oslo

Postadresse

Stiftelsen SOR
Seljeveien 6
0575 Oslo

Fakturaadresse

Stiftelsen SOR c/o
ASR Accounting AS
Postboks 1027
1803 Askim