Skip to main content

Målgruppe og profil

Gode levekår

Tidsskriftet henvender seg til alle som er engasjert i å bidra til gode levekår for mennesker med utviklingshemning. Fagpersoner og pårørende er den største målgruppen, men også personer med utviklingshemning abonnerer på tidsskriftet.

Tidsskriftet har en faglig profil, hvor kunnskap, refleksjoner og holdninger løftes høyt.