Skip to main content

Fag- og forskningsfond

Vedtekter

Stiftelsens formål er å støtte forskning, fagutvikling og formidling på alle områder som kan tjene til større forståelse av utviklingshemning og føre til bedre metoder for forebygging, behandling og opplæring.

Historikk

SORs fag- og forskningsfond har siden 1964 bidratt med over 300 tildelinger, med et samlet beløp på over 10 millioner kroner.

Styrets medlemmer

Trine Lise Bakken (leder)
Hilde Guddingsmo (nestleder)
Gry Bogetun (medlem)
Anders Midtsundstad (varamedlem)
Ulf Berge (varamedlem)

SOR stipendet

Stiftelsen SORs fag- og forskningsfond deler hvert år ut et stipend på kr 50.000,- kroner. Enkelte år vil det kunne deles ut flere stipend. Søknader må være knyttet til formålet med stiftelsen.

SOR-prisen

Hvert år deler fondet ut SOR-prisen til en som har utmerket seg spesielt for å bidra til bedre levekår for mennesker med utviklingshemning.