• Hjem
  • Nyheter
  • Store enheter for funksjonshemmede barn - en god idé?
Store enheter for funksjonshemmede barn - en god idé?

Foto: Ben Wicks, Unsplash.com

Store enheter for funksjonshemmede barn - en god idé?

Den siste uken har Fredrikstad kommunes ønske om å samlokalisere kommunens avlastningstjenester på den gamle institusjonen "Furutun" fått nasjonal oppmerksomhet. Stiftelsen SOR har i likhet med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU), Uloba og en rekke andre fagpersoner og organisasjoner, engasjert seg sterkt i saken. I denne artikkelen kan du lese hva landets vernepleiere og vernepleierstudenter mener om en slik samlokalisering.

Tekst: Linn Løvlie Slette, rådgiver i Stiftelsen SOR, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Publisert 6. mai 2020, sist oppdatert 12. mai 2020 kl. 11:27

 

Nederst i denne saken finner du en kronologisk liste over leserinnlegg, avisoppslag og lignende i Furutun-saken.

I samarbeid med FO

I samarbeid med Fellesorganisasjonen (FO) utarbeidet SOR en spørreundersøkelse til landets vernepleiere og vernepleierstudenter der vi spurte: "Store enheter for funksjonshemmede barn - en god idé?". Hensikten med undersøkelsen var å ta temperaturen på hva profesjonsutøverne mener om en samlokalisering av en barneavlastning av denne størrelsen. Spørsmålene ble forsøkt stilt så verdinøytralt som mulig.

Undersøkelsen ble første gang publisert 5. mai kl. 12:36, og avsluttet 6. mai kl. 09:00. Totalt har 257 personer svart på undersøkelsen, hvorpå 242 har krysset av for at de tilhører vernepleierprofesjonen. Alle svar på undersøkelsen ble oversendt kommunens administrasjon og politikere i en e-post onsdag 6. mai kl. 12:01. 

Noen feilkilder

Vi ble tirsdag ettermiddag klar over at vi har operert med feilaktige tall i artikkelen "Når byråkratene mister bakkekontakten", og i innledningen til, samt i noen spørsmålsformuleringer, til nevnte spørreundersøkelse. Vi har brukt tall som andre organisasjoner har benyttet før oss. Vi beklager så mye for feil bruk av tall. Når det er sagt mener vi likevel at et avlastningssenter med 39 rom for 77 barn er en svært dårlig idé. 

For at vi raskt og effektivt kunne samle data fra landets vernepleiere publiserte vi undersøkelsen på facebookgruppen "Vernepleier" med 13.436 medlemmer. I tillegg har SOR og FO delt undersøkelsen via sine facebooksider. Det er derfor vanskelig å anslå hvor mange vernepleiere vi faktisk har nådd.

Vi fikk relativt tidlig innspill på at spørsmål fire manglet svaralternativ, og at svaralternativene som først forelå kunne brukes av kommunen til å legitimere en samlokalisering. Vi la derfor til et siste svaralternativ til spørsmål fire når undersøkelsen hadde 39 registrerte respondenter. Det er derfor noe skjevhet i svarstatistikken her. Undersøkelsen har vært åpen for alle, noe som har tillatt andre yrkesgrupper og interessenter å svare. 

Med disse feilkildene tatt i betraktning mener vi likevel å ha gode data på hva vernepleiere, fremtidens vernepleiere og noen andre, mener om å samlokalisere ulike avlastningsenheter til en stor enhet. 

Funn 

Under presenteres funn fra spørreundersøkelsen i sin helhet. På grunn av plasshensyn vil ikke alle funn fra spørsmål 3 og 9 vises i denne artikkelen. 

Spørsmål 1

Skjermbilde 2020 05 07 kl. 12.00.01

Som innledningen presiserer, og bildet over viser, har 257 personer svart på undersøkelsen. 15 personer har huket av for "annet". Totalt har dermed 242 vernepleiere avgitt sitt svar.

Spørsmål 2

Skjermbilde 2020 05 07 kl. 12.00.59

På grunn av kapasitetshensyn har vi ikke tid til å fremstille årstall for oppnådd kompetanse i en egenkomponert graf. Svarene viser likevel en god spredning i årstall for oppnådd kompetanse. 

 Spørsmål 3

Skjermbilde 2020 05 07 kl. 12.06.07

Skjermbilde 2020 05 07 kl. 12.01.07

9 personer svarer at Furutun i stor grad appellerer som arbeidsplass. Ut i fra dette, og andre svar i undersøkelsen, kan man derfor anta at Fredrikstad kommune vil slite med rekrutteringen av vernepleiere - en profesjon som vil være en nødvendig forutsetning for å gi barna faglig forsvarlige tjenester. 

Spørsmål 4

Skjermbilde 2020 05 07 kl. 12.05.58

Skjermbilde 2020 05 07 kl. 12.01.15

Vi beklager at nederste graf er noe vanskelig å tyde. Bruk svaralternativene i den første tabellen til å navigere deg i svarene. Siste svaralternativ ble lagt til etter at undersøkelsen ble publisert. Det er likevel dette alternativet som har fått størst oppslutning. 

Spørsmål 5

Skjermbilde 2020 05 07 kl. 12.05.45

Skjermbilde 2020 05 07 kl. 12.01.23

Når bare fire personer anser en samlokalisering som faglig forsvarlig bør dette sende klare signaler til beslutningstakere i Fredrikstad kommune. Kravet om faglig forsvarlighet er et grunnleggende juridisk prinsipp i norsk helserett. Om politikerne vedtar en samlokalisering på Furutun, vedtar de dermed en sak som norske vernepleiere anser som et brudd med norsk lov?

Spørsmål 6

Skjermbilde 2020 05 07 kl. 12.05.37

Skjermbilde 2020 05 07 kl. 12.01.33

Disse funnene er interessante. Når man analyserer hvert enkelt svar finner vi en klar tendens: respondentene med vernepleierutdanning fra før 1990 oppgir at en slik smalokalisering ikke strider med prinsipper de lærte på vernepleierutdanningen. Respondenter med utdanning etter 1990 oppgir at en samlokalisering strider med prinsipper de har lært under utdanning. 

Spørsmål 7

Skjermbilde 2020 05 07 kl. 12.05.30

Skjermbilde 2020 05 07 kl. 12.01.42

På et avlastningssenter som Furutun bør, og skal, grunnbemanningen bestå av vernepleiere. Uten en bemanningsnorm, eller lovfesting av vernepleierkompetansen i norske kommuner, anser vi det som svært vanskelig for ovennevnte kommune å tiltrekke seg tilstrekkelig med nødvendig kompetanse på et forsvarlig nivå. Respondentene er klart enig i dette. 

Spørsmål 8

Skjermbilde 2020 05 07 kl. 12.05.22

Skjermbilde 2020 05 07 kl. 12.01.53

Spørsmål 9

Skjermbilde 2020 05 07 kl. 12.05.13

Dette spørsmålet var valgfritt, men vi fikk likevel inn 105 kommentarer av positiv og negativ art. Ved en grov analyse av alle svar kan man inndele kommentarene etter "positiv", "både-og" og "negativ". Det er 14 positive kommentarer, 16 kommentarer som har positiv og negativ art, samt 74 negative kommentarer. 

Av plasshensyn er det ikke mulig å presentere alle svarene i denne artikkelen, men vi har tatt med et lite utvalg. Under forsøker vi å presentere et spekter av de tre nevnte kategoriene.. Politikere og administrasjon i Fredrikstad kommune har mottatt samtlige kommentarer.  Er du spesielt interessert kan du ta kontakt med Linn Løvlie Slette (lls@sorpost), så kan du få tilsendt fullstendig oversikt.

 Skjermbilde 2020 05 06 kl. 11.03.56

 

Skjermbilde 2020 05 06 kl. 11.07.33

 

Skjermbilde 2020 05 06 kl. 11.24.51

 

Skjermbilde 2020 05 06 kl. 11.26.31

 

Skjermbilde 2020 05 06 kl. 11.29.00

 

Skjermbilde 2020 05 06 kl. 11.38.46

 

Skjermbilde 2020 05 06 kl. 11.40.05

Konklusjon

Det er skummelt å konkludere basert på én enkeltstående spørreundersøkelse som i aller høyeste grad har sine svakheter. Men funnene gir likevel en pekepinn på hva vi søkte å finne svar på: Er store enheter for funksjonshemmede barn en god idé? Basert på svarene over kan vi enkelt konkludere med at "Nei, det er ingen god idé!" Det håper vi administrasjon og beslutningstakere i Fredrikstad kommune tar til etterretning når de skal vedta Furutuns videre eksistens i morgen, 7. mai. For uten en høy andel vernepleiere vil ikke Furutun kunne bli en faglig forsvarlig og kvalitetssikker tjeneste, til det beste for de pårørende generelt, og barna spesielt. Vi forventer at kommunen behandler saken på nytt, og setter enkeltindividet i fokus. 

Vi vil avslutningsvis takke FO for et nært, effektivt og godt samarbeid. Og sist men ikke minst fortjener alle respondenter en stor takk for engasjementet i denne saken. Sammen står vi sterkt!

Videre lesing

Under har vi i kronologisk rekkefølge forsøkt å samle alle leserinnlegg og annet som har vært publisert i Furutun-saken den siste tiden. Dette for å gi deg et godt helhetsbilde av saken, samtidig som listen kan være en fin sammenstilling å vise til ved senere anledninger. 

Saksnr. 2020/1119, Furutun - renovering og oppgradering til avlastningssenter, Anita Gretland Karlsen, saksbehandler Fredrikstad kommune

30. april 2020, kl. 11:16: Ikke faglig tilrådelig med ett stort avlastningssenter, Lars Rune Halvorsen, førstelektor ved Høgskolen i Østfold (HiØ)

30. april 2020, kl. 15:40: Furutun skal bli et godt tilbud for avlastning, Jon Erik Olsen, stabsleder for helse og velferd i Fredrikstad kommune

04. mai 2020, kl. 09:18: Mener vi sammen kan finne gode løsninger for små sosiale fellesskap på Furutun

04. mai 2020, kl. 12:48: «Fredrikstad bryter rettighetene til funksjonshemmede barn», Jens Petter Gitlesen, Forbundsleder, Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)

04. mai 2020, kl. 13:54: Utsett utbygging av storinstitusjon på Furutun!

04. mai 2020, kl. 16:32: Furutun-planene: Si meg, gjelder ikke menneskerettighetene i Fredrikstad?

04. mai 2020, kl. 16:52: Furutun-planene: Når byråkratene mister bakkekontakten, Linn Løvlie Slette, Rådgiver i Stiftelsen SOR

05. mai 2020, kl. 10:06: Furutun som «avlastingsanstalt»

05. mai 2020, kl. 10:27: Dessverre kan man si at HVPU-reformen opphevet hvis Fredrikstad bygger Furutun, Andreas Haugland Ausland, nestleder i NHFU Agder, SV-politiker og autist med livserfaring fra institusjons-Norge

05. mai 2020, kl. 16:59: Simensen med refs i Furutun-saken: Store komplekser er ikke løsningen

05. mai 2020, kl. 14:01: Diskrimineringsombudet: Advarer sterkt mot Furutun-plan

05. mai 2020, kl. 14:51: Ordfører, du må snu om Furutun, Truls Velgaard, Lino Lubiana, Trond Svandal, gruppeledere for hhv. Høyre, KrF, Venstre

05. mai 2020, kl. 19:50: En stor institusjon er lite «brukereffektivt», Halvard Arneberg, far til Theodor

06. mai 2020, kl. 09:23: Takk til Fredrikstad kommune. Furutun kan bli et bra sted for avlastning, Liv Rekdalsbakken

06. mai 2020, kl. 09: 58: Rødt ber bystyret vedta ny Furutun-utredning, viser til «fjellvettreglene i politikken»

07. mai 2020, kl. 09:57: Etter Furutun-saken: Jobber for å få til medvirkning etter modell fra Sarpsborg, Karianne Hjørnevik Nes, leder Rådet for personer med funksjonsnedsettelse i Fredrikstad kommune

07. mai 2020, kl. 15:53: Kjære folkevalgte, ikke la Nygårds arroganse få seire!, Linn Løvlie Slette, Rådgiver i Stiftelsen SOR

08. mai 2020: Svar på skriftlig spørsmål fra Bjørnar Laabak (FrP) til barne- og familieministeren

11. mai 2020, kl. 09:58: Ønsket om Furutun-institusjon viser behov for oppdatering på fagkunnskap og etiske normer, Bjørnar Laabak, gruppeleder Fredrikstad Frp og for tiden vararepresentant Stortinget

11. mai 2020, kl. 10:12: Fornuftig å utsette Furutun saken

11. mai 2020, kl. 11:03: Samtaler ved samme bord for å løse Furutun-saken, Helga Aakre, konstituert gruppeleder og Silje Louise Waters, gruppeleder (i permisjon), Fredrikstad SV

11. mai 2020, kl. 11:19: Furutun: Et kasuseksempel på en historieløs og diskriminerende tilnærming

Kontakt

Kontaktinfo

Daglig leder - Jarle Eknes
tlf: 90758685
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Org.nr: 984 257 503

Besøksadresse

Seljeveien 6
Løren
Oslo

Postadresse

Stiftelsen SOR
Seljeveien 6
0575 Oslo

Fakturaadresse

Stiftelsen SOR c/o
ASR Accounting AS
Postboks 1027
1803 Askim