Skip to main content
Opptak av SOR-konferanse

Kunnskaps­basert miljø­terapeutisk arbeid

5. og 6. mai 2022
Bergen, Scandic Flesland Airport

Påmelding til nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på våre fremtidige konferanser ved å melde deg på nyhetsbrevet vårt:

5. og 6. mai 2022 arrangerer vi SOR-konferanse som tar utgangspunkt i en ny, viktig bok som lanseres før konferansen: Kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid.

Boken handler om kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid for barn og voksne med nedsatt kognitiv og kommunikativ funksjonsevne. Boka knytter teori og metoder til praktisk arbeid.

Mange av bidragsyterne i boken vil bidra på konferansen og i digitale forelesninger på konferansens nettsider. Under finner du programmet. 

Ulike måter å delta

Det er flere ulike måter du kan delta på konferansen og / eller få med deg konferansens innhold. 

 1. Fysisk tilstedeværelseScandic Flesland Airport hotel (Bergen) + digital tilgang til opptak 1 mnd
 2. Digitalt tilgang enkeltpersoner (livestream + opptak 1 mnd)
 3. SOR digital innebærer digital tilgang til denne konferansen for alle ansatte i kommuner/organisasjoner (livestream + opptak 6 mnd)
 4. SOR digital + er en utvidet innholdstjeneste som gir  digital tilgang til denne og alle andre SOR-konferanser for alle ansatte i kommuner / organisasjoner (livestream + opptak inntil 5 år)

Prisinformasjon finner du nederst på siden.

Konferansemiddag og konsert med Sol Heilo

Program

Torsdag 5. mai 2022

0930

Åpning ved styreleder i Stiftelsen SOR Karl Haakon Sævold

0935

Hva er Kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid?
Silje Haugland og Ulf Berge er to av redaktørene av boken Kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid. De introduserer tematikken i denne forelesningen. Silje er førstelektor ved vernepleierutdanningen ved Universitetet i Agder. Ulf er førstelektor ved Fakultet for helsefag, VID vitenskapelige høgskole.  

1005

Selvbestemmelse, samvalg og beslutningsstøtte  «Hvor vanskelig kan det være?»
Foreleser er Kari Høium. Hun er førstelektor ved Institutt for atferdsvitenskap, Fakultet for helsevitenskap, Oslomet - storbyuniversitetet.

1035

Marte Meo – en metode for analyse og styrking av sosiale samspill
Monica Røstad
er stipendiat ved NTNU og gir et innblikk i denne videobaserte veiledningsmetoden som har siktemålet å studere og styrke samspillet mellom mennesker.

1100

Pause

1115

Personfokusert praksis med utgangspunkt i livsfortellingsarbeid
Forelesere er Britt-Evy Westergård og Ida Merete Borgersen. Britt-Evy er førsteamanuensis ved vernepleierutdanningen ved OsloMet - storbyuniversitetet. Ida Merete er brukerrepresentant i Drammen kommune. 

1200

Lunsj

1300

Kulturelt innslag ved elever fra musikk, bu og fritid på Manger folkehøgskule. 
Manger folkehøgskule er musikkfolkehøgskolen på Vestlandet. Den tilrettelagte linjen musikk, bu og fritid ønsker å bidra til faglig og personlig vekst gjennom botrening, spilleglede, sosiale fellesskap og opplevelse av mestring. 

1315

Hvordan kan tjenesteytere bidra til å bygge ned funksjonshemmende barrierer?
Thomas Owren, Høgskulelektor / Institutt for velferd og deltaking / Fakultet for helse- og sosialvitskap / Høgskulen på Vestlandet

PS! Jon Løkke skulle egentlig holdt foredrag om funksjonelle analyser på dette tidspunktet. Dette blir produsert digitalt pga sykdom (se under)

1350

Traumebevisst forståelse (TBF) som miljøterapeutisk forståelsesmodell i møte med mennesker med utviklingshemming
Forelesere er Oliva Teigland og Hanne Line Wærness. Oliva er ansatt i Sandnes kommune, Enhet for funksjonshemmede, som PhD student og veileder i deres veiledningsteam. Hanne Line er førstelektor ved Fakultet for helsefag, VID vitenskapelige høgskole.

1420

SPELL
Lilly Primstad Eskeland
og Eivind Mikkelsen fra Sandnes kommune gir oss en kort gjennomgang av SPELL, en personsentrert tilnærming som rommer struktur, positive forventninger, empati og lavaffektive tilnærminger. 

1440

Om å bygge broer - en samtale om ulike faglige tilnærminger
Boken konferansen bygger sitt program på, inneholder fagstoff fra ulike tilnærminger. Ulike faglige tilnærminger kan ofte sees på som motsetninger. Boken viser at det er mulig å bygge bro. Vi inviterer til en kort samtale om å bygge bro mellom faglige tilnærminger. 

1500

Pause

1520

Velferdsteknologi i miljøterapeutisk arbeid
Foreleser er Ole Kristian Storli. Han er seniorrådgiver i avdeling velferdsteknologi og rehabilitering i Helsedirektoratet. 

1550

Einar Øverenget
Einar Øverenget er en av Norges mest anerkjente filosofer, en ettertraktet foredragsholder og forfatter. Han har en doktorgrad i filosofi fra Boston College, var opprinnelig med på å danne Humanistisk Akademi i 2000 og er i dag professor i filosofi ved Høgskolen i Innlandet.

1630

Dagens faglige program avsluttes

1900

Minikonsert med Sol Heilo før middagen

Fredag 6. mai 2022

0850

Kulturelt innslag ved Kasper Kvamsdal

0900

Kognitiv atferdsterapi og Dialektisk atferdsterapi
Foreleser er Martin Ø. Myhre. Han er stipendiat ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging. Han vil gi en kort innføring i disse terapiformene og snakke om hvordan disse terapiformene kan tilpasses personer med kognitive funksjonsnedsettelser.

0935

Aksept- og forpliktelsesterapi (ACT) i samtale- og miljøbehandling
Foreleser er Børge Holden. Han er sjefpsykolog i Habiliteringstjenesten, Sykehuset Innlandet. 

1005

Pause

1025

I takt? Musikkaktivitet i kvardag, miljøterapi og musikkterapi
Foreleser er Brynjulf Stige. Han er professor i musikkterapi ved Griegakademiet, UiB,og leder for POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi. Han skal blant annet snakke om musikk som ressurs for samhandling, utvikling og deltakelse. 

1055

Aktiviteter med hest for trivsel, læring og helse
Foreleser er Tobba Therkildsen Sudmann. Hun er professor ved fakultetet for helse- og sosialvitskap, Høgskulen på Vestlandet

1120

Sanserom og multisensoriske miljø – et innblikk i hvordan disse miljøene kan bidra til utvikling og styrke relasjoner
Forelesere er fagleder Veronica Skjønberg og spesialfysioterapeut Marthe Eidissen Holmeide fra Melhus sansesenter

1145

Lunsj

1245

Kulturelt innslag
Utdrag fra forestillingen Scenedrøm. 

1300

Hvordan får vi det til?
En samtale om hvordan vi kan sikre at tjenestene er kunnskapsbaserte. Deltakere er Per-Christian Wandås fra Helsedirektoratet, Morten Uthaug fra Sandefjord kommune, Hege Kylland fra Drammen kommune og Gry Juvelid fra FO. 

1340

Seksuell helse
Forelesere er Wenche Fjeld og Gerd Hilde Lunde. Wenche er Høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandet. Gerd Hilde er Universitetslektor ved Institutt for atferdsvitenskap, Fakultet for helsevitenskap, Oslomet - storbyuniversitetet. 

1425

Initiativbasert kommunikasjonsopplæring
Silje Haugland og Kenneth Larsen

1500

Konferansen er ferdig

Konferansierer er Ida Marie Færestrand og Linn Løvlie Slette
Ida er en av de aller første som fikk jobb gjennom HELT MED! og har etter hvert blitt et kjent fjes i ulike SOR/HELT MED! - sammenhenger.

Tidligere har hun blant annet holdt foredrag for studenter rundt om på Vestlandet og fortalt om hvordan det var for henne å få jobb etter mange år i utenforskapet. Hun var også en av deltakerne i «Inkluderingskontoret» sammen med bla. Thomas Seltzer på SOR-konferansen i Bergen 2021.

Til daglig jobber hun på kjøkkenet til Scandic Bergen City. Arbeidsmiljøet er hektisk, men Ida beholder roen mens hun tryller frem deilig innhold til "shopen", eller hjelper kollegene med å forberede ingredienser som gjestene kan kose seg med.

I denne sammenhengen skal Ida sammen med Linn lose oss gjennom to spennende konferansedager. Linn er rådgiver i Stiftelsen SOR. 

Digitale ressurser (bonus forelesninger)

De digitale ressursene blir ikke presentert på selve konferansen i Bergen, men vil være tilgjengelig for alle som melder seg på konferansen. Dette blir også tilgjengelig for alle kommuner og organisasjoner som  bestiller SOR digital +. De fleste vil være tilgjengelig fra begynnelsen av mai. Noen av bidragene kommer tidligere, mens andre kan bli lagt ut noen uker etter at konferansen er gjennomført. 

Emosjonsregulering for personer med kognitive funksjonsnedsettelser: et forsømt område
Stian Orm og Jon Løkke 

Motiverende intervjuing: stimulering av egenmotivasjon
Stian Orm og Jon Løkke 

Positiv atferdsstøtte og aktiv støtte - en introduksjon
Ulf Berge er førstelektor ved Fakultet for helsefag, VID vitenskapelige høgskole og vil ha en digital introduksjonsforelesning om PAS. 

Picture Exchange communication System (PECS)
Kim Liland

AART - Adapted Aggression Replacement Training
Børge Strømgren

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
Anita Sande
Statped

Funksjonelle analyser: Et miljødiagnostisk supplement til utforming av tiltak
Foreleser er Jon Løkke. Han er dosent i atferdsanalyse ved Høgskolen i Østfold og dosent II ved Høgskolen i Sogn og Fjordane.

PS! Denne skulle egentlig vært avholdt live på konferansen i Bergen. Pga sykdom vil det komme en digital forelesning så fort vi får mulighet til det. 

Når:
5. - 6. mai 2022

Hvor:
Bergen, Scandic Flesland Airport (eller digital deltakelse fra hvor som helst)

Målgrupper:
Alle som er engasjert i gode levekår for mennesker med utviklingshemming; miljøterapeuter, miljøarbeidere, ledere, politikere, lærere, pårørende, tjenestebrukere og andre med interesse for temaet.

Prisinformasjon individuell- og gruppe påmelding

Vanlig påmelding (fysisk tilstedeværelse i konferanselokalene + digital tilgang til opptak)

Med tidlig påmelding (innen 10. mars 2022) er prisen for to dager kr 3.980,- . Pris for deltakelse kun én dag er kr 1.990,- Prisen etter 10. mars er kr 4.480 for to dager, og kr 2.240 for en dag.

Dersom fire eller flere melder seg på samtidig fra samme arbeidsplass (og deltar), reduseres prisen for hver enkelt med kr 300,- Samlet pris for hele konferansen (deltakelse og dagpakker) blir da 3.665,- pr person, ved tidlig påmelding (innen 10. mars 2022).

Konsert og konferansemiddag
Konsert og tre retters middag med to enheter drikke kr 635,-

Overnatting
Rom m/ frokost pr enkeltrom: 1.530 pr natt
Rom m /frokost pr dobbeltrom: 1.730. pr natt

Dere som melder dere på for fysisk deltakelse, får automatisk også tilgang til digital deltakelse. Når dere melder dere på, trenger dere derfor ikke bestille digital deltakelse i tillegg. Tilgangen til videobanken med alle forelesningene og bonusforelesningene gjelder i en måned etter at konferansen arrangeres.

Digital tilgang for enkeltpersoner

Per person: kr 1.900

Hvis flere skal se på konferansen sammen, skal alle være påmeldt. Alle priser gjelder for to dager. De påmeldte får tilgang til opptak av hele konferansen i 1 måned. Tilgangen er knyttet til den enkeltes epostadresse, og kan ikke deles med andre.

Fremgangsmåte for individuell påmelding:

A) Klikk "påmelding" øverst på siden,

B) Registrer deg, velg kategori "deltaker", bla til neste side og kryss av for "digital deltakelse knyttet til epostadresse, kr 1.900"

C) Motta bekreftelse

OBS: hvis din arbeidsplass har bestilt digital tilgang for alle sine ansatte, skal du ikke melde deg på konferansen. Da er dere kollektivt påmeldt.


Prisinformasjon digital tilgang for alle ansatte i en kommune / høgskole / universitet / sykehus

Det er også mulig å melde på en hel kommune eller organisasjon kollektivt. Da får alle ansatte i kommunen/organisasjonen delta digitalt uten ekstra kostnad. Tilgang til live-streamingen av konferansen & opptak fra konferansen i 6 mnd. For høgskoler/universitet omfatter det også alle studenter.

Kommuner med færre enn 10.000

Kr 10.000

Tilgang er knyttet til epostadresse-domenet som er angitt ved bestilling (for eksempel alle som har epostadresse som slutter på @stavanger.kommune.no, @trondheim.kommune.no osv. får tilgang til konferansen og opptak fra konferansen)

Nederst på denne siden finner du oversikt over kommuner/organisasjoner som har bestilt kollektiv tilgang for alle sine ansatte.

Bydeler i Oslo + kommuner med 10-50.000 innbyggere + sykehus + høgskoler og universitet (inkludert lærere og studenter)

kr 25.000

Tilgang er knyttet til epostadresse-domenet som er angitt ved bestilling (for eksempel alle som har epostadresse som slutter på @stavanger.kommune.no, @trondheim.kommune.no osv. får tilgang til konferansen og opptak fra konferansen)

Nederst på denne siden finner du oversikt over kommuner/organisasjoner som har bestilt kollektiv tilgang for alle sine ansatte.

Kommuner med over 50.000 innbyggere

kr 40.000

Tilgang er knyttet til epostadresse-domenet som er angitt ved bestilling (for eksempel alle som har epostadresse som slutter på @stavanger.kommune.no, @trondheim.kommune.no osv. får tilgang til konferansen og opptak fra konferansen)

Nederst på denne siden finner du oversikt over kommuner/organisasjoner som har bestilt kollektiv tilgang for alle sine ansatte.

Prisinformasjon digital tilgang for alle ansatte i en organisasjon

Brukerorganisasjoner

Kr 10.000

Tilgang er knyttet til epostadresse-domenet som er angitt ved bestilling (for eksempel alle som har epostadresse som slutter på @Bergen.kommune.no, @stolav.no, @vid.no/@vidstud.no osv.

Eneste unntak er interesse- og brukerorganisasjonene, som kan sende eget skjema med individuelle epostadresser. Tilgangen gjelder for disse organisasjonenes ansatte og styremedlemmer sentralt og i lokallag, ikke for alle deres medlemmer.

Skjemaet kan ikke inneholde mer enn 200 navn.
Det må settes opp navn, epostadresse og telefonnummer for alle.


Nederst på denne siden finner du oversikt over organisasjoner som har bestilt kollektiv tilgang for alle sine ansatte.

Organisasjon med færre enn 100 ansatte

Kr 10.000

Tilgang er knyttet til epostadresse-domenet som er angitt ved bestilling (for eksempel alle som har epostadresse som slutter på @Bergen.kommune.no, @stolav.no, @vid.no/@vidstud.no osv. får tilgang til konferansen og opptak fra konferansen)Organisasjoner med 100-500 ansatte

Kr 25.000

Tilgang er knyttet til epostadresse-domenet som er angitt ved bestilling (for eksempel alle som har epostadresse som slutter på @Bergen.kommune.no, @stolav.no, @vid.no/@vidstud.no osv. får tilgang til konferansen og opptak fra konferansen)

Organisasjoner med over 500 ansatte

Kr 40.000

Tilgang er knyttet til epostadresse-domenet som er angitt ved bestilling (for eksempel alle som har epostadresse som slutter på @Bergen.kommune.no, @stolav.no, @vid.no/@vidstud.no osv. får tilgang til konferansen og opptak fra konferansen)

SOR DIGITAL +

SOR digital +

SOR digital + er SORs flaggskip, som gir tilgang til å streame alle de tre årlige SOR- og UngSOR konferansene. I tillegg får man tilgang til opptak fra konferansene i 1-5 år, samt tilgang til mange faglige forelesninger som kun gjøres tilgjengelig for dem som abonnerer på SOR +.

Oversikt over kommuner, høgskoler/universitet og andre organisasjoner med kollektiv digital tilgang til konferansen

Alle ansatte som har epostadresse som slutter på det som er vist i parentesene nedenfor, har allerede digital tilgang til denne konferansen. Hvis det også står "SOR digital +" i tilknytning til dette, betyr det at man også har tilgang til alle de andre SOR-konferansene pluss en rekke andre fordeler. Deriblant 10 ganger lenger tilgang til opptak fra konferansene.

Kommuner

 • Alta kommune (@alta.kommune.no) [SOR digital +]
 • Alver kommune (@alver.kommune.no) [SOR digital +]
 • Arendal kommune (@arendal.kommune.no) [SOR digital +]
 • Austevoll kommune (@austevoll.kommune.no)
 • Bergen kommune (@bergen.kommune.no) 
 • Berlevåg kommune (@berlevag.kommune.no) [SOR digital +]
 • Bjerkreim kommune (@bjerkreim.kommune.no)
 • Bremanger kommune (@bremanger.kommune.no)
 • Bærum kommune (@baerum.kommune.no) [SOR digital +]
 • Bømlo kommune (@bomlo.kommune.no) [SOR digital +]
 • Båtsfjord kommune (@batsfjord.kommune.no) [SOR digital +]
 • Deanu gielda/Tana kommune (@tana.kommune.no) [SOR digital +]
 • Farsund kommune (@farsund.kommune.no) [SOR digital +]
 • Gamvik kommune (@gamvik.kommune.no) [SOR digital +]
 • Gran kommune (@gran.kommune.no) [SOR digital +]
 • Guovdageainnu suohkan/Kautokeino kommune (@kautokeino.kommune.no) [SOR digital +]
 • Hamar kommune (@hamar.kommune.no) [SOR digital +]
 • Hammerfest kommune (@hammerfest.kommune.no) [SOR digital +] 
 • Hareid kommune (@hareid.kommune.no) [SOR digital +]
 • Harstad kommune (@harstad.kommune.no) [SOR digital +]
 • Hasvik kommune (@hasvik.kommune.no) [SOR digital +]
 • Herøy kommune (@heroy.kommune.no) [SOR digital +]
 • Hå kommune (ha.kommune.no)
 • Indre Østfold kommune (io.kommune.no)
 • Kárášjohka gielda/Karasjok kommune (@karasjok.kommune.no) [SOR digital +]
 • Karmøy kommune (@karmoy.kommune.no)
 • Kinn kommune (@kinn.kommune.no)
 • Kongsberg kommune (@kongsberg.kommune.no)
 • Kristiansand kommune (@kristiansand.no) [SOR digital +]
 • Kristiansund (@kristiansund.kommune.no)
 • Kvæfjord kommune (@kvafjord.kommune.no) [SOR digital +]
 • Larvik kommune (@larvik.kommune.no)
 • Lebesby kommune (@lebeby.kommune.no) [SOR digital +]
 • Lier kommune (@lier.kommune.no) [SOR digital +]
 • Loppa kommune (@loppa.kommune.no) [SOR digital +]
 • Melhus kommune (@melhus.kommune.no) [SOR digital +]
 • Moss kommune (@moss.kommune.no)
 • Måsøy kommune (@masoy.kommune.no) [SOR digital +]
 • Nord Aurdal kommune (@nord-aurdal.kommune.no)
 • Nordkapp kommune (@nordkapp.kommune.no) [SOR digital +]
 • Oslo kommune, bydel Nordstrand (bns.oslo.kommune.no) [SOR digital +]
 • Porsáŋgu gielda/Porsanger kommune (@porsanger.kommune.no) [SOR digital +]
 • Rennebu kommune (@rennebu.kommune.no)
 • Råde kommune (@rade.kommune.no) [SOR digital +]
 • Sande kommune (@sande-mr.kommune.no) [SOR digital +]
 • Sandnes kommune (@sandnes.kommune.no)
 • Sola kommune (@sola.kommune.no)
 • Stavanger kommune (@stavanger.kommune.no) [SOR digital +]
 • Sunnfjord kommune (@sunnfjord.kommune.no) [SOR digital +]
  Sør-Varanger kommune (@sor-varanger.kommune.no) [SOR digital +]
 • Time kommune (@time.kommune.no)
 • Trondheim kommune (@trondheim.kommune.no) [SOR digital +]
 • Ulstein kommune (@ulstein.kommune.no) [SOR digital +]
 • Unjárgga gielda / Nesseby kommune (@nesseby.kommune.no)  [SOR digital +]
 • Vadsø kommune (@vadso.kommune.no) [SOR digital +]
 • Vanylven kommune (@vanylven.kommune.no) [SOR digital +]
 • Vardø kommune (@vardo.kommune.no) [SOR digital +]
 • Vestvågøy kommune (@vestvagoy.kommune.no) [SOR digital +]
 • Vinje kommune (@vinje.kommune.no) [SOR digital +]
 • Volda kommune (@volda.kommune.no) [SOR digital +]
 • Ørsta kommune (@orsta.kommune.no) [SOR digital +]
 • Ål kommune (@aal.kommune.no)

Høgskoler og universitet

 • Universitetet i Sør-Øst Norge (@usn.no) + (@student.USN.no) [SOR digital +]
 • Vid vitenskapelige høgskole (@vid.no) [SOR digital +]

Habiliteringstjenester

 • Habiliteringstjenestene i Møre og Romsdal (@helse-mr.no)

Andre organisasjoner

 • Granly stiftelse (@granly-stiftelse.no)
 • Kapellveien habiliteringssenter (@kapellveien.no) [SOR digital +]
 • Stiftelsen Nordre Åsen (@nordreaasen.no) [SOR digital +]
 • Signo (@signo.no) [SOR digital +]Omfattes du av denne ordningen, skal du IKKE melde deg på konferansen. Du trenger bare å logge deg på konferansesiden. Denne får du tilgang til noen dager før konferansestart.

Dere som har tilgang til SOR digital + kan gå inn på denne siden og se ALLE tilgjengelige forelesninger fra Stiftelsen SOR.