Viktige signaler fra Senterpartiet 

Foto: Tor Ole Ree

Viktige signaler fra Senterpartiet 

Administrasjonen i Verdal kommune fremmet tidligere i høst forslag om å samlokalisere 15 personer med utviklingshemming i ett bygg. Det innebar at personene det gjaldt måtte flytte fra sine respektive hjem, til fordel for et nytt bygg med institusjonspreg. Fem vernepleiere fra Trøndelag tar i dette innlegget til orde for at samlokaliseringen ikke er en god idé. Det er derfor svært gledelig at Senterpartiet setter en stopper for den planlagte sammenslåingen.  

 Tekst: Linn Løvlie Slette, rådgiver i Stiftelsen SOR

I sakspapirene som omhandler den tenkte samlokaliseringen i Verdal argumenteres det for at “dette vil gi bedre stabilitet i tilgangen på kompetanse og kvalitet i tjenesten”. Likevel vet vi at forskningen sier noe annet. 

Argumenter uten faglig forankring 

I en annen sak om samlokalisering av avlastningstjenestene i Fredrikstad kommune, finner vi tilsvarende argumenter fra administrasjonen: 

Samlokalisering av tjenestene, ved å redusere antall lokasjoner, vurderes å legge til rette for effektivisering når det gjelder personal- og øvrige driftskostnader. (...). Et samlet kompetansesenter på Furutun vil ha positiv effekt på arbeidsmiljø (HMS) (...). Kommunedirektøren mener at forslaget om å samle tjenestene for pårørendestøtte til foreldre til barn og unge på Furutun bidrar til kvalitets- og tjenesteutvikling gjennom en faglig og kunnskapsbasert tilnærming. 

Det er trist at individuelle behov og faglige føringer ikke legges til grunn når kommunene diskuterer tjenestetilbudet til mennesker som er avhengig av at andre tar gode, gjennomtenkte og faglige valg på deres vegne. Innsparinger bør og skal ikke trumfe grunnleggende menneskerettigheter. Det er heller ikke faglig forsvarlig å legge arbeidsmiljø, reduserte driftskostnader og økt kvalitet til grunn for slike prosjekt, selv om kommunene ofte mener noe annet. 

Positivt at politikerne lytter

Karl Haakon Sævold, styreleder i Stiftelsen SOR, er glad for at Senterpartiet tar et tydelig standpunkt i saken: 

KHS- Det er positivt at politikerne nå har lyttet til og lagt vekt på synspunktene til tjenestemottakere, fagfolk og pårørende i saken om sammenslåing av to bofellesskap i Verdal kommune. I dette ligger det mye læring, både for den aktuelle kommunen og for andre kommuner. Alle politiske prosesser må ta hensyn til helt grunnleggende prinsipper om medvirkning og deltakelse, samtidig som menneskerettighetene, FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne og nasjonale politiske føringer legges til grunn.


Kontakt

Kontaktinfo

Daglig leder - Jarle Eknes
tlf: 90758685
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Org.nr: 984 257 503

Besøksadresse

Seljeveien 6
Løren
Oslo

Postadresse

Stiftelsen SOR
Seljeveien 6
0575 Oslo

Fakturaadresse

Stiftelsen SOR c/o
ASR Accounting AS
Postboks 1027
1803 Askim

EHF: 984257503

Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.