• Hjem
 • Nyheter
 • TryggEst – vern av risikoutsatte voksne
TryggEst – vern av risikoutsatte voksne

Nina Christine Dahl

TryggEst – vern av risikoutsatte voksne

På SOR-konferansen 6.-7. mai 2021 skal Nina Christine Dahl snakke om erfaringene med prosjektet TryggEst. Vi får eksempler på de store variasjonene i problemstillinger teamet har håndtert, og hvordan disse er forsøkt løst.

TryggEst skal bidra til å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne mennesker som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. TryggEst-modellen er utviklet av og organisert under Bufdir, og inneholder forslag til organisering av arbeidet mot vold og overgrep i en kommune, og flere verktøy som kan brukes i dette arbeidet. Alle kommuner som har innført TryggEst har et eget TryggEst-telefonnummer som kan kontaktes av både ansatte og innbyggere.

TryggEst er et forenklet og enhetlig system som skal senke terskelen for å melde fra om overgrep. TryggEst skal blant annet sikre

 • at saker ikke blir oversett eller glemt
 • lik behandling uavhengig av bostedskommune
 • større grad av forutsigbarhet både i kommune og hos den utsatte
 • færre følgeskader som vil kreve omfattende behandling og tjenester
 • bedre livskvalitet for den utsatte
 • større trygghet for dem som mottar tjenester
 • bedre oppfølging av den utsatte
 • bedre evaluering og læring av saker
 • bedre medvirkning i egen sak for den utsatte

Dahl har vært koordinator for TryggEst-teamet i Tromsø siden oppstart av prosjektet i 2018. I løpet av disse årene har teamet håndtert 120 meldinger om vold og overgrep mot risikoutsatte voksne.

I år skal hun jobbe som seniorrådgiver i SOR, hvor hun blant annet skal utarbeide et e-læringskurs om dette temaet.

Dahl har mastergrad fra NTNU i funksjonshemming og samfunn, og har skrevet masteroppgave om avhør av utviklingshemmede. Hun er forfatter av boken "Vold, overgrep og omsorgssvikt mot risikoutsatte voksne", og er medredaktør og medforfatter av boken "Utviklingshemming og seksuelle overgrep".

 

 

Kontakt

Kontaktinfo

Daglig leder - Jarle Eknes
tlf: 90758685
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Org.nr: 984 257 503

Besøksadresse

Seljeveien 6
Løren
Oslo

Postadresse

Stiftelsen SOR
Seljeveien 6
0575 Oslo

Fakturaadresse

Stiftelsen SOR c/o
ASR Accounting AS
Postboks 1027
1803 Askim