TryggEst -vern av risikoutsatte voksne

Foto: Birgitta Sjöstedt, Flickr

TryggEst -vern av risikoutsatte voksne

Mennesker med utviklingshemming utsettes for økonomiske overgrep, omsorgssvikt, seksuelle overgrep og psykisk og fysisk vold, kanskje i enda større grad enn andre.

Ser vi dette? Hva velger vi å gjøre med dette? TryggEst er en modell for hvordan kommuner kan arbeide systematisk mot vold og overgrep. På kort tid er mer enn 150 saker avdekket.

TryggEst skal hjelpe deg som fagperson med å håndtere situasjoner der du mistenker at en risikoutsatt person er utsatt for vold eller overgrep.

Kommunene som deltar i TryggEst har egne TryggEst-team du kan kontakte hvis du er bekymret for en risikoutsatt person. Hvert TryggEst-team består av erfarne personer med kompetanse på håndtering av vold og overgrep.

TryggEst er et forenklet og enhetlig system som skal senke terskelen for å melde fra om overgrep. TryggEst skal blant annet sikre

  • at saker ikke blir oversett eller glemt
  • lik behandling uavhengig av bostedskommune
  • større grad av forutsigbarhet både i kommune og hos den utsatte
  • færre følgeskader som vil kreve omfattende behandling og tjenester
  • bedre livskvalitet for den utsatte
  • større trygghet for dem som mottar tjenester
  • bedre oppfølging av den utsatte
  • bedre evaluering og læring av saker
  • bedre medvirkning i egen sak for den utsatte

På SOR konferansen Rett og urett - rettssikkerhet og tjenestekvalitet for mennesker med utviklingshemming 24. og 25. oktober 2019 forteller John-Ingvard Kristiansen mer om dette.

 John-Ingvard Kristiansen er prosjektleder ved Bufdir. Han har utmerket seg gjennom et sterkt engasjement og stor gjennomføringsevne for å bedre levekår og sikre rettssikkerhet for mennesker med utviklingshemming.

Kontakt

Kontaktinfo

Daglig leder - Jarle Eknes
tlf: 90758685
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Org.nr: 984 257 503

Besøksadresse

Seljeveien 6
Løren
Oslo

Postadresse

Stiftelsen SOR
Seljeveien 6
0575 Oslo

Fakturaadresse

Stiftelsen SOR c/o
ASR Accounting AS
Postboks 1027
1803 Askim