• Hjem
  • Nyheter
  • Trondheim kommune: Brukermedvirkerprosess for bedre tjenester
Trondheim kommune: Brukermedvirkerprosess for bedre tjenester

Foto: Klar Tale

Trondheim kommune: Brukermedvirkerprosess for bedre tjenester

Den siste tiden har det nok en gang stormet rundt tjenestetilbudet til mennesker med utviklingshemming i Trondheim kommune. Onsdag 17. juni stemte 66 av 67 bystyremedlemmer for at kommunedirektøren gjennomfører en brukermedvirkerprosess der de utviklingshemmede selv får delta i utformingen av eget tjenestetilbud. Dette er et steg i riktig retning. 

Tekst: Linn Løvlie Slette, rådgiver i Stiftelsen SOR, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Publisert 18. juni 2020

Det gjelder livet

I mars 2019 aksjonerte pårørende, ansatte og tjenestemottakere ved BOA (bo og aktivitet) mot nevnte tjeneste. Parolen "Nok er nok!" runget over Trondheim by på demonstrasjonsdagen. Aksjonen ble kalt "Det gjelder livet", på likhet med Helsetilsynets nedslående rapport fra det landsomfattende tilsynet i tjenestene til personer med utviklingshemming. Forholdene rundt omkring i Trondheims ulike bofellesskap er kritikkverdig, og mange opplever store begrensninger i eget liv fordi man er avhengig av assistanse. Roar kan for eksempel bare delta på én fritidsaktivitet i uken. Dette er praksis som tydelig strider med føringer i konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) som Norge har forpliktet seg til å følge. Se gjerne det sterke intervjuet fra TV BRA. 

Metodikk fra rettighetsseminaret vil brukes

Nå skal de utviklingshemmede selv få delta i tjenesteutformingen i Trondheim. I august 2019 arrangerte Stiftelsen SOR og Bufdir (på oppdrag fra Kulturdepartementet) rettighetsseminar for personer med utviklingshemming. Seminaret var det første i sitt slag, da ingen departement tidligere har invitert personer med utviklingshemming til innspillsseminar. Daværende kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) sendte ut håndskrevne invitasjoner til et knippe deltakere, og statsråden deltok på seminarets avslutningsdag for å lytte til hva vi hadde jobbet med.

Seminaret ble arrangert som en kreativ workshop der vi benyttet en rekke metoder for å komme frem til deltakernes meninger og erfaringer knyttet til temaene arbeid, eget hjem, helse, selvbestemmelse, skole og utdanning, samt ferie og fritid. Historiene til deltakerne var rystende, sjokkerende og urovekkende. Et utvalg av innspillene kan du lese i rapporten Inkluder oss! Vi må bli hørt og sett. Det handler om respekt. Men viktigst av alt brukes innspillene fra seminaret direkte inn i den nye Melding til Stortinget om utviklingshemmedes menneskerettigheter som ventes i løpet av året. 

NFU Trondheim røper den 19. juni at metodikk fra rettighetsseminaret vil benyttes i nevnte brukermedvirkerprosess for å komme frem til meningene og refleksjonenen til personene som mottar tjenester fra BOA. Nå er det viktig at Trondheim kommune setter av nok tid og ressurser til at prosessen blir så god som mulig, samt at de sikrer at alle får mulighet til å delta. Vi gleder oss til å følge med på det videre arbeidet mot et tjenestetilbud på enkeltindividets premisser. 

Videre lesing:

Under kan du lese nylige debattinnlegg om tjenestetilbudet til personer med utviklingshemming i Trondheim kommune:

28. mai 2020: Utviklingshemmede fortjener bedre, av Kjetil Utne (Medlem av bystyret og Arbeids- og Sosialkomiteen (H))

03. juni 2020: Ordførerens rungende stillhet, av Kjetil Utne (Medlem av bystyret og Arbeids- og Sosialkomiteen (H))

04. juni 2020: Brukerne ved BOA står i sentrum, av Rita Ottervik (Ordfører i Trondheim kommune)

08. juni 2020: Brukerundersøkelsen, slik den er utformet og presentert av kommunen, er verdiløs og villedende, av Torstein Vik (

08. juni 2020: Folkevalgte har et ansvar, av Håvard Ravn Ottesen (Leder NFU Trondheim)

09. juni 2020: Ordføreren avslører sin manglende kontakt med virkeligheten, av Tone Dorthe Sletten (Bystyremedlem Høyre, medlem av Helse- og eldrekomiteen)

09. juni 2020: Nei, ordfører, det er ikke blitt bedre i BOA, av nåværende og tidligere ledere av NFU Trondheim; Håvard Ravn Ottessen, Steinar Johnsen, Nina Braadland

Kontakt

Kontaktinfo

Daglig leder - Jarle Eknes
tlf: 90758685
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Org.nr: 984 257 503

Besøksadresse

Seljeveien 6
Løren
Oslo

Postadresse

Stiftelsen SOR
Seljeveien 6
0575 Oslo

Fakturaadresse

Stiftelsen SOR c/o
ASR Accounting AS
Postboks 1027
1803 Askim