• Hjem
  • Nyheter
  • Positiv til arbeidsgruppe, men ønsker bredere representasjon
Positiv til arbeidsgruppe, men ønsker bredere representasjon

Guri Melby. Foto: Marte Garmann

Positiv til arbeidsgruppe, men ønsker bredere representasjon

 

--Det er positivt at det nå oppnevnes en arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak for å ta igjen læring som gikk tapt i pandemiperioden. Gruppen mangler imidlertid representasjon fra miljøer som kjenner situasjonen til noen av de elevene som har mistet viktig læring i perioden, sier Karl Haakon Sævold, styreleder i Stiftelsen SOR.

 

SOR har derfor tatt initiativ til en felles henvendelse til Kunnskapsdepartementet fra flere organisasjoner på feltet der det bes om at arbeidsgruppen snarest suppleres med representanter fra organisasjonene.


De som har undertegnet henvendelsen, i tillegg til Stiftelsen SOR, er Norges Handikapforbund (NHF), Handikappede Barns Foreldreforening (HBF), Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU), Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU), Autismeforeningen i Norge, Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE), Fellesorganisasjonen (FO) og Vernepleierforbundet i Delta.


I brevet fra organisasjonene heter det blant annet:

«Mandatet understreker på en god måte at dette arbeidet er særlig viktig for «elever som av forskjellige årsaker er ekstra sårbare» og for elever som «har behov for ekstra oppfølging og støtte, herunder elever med enkeltvedtak om spesialundervisning».

Undertegnede organisasjoner mener at både initiativet og arbeidet er påkrevet og nødvendig, men reagerer på at det i arbeidsgruppen ikke er oppnevnt representanter fra organisasjoner som representerer de elevene som er «ekstra sårbare», «har behov for ekstra oppfølging og støtte» og/eller har «enkeltvedtak om spesialundervisning», særlig når vi registrerer at statsråden sier at: «Jeg ser frem til å få gode forslag fra de som kjenner sektoren best». Tilsvarende vil gjelde for arbeidstakerorganisasjoner som organiserer ansatte som arbeider med tilrettelagt opplæring.»

I arbeidsgruppens mandat står det at gruppen skal:

• anbefale konkrete tiltak som kan bøte på konsekvensene av pandemien for alle elever og gi dem mulighet til å ta igjen tapt faglig og sosial læring
• anbefale konkrete tiltak som kan bøte på konsekvensene av pandemien for elevgrupper som er sårbare og/eller har behov for ekstra oppfølging og støtte, herunder elever med enkeltvedtak om spesialundervisning og elever med særskilt norskopplæring og gi dem mulighet til å ta igjen tapt faglig og sosial læring

I mandatet vises det til koronakommisjonen som pekte på at «mange elever har hatt et mindre læringsutbytte enn de ville hatt i en normalsituasjon».

Kommisjonen skrev at:
«Myndighetene må gjøre sitt ytterste for å legge til rette slik at alle elever får anledning til å ta igjen tapt læring. Dette er spesielt viktig for elever med enkeltvedtak om spesialundervisning og for elever med særskilt norskopplæring.»

Les henvendelsen fra organisasjonene her

Les mer om arbeidsgruppen her (medlemmer og mandat)Kontakt

Kontaktinfo

Daglig leder - Jarle Eknes
tlf: 90758685
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Org.nr: 984 257 503

Besøksadresse

Seljeveien 6
Løren
Oslo

Postadresse

Stiftelsen SOR
Seljeveien 6
0575 Oslo

Fakturaadresse

Stiftelsen SOR c/o
ASR Accounting AS
Postboks 1027
1803 Askim

EHF: 984257503

Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.