Kampen for tilværelsen

Foto: Kampus Production, Pexels.com 

Kampen for tilværelsen

Tjenestetilbudet til funksjonshemmede barn har alvorlige mangler. Det viser blant annet denne saken fra NRK (publisert 22. november 2021). I reportasjen blir vi kjent med familien til Vilde (14), og hvilken kamp de daglig står i for at datteren skal få et forsvarlig tjenestetilbud. Foreldrene sliter seg ut, og er avhengig av hjelp fra nærmiljøet for å få hverdagen til å gå opp. 

 Tekst: Linn Løvlie Slette, rådgiver i Stiftelsen SOR

Historien om Vilde er dessverre ikke unik. I samme NRK-reportasje blir vi også kjent med familien Lindanger som deler lignende erfaringer. Her er begge foreldrene sykmeldt, og situasjonen går hardt utover søsknene. Hva koster det samfunnet at "systemet" sliter ut en familie?

På grensen til uforsvarlig? 

Den rettslige standarden om faglig forsvarlighet betyr at tjenestene skal være i tråd med gjeldende lovverk, menneskerettigheter, og den generelle fag- og samfunnsutviklingen. 

I de nevnte sakene argumenteres det for at tjenestene er forsvarlige. Helse- og velferdssjef i Brønnøy kommune, Tove Karin Solli, sier blant annet dette om tjenestetilbudet til Vilde:

“Jeg opplever at vi klarer å gi forsvarlig tilbud. Det vi opplever er utfordrende er når nye tilbud skal etableres. Det er utfordrende å rekruttere fagkompetanse” (NRK, 22.11.21).

I samme NRK-reportasje blir vi kjent med familien Lindanger i Tysvær kommune. Kommunalsjef for helse og mestring, Annbjørg Lunde, skriver følgende: 

- Utgangspunktet for alle tjenester som tilbys er at de til enhver tid skal være faglig forsvarlige. 

Argumentet om faglig forsvarlighet mister sin substans i møte med historiene over. Når kommunene i tillegg har store utfordringer med å rekruttere fagkompetanse er det problematisk å gjemme seg bak den faglige forsvarligheten. Om man tar utgangspunkt i barne- og funksjonshemmedekonvensjonen (CRPD) og den generelle fagutviklingen, er det betimelig å stille spørsmål ved om tjenestetilbudene til nevnte familier grenser til det uforsvarlige. 

Koordinatorrollen må styrkes 

Historiene til familiene fra Brønnøysund og Tysvær er svært alvorlige. Likevel er ikke erfaringene ukjente. Riksrevisjonen la nylig frem en rapport om helse- og omsorgstjenestene til barn med funksjonsnedsettelser. Funnene er skremmende: 

- Tjenestene til familier med barn som har funksjonsnedsettelser, er avhengig av hvor de bor i landet. 

- Familiene må selv ta et stort ansvar for å få hjelp og koordinere tjenestene.

- Staten har ikke fulgt opp godt nok at koordinatorordningen fungerer i samsvar med intensjonene.

45891126521 04ac52bc29 cKarl Haakon Sævold. Foto: Mikkel Eknes

Styreleder i Stiftelsen SOR, Karl Haakon Sævold,
er opprørt over NRK-saken. Sævold mener de to aktuelle kommunene må gå i skikkelig dialog med familiene for å få etablert tjenester som dekker familienes behov. Og det haster. 

Videre sier Sævold:

- Nå må alle kommuner rundt om i landet gå gjennom sine tjenester for å forsikre seg om at tjenestene fungerer. Kommunene kan ikke vente
på at liknende saker dukker opp. 

Sævold trekker blant annet frem fire punkter han mener må bedres og styrkes: 

  • Koordinatorordningen må fungere etter hensikten.
  • Det må bli bedre koordinering mellom ulike etater, sektorer, tjenestenivåer og utøvende tjenester.
  • Veien frem til de ulike tjenestene må bli enklere, og
  • BPA må fungere som et reelt likestillingsverktøy. 

 

 

Kontakt

Kontaktinfo

Daglig leder - Jarle Eknes
tlf: 90758685
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Org.nr: 984 257 503

Besøksadresse

Seljeveien 6
Løren
Oslo

Postadresse

Stiftelsen SOR
Seljeveien 6
0575 Oslo

Fakturaadresse

Stiftelsen SOR c/o
ASR Accounting AS
Postboks 1027
1803 Askim

EHF: 984257503

Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.