Inviterer til barnerettighetsfrokost

Foto: Titt Melhuus

Inviterer til barnerettighetsfrokost

Som avslutning på medvirkningsprosjektet "Vi har også en stemme" inviterer Redd Barna og Stiftelsen SOR til barnerettighetsfrokost på Litteraturhuset i Oslo 2. juni (08:00-10:00). Her vil vi gå igjennom funn fra prosjektet, og vi vil diskutere hvordan vi i større grad kan sikre at unge med utviklingshemming kan bli hørt og sett i saker som angår dem.

Publisert: tirsdag, 23. mai 2023
 
Artikkel 12 i FNs barnekonvensjon slår fast at alle barn og ungdommer har rett til å uttrykke sine synspunkter og bli hørt i alle forhold som berører dem. Likevel vet vi at barn og unge med funksjons­nedsettelser sjelden får påvirke i møte med de som tar beslutninger som påvirker livene deres, og at de ansatte ofte ikke har kompetanse til å kunne involvere barnet i utformingen av tilbudet. Dette er et demokratisk problem, og en rettssikkerhetsutfordring.
 
I prosjektet "Vi har også en stemme" har vi invitert inn ungdommer med utviklingshemming til rettighetsverksted i fire norske byer. Hovedmålet med prosjektet har vært å legge til rette for at barn og unge med utviklingshemming i større grad blir hørt i sitt eget liv, og at de får kjennskap til egne rettigheter i lys av barnekonvensjonen og konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Samtidig har det vært et uttalt mål at ungdommene, basert på FNs barnekomités prinsipper om god medvirkning, lærer oss noe om hvordan det er å være ung med utviklingshemming i Norge i dag.
 
Og noe av det de har lært oss er dette: De ønsker å elske den de vil, de har spørsmål og drømmer om fremtiden, og de er opptatt av barn og unge som bor i Ukraina. Et annet sentralt funn er at veldig mange har erfaring med å bli mobbet, og å ikke bli tatt på alvor.
 
Du vil møte representanter fra Redd Barna, Stiftelsen SOR, Dissimilis Nasjonale kompetansesenter, Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU), Sjiraffen Kultur- og kompetansesenter og Handikappede Barns Foreldreforening (HBF).
 
Barnerettighetsfrokosten er gratis, men krever påmelding for fysisk deltakelse. Det er begrenset med fysiske plasser.
 
Dato: Fredag 2. juni
Klokkeslett: 08:00 - 10:00
Adresse: Wergelandsveien 29, 0167 Oslo
Rom: Kverneland
Frokosten serveres fra 08:00. Programmet begynner 08:15.
 
Meld deg på her: https://forms.gle/b5sqUgB4LxwmHSTg8
F
acebookarrangementet kan ses her: https://fb.me/e/2YTzp9zoU
 
PROGRAM*
  • 08:15 - Åpning ved Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
  • 08:20 - Vi har også en stemme! Funn fra prosjektet ved Grete Vandvik og Linn Løvlie Slette
  • 08:50 - Viktigheten av kompetanse på medvirkning ute i tjenestene. Ved Kim Berge, nestleder ved Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)
  • Panelsamtale med representanter fra Redd Barna, Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU), Sjiraffen Kultur- og kompetansesenter og Handikappede barns Foreldreforening (HBF)
Samtalen modereres av Cato Brunvand Ellingsen, fagsjef i Stiftelsen SOR
  • 09:50 - Dissimilis avslutter arrangementet med et kulturelt innslag
 
*Programmet oppdateres fortløpende

Hold av 26. og 27. oktober til neste SOR-konferanse om livskvalitet: Mål og mening

Kontakt

Kontaktinfo

Daglig leder - Jarle Eknes
tlf: 90758685
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Org.nr: 984 257 503

Besøksadresse

Seljeveien 6
Løren
Oslo

Postadresse

Stiftelsen SOR
Seljeveien 6
0575 Oslo

Fakturaadresse

Stiftelsen SOR
c/o BDO
Postboks 1027
1803 Askim

EHF: 984257503

Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.