Furutun utsettes

Foto: Geir A. Carlsson

Furutun utsettes

Torsdag 7. mai behandlet bystyret i Fredrikstad kommune Furutuns videre eksistens som en samlokalisert barneavlastning med 39 rom. Saken har fått nasjonal oppmerksomhet, og en rekke organisasjoner og fagpersoner har hevet sin røst mot et avlastningssenter av denne størrelsen.

Tekst: Linn Løvlie Slette, rådgiver i Stiftelsen SOR, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Publisert 7. mai 2020, oppdatert 8. mai 12:50

Når offentlig debatt virker

Fredrikstad Blad har den siste uken publisert 16 debattinnlegg som taler for og i mot Furutun, noe som tydelig har påvirket flere kommunepolitikere i Fredrikstad. Rødt meddelte 6. mai at de snur i saken og ønsker en ny utredning. Samtidig gikk gruppelederne for Høyre, Kristelig folkeparti og Venstre ut mot ordføreren den 5. mai med et ønske om å gå igjennom planene på nytt, i samarbeid med brukere og interesseorganisasjoner. Debattinnleggene ser ut til å ha virket etter hensikten. 

Et enstemmig vedtak

Kommunedirektøren startet saksbehandlingen med å anbefale bystyret å utsette saken. Hovedbegrunnelsen er at kommunen har mottatt en henvendelse fra Likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Bjurstrøm. Et enstemmig bystyre vedtok en utsettelse, basert på kommunedirektørens anbefaling. 

Styreleder i Stiftelsen SOR, Karl Haakon Sævold, sier følgende om kveldens vedtak: - Det var korrekt og klokt å utsette saken. Det er åpenbart at debatten, og spesielt kravet om medvirkning har vært så tung at det tas til følge. Saken er imidlertid ikke slutt med det. En utsettelse er en utsettelse, og ikke en avslutning av saken. SOR vil fortsatt følge denne saken tett og holde på den prinsipielle tilnærmingen. Barn og unge skal bo i hjem, ikke på institusjon. Dette var en innrømmelse av at saken ikke var tilstrekkelig belyst. Nå må man lytte til fagfolk og organisasjoner, og legge funksjonsevnekonvensjonen (CRPD) og barnekonvensjonen til grunn. 

- Når samtlige partier, også de som i utgangspunktet var for det opprinnelige forslaget, nå sluttet seg til utsettelsesforslaget, så er det en illustrasjon på at saken var for lite belyst, og at det sterke engasjementet virker, sier Sævold. 

Takk til Bjørnar Laabak (FrP)

29. april stilte vararepresentant Bjørnar Laabak (FrP) et skriftlig spørsmål til barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad om samlokaliseringen av kommunens barneavlastning. 8. mai svarer helse- og omsorgsminister Bent Høie i klar tale: (...) flest mulig skal bo i eget hjem og motta tjenester der. Dersom det er behov for bistand fra kommunen til å skaffe bolig, er det et mål at alle skal kunne bo i ordinære bomiljøer og ha like muligheter til å leve selvstendige og aktive liv. Strategien viser til at boliger som bygges med statlige tilskudd ikke skal ha institusjonslignende preg og at antall boenheter ikke skal være for stort. Boenhetene bør plasseres i ordinære bomiljøer, noe som er et viktig premiss for inkludering og deltakelse i samfunnet.

Videre skriver Høie: I Husbankens veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg fremgår det at Barnekonvensjonen og FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne skal ligge til grunn for vurderinger og løsninger som velges.

Stiftelsen SOR er veldig fornøyd med svaret til statsråden, og mener dette legger klare og tydelige føringer for den videre behandlingen av Furutun som gigantavlastning. Vi ønsker også å takke Bjørnar Laabak for et offensivt engasjementet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Kontakt

Kontaktinfo

Daglig leder - Jarle Eknes
tlf: 90758685
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Org.nr: 984 257 503

Besøksadresse

Seljeveien 6
Løren
Oslo

Postadresse

Stiftelsen SOR
Seljeveien 6
0575 Oslo

Fakturaadresse

Stiftelsen SOR c/o
ASR Accounting AS
Postboks 1027
1803 Askim