• Hjem
  • Nyheter
  • Fredrikstad vedtar avlastning på Furutun
Fredrikstad vedtar avlastning på Furutun

Karl Haakon Sævold, Styreleder i Stiftelsen SOR

Fredrikstad vedtar avlastning på Furutun

Til tross for store protester vedtok bystyret i Fredrikstad kommune i dag å renovere og oppgradere Furutun til avlastnings- og kompetansesenter for pårørendestøtte innen tjenester til funksjonshemmede. -Jeg er skuffet, men ikke overrasket, over vedtaket, sier styreleder i Stiftelsen SOR Karl Haakon Sævold. 

Planene til Fredrikstad kommune om å samle sin døgnavlastning på den gamle institusjonen Furutun har vakt oppmerksomhet langt utenfor kommunens grenser. Furutun skal gi plass til tjenester for nesten 100 barn, unge og unge voksne. Kommunen anslår selv at omtrent 30 skal være på avlastning samtidig, selv om de konkrete planene for utforming ikke er utarbeidet enda. 

Organisasjoner, fagmiljø, fagfolk og politikere, pårørende, enkeltpersoner og andre har ment at en slik utvikling der mange med funksjonsnedsettelse samles på samme sted er et gufs fra fortiden, at det er i strid med nasjonale og internasjonale føringer og at det ikke foreligger noe faglig kunnskapsgrunnlag til grunn for å organisere tjenester på denne måten. Mange uttrykte sin motstand i et eget opprop.  

-Det er interessant at flertallet i bystyret har valgt å ikke ta hensyn til godt begrunnede advarsler fra både organisasjoner og fagpersoner, sier Sævold. Det er også verdt å merke seg at mange av bystyrets representanter, fra flere partier, påpekte både mangler ved både saksfremstillingen og ved hvordan medvirkning og involvering har foregått, sier han. 

Bystyret behandlet flere forslag i dagens møte, både for og i mot Furutun. Flere var sterkt kritisk til saksbehandlingen. 

-Av vedtaket fremgår det imidlertid at det skal være «bred medvirkning om både utforming og tjenesteutvikling» og at «gjeldende lover og FN-konvensjoner legges til grunn». Både SOR og andre vil følge årvåkent med på at medvirkningen blir reell og god og at CRPD blir lagt til grunn, avslutter Sævold. 

Bjørnar Laabak fra Frp varslet i møtet at de vil sende en lovlighetsklage, og dermed skal Statsforvalteren vurdere om vedtaket om Furutun er lovlig fattet.

Både Fredrikstad blad og Handikapnytt har oppsummert dagens behandling i bystyret i Fredrikstad. Mange venter spent på Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkhol sitt svar på spørsmål fra FrPs Bård Hoksrud om departementet mener forslaget er i tråd med lovens intensjoner. I Fredrikstad Blad kan du lese en rekke innlegg i debatten som var i forkant av dagens bystyremøte. 

Debatten i bystyret kan sees på kommunens nettsider.

Her er vedtaket (hentet fra Fredrikstad Blad), vedtatt med 29 av 53 stemmer: 

  1. Eiendommen Furutun renoveres og oppgraderes til avlastnings- og kompetansesenter for pårørendestøtte innen tjenester til funksjonshemmede.
  2. Når Furutun tas i bruk, frigjøres lokalene på Kiæråsen til barnehagedrift. Det tas videre sikte på utfasing av leiekontrakten på Åsebråten. Kommunens lokaliteter til avlastning vurderes og tilpasses fortløpende etter behovet, i tråd med gjeldende praksis.
  3. I arbeidet med å utvikle Furutun til nytt avlastnings- og kompetansesenter for pårørendestøtte skal det være bred medvirkning om både utforming og tjenesteutvikling. Gjeldende lover og FN-konvensjoner legges til grunn.
  4. Investeringsrammen for prosjekt Furutun, inkludert tilrettelegging for barnehagedrift i lokalene på Kiæråsen, utgjør 105,8 millioner kroner. En universelt utformet lekeplass søkes ivaretatt innenfor rammen.
  5. Kommunedirektøren bes om å framlegge sak om kostnadsoverslag for en eventuell rehabilitering av Kløverbadet som varmtvannsbasseng, herunder beregning av tilhørende driftskostnader.
  6. Sak PS 37/20 Furutun – renovering og oppgradering til avlastningssenter, vedtatt utsatt av bystyret 7.5.2020, settes ikke opp til ny behandling

Kontakt

Kontaktinfo

Daglig leder - Jarle Eknes
tlf: 90758685
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Org.nr: 984 257 503

Besøksadresse

Seljeveien 6
Løren
Oslo

Postadresse

Stiftelsen SOR
Seljeveien 6
0575 Oslo

Fakturaadresse

Stiftelsen SOR c/o
ASR Accounting AS
Postboks 1027
1803 Askim

EHF: 984257503

Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.