Et solid oppslagsverk -og mere til

Et solid oppslagsverk -og mere til

"Boken kan nok med fordel leses fra perm til perm, men kan også fungere som et opp­slagsverk", skriver anmelderen om boken "Utviklingshemming. Årsaker og konsekvenser".  Dette er en av over ti viktige fagbøker Stiftelsen SOR de senere årene har støttet, tatt initiativ til og vært bidragsyter i.

Bokanmeldelse i Utposten, skrevet av Eli Berg
Nedenfor gjengir vi utdrag fra bokanmeldelsen, som har overskrift "Et solid oppslagsverk -og mere til".

 

Ivar R. Mæhle, Jarle Eknes, Gunnar Hauge Utviklingshemming
Årsaker og konsekvenser
288 sider
Universitetsforlaget, 2. utgave
Oslo, 2018
ISBN 978-82-15-03087-6


Førsteutgaven av denne boken kom ut i 2011. På de få årene som har gått siden den gang har det skjedd så mye når det gjelder forståelsen av ulike funksjonshemminger - såpass omfattende - at forfatterne har funnet det riktig med en oppdatering. Og en solid presentasjon er det blitt. Bo­ken innleder med en grunnleggende gjennomgang av oppbygningen av vårt arve­materiale. Her har det skjedd mye på forskningsfronten, kunnskap som i varier­ende grad kan peke på genetiske årsaker til flere i det store mangfoldet av utviklings­hemminger som etter hvert har tegnet seg.


En gjennomgang av de til nå kjente syn­dromene følger, logisk delt opp i grupper alt etter hvilke genetiske endringer som har funnet sted - enten det er hele kromo­somer som avviker fra det normale eller det dreier seg om genetiske endringer i DNA. Også miljøfaktorer som kan føre til funksjonsheming gjennomgås. Hvilke tilleggsvansker som kan følge med de ulike syndromene blir også gjennomgått, enten det gjelder cerebral parese, epilepsi eller autisme for å nevne noen.


Men boken er ikke bare en gjennomgang av selve funksjonshemmingene. Tvert imot har forfatterne et ønske om å presentere både hvordan de aktuelle barna og de voks­ne utvikler seg underveis, hvordan familie­ne kan mestre hverdagen, og hvordan hjel­peapparatet kan bidra til et så velfungerende og meningsfullt liv som mulig for den funk­sjonshemmede. Sentralt står også behovet for genetisk veiledning for mange familier.

Teksten levendegjøres av eksempler innenfor de ulike tilstandene, inklusive bilder av personer som har det aktuelle syndromet som beskrives. Boken avsluttes med tre litt lengre historier om hva det kan innebære for henholdsvis et barn, en ungdom og en voksen å ha en alvorlig funk­sjonshemming.

Forfatterne har tatt mål av seg til å skrive en bok som kan være til hjelp for helseper­sonell, men også for andre som kommer i kontakt med de aktuelle personene allere­de fra tidlig alder og gjennom livsløpet. Forfatterne håper også at nære personer som foreldre, den større familien og andre rundt den funksjonshemmede skal kunne ha nytte av å lese denne presentasjonen.

Boken kan nok med fordel leses fra perm til perm, men kan også fungere som et opp­slagsverk, skriver anmelderen. 

Her kan du bestille boken

Kontakt

Kontaktinfo

Daglig leder - Jarle Eknes
tlf: 90758685
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Org.nr: 984 257 503

Besøksadresse

Seljeveien 6
Løren
Oslo

Postadresse

Stiftelsen SOR
Seljeveien 6
0575 Oslo

Fakturaadresse

Stiftelsen SOR c/o
ASR Accounting AS
Postboks 1027
1803 Askim