Begrensninger, drømmer og muligheter
Koronavirus. Foto: CDC, Unsplash

Begrensninger, drømmer og muligheter

Stiftelsen SOR i samarbeid med LUPE, har fått midler fra Stiftelsen DAM til prosjektet "Begrensninger, drømmer og muligheter for voksne personer med utviklingshemming, knyttet til konsekvenser ved smittevernstiltak under koronapandemien".

Unge med utviklingshemming faller i stor grad utenfor fellesskapet i dagens samfunn. Personer med utviklingshemming har generelt små sosiale nettverk sammenlignet med andre, blant annet har 40% ingen venner utenfor boligen de bor i (Söderström og Tøssebro 2011). Personer med utviklingshemming har også begrenset tilgang til arbeidslivet og fritidsaktiviteter sammenlignet med resten av befolkningen (NOU 2016:17).

Forskjellsbehandling

Under koronasituasjonen har disse problemene blitt forsterket, og det er ytterligere tydeliggjort blant annet at personer med utviklingshemming forskjellsbehandles på en måte som rammer deres livskvalitet og helse.
Brukerorganisasjonene for personer med utviklingshemming har fått inn en stor mengde henvendelser fra personer med utviklingshemming og deres pårørende om at de tvangsisoleres i sine egne leiligheter, hvor det settes begrensninger i samvær med andre som går svært mye lengre enn det man gjør for andre borgere.

Kartlegge egne erfaringer

I prosjektet skal vi kartlegge utviklingshemmedes egne erfaringer med isolering og brudd på menneskerettigheter knyttet til restriksjoner rundt smitterisiko, og vurdere hvordan situasjoner kunne og burde blitt håndtert annerledes. Dette gir muligheter for faglige og politiske beslutningstakere, samt miljøarbeidere som jobber for dem, å fatte bedre beslutninger for dem og andre i samme situasjon.


Gjennom samtaler og intervjuer, individuelt og i grupper, skal vi for perioden Norge er og har vært rammet av koronasmitte:

1) Kartlegge hvilke begrensninger de har opplevd
2) Kartlegge hvordan det har påvirket dem
3) Finne ut hvilke tiltak og strategier som har vært positive for dem
4) Få frem hvilke ideer de selv har til løsninger som gir dem muligheter til gode sosiale opplevelser og aktiviteter
5) Bidra til at de gjennom disse samtalene opplever å være sosialt deltakende og blir sett, hørt og forstått.
6) Formidle historiene deres (forskning og portrettintervju) gjennom 10 artikler, hvorav minst seks av dem trykkes i temanummer av tidsskriftet SOR Rapport. De skal også spres som digitale artikler på sosiale medier, promotert, slik at flest mulig tjenesteytere m.fl. nås.

Forskning gjennom fokusgruppeintervju

Det skal inngå 30 personer med utviklingshemming i prosjektet. Disse skal rekrutteres gjennom arbeidsinkluderingsordningen HELT MED. Det innebærer at deltakerne vil være personer som har fast arbeid. Mange av disse har vært permitterte, mens noen har vært i jobb. Også for sistnevnte har både arbeidsliv og privatliv blitt vesentlig påvirket i perioden Norge har hatt regler og anbefalinger om koronarelaterte tiltak.

I tillegg skal vi gjennomføre fokusgruppeintervju med mer enn 10 tjenesteytere som jobber for de med utviklingshemming som deltar i prosjektet, og mer enn 20 av deres pårørende.

 

Individuelle portrettintervju

Blant de samme deltakerne med utviklingshemming, vil minst seks av dem inviteres til portrettintervju, hvor de får belyst prosjektets tematikk.

Kontakt

Kontaktinfo

Daglig leder - Jarle Eknes
tlf: 90758685
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Org.nr: 984 257 503

Besøksadresse

Seljeveien 6
Løren
Oslo

Postadresse

Stiftelsen SOR
Seljeveien 6
0575 Oslo

Fakturaadresse

Stiftelsen SOR c/o
ASR Accounting AS
Postboks 1027
1803 Askim