Jarle Eknes

Daglig leder, Stiftelsen SOR

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
tlf 90 75 86 85

Om

Jarle Eknes er ansatt som daglig leder i Stiftelsen SOR i 100% stilling, hvor han blant annet er redaktør for tidsskriftet SOR Rapport.

Eknes er spesialist klinisk psykologi og habilitering, og har jobbet i SOR siden 7. januar 2008. Han har 10 års erfaring som miljøarbeider for mennesker med utviklingshemming / autisme, fem års erfaring som psykolog ved to habiliteringstjenester og 10 års erfaring ved psykiatrisk avdeling for utviklingshemmede ved Oslo universitetssykehus.

Publikasjoner

Bøker

 1. Mæhle, I., Hauge, G. og Eknes, J. (Red). (2018). Utviklingshemning - årsaker og konsekvenser (2. utgave) Oslo: Universitetsforlaget.
 2. Eknes, J. & Løkke, J. (Red.) (2009). Utviklingshemning og habilitering. Innspill til habiliteringsprosessen. 296 sider. Oslo: Universitetsforlaget.
 3. Eknes, J., Bakken, T.L., Løkke, J.A. & Mæhle, I. (2008). Utredning og diagnostisering - utviklingshemning, psykiske lidelser og atferdsvansker Oslo: Universitetsforlaget.
 4. Eknes, J. (2006). Depresjon og mani. Forståelse og behandling 296 sider. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 8215008569 
 5. Eknes, J. (2004). Tvangslidelse. Forståelse og behandling 308 sider. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 8215005403
 6. Eknes, J. (red). (2000). Utviklingshemning og psykisk helse Utviklingshemming og psykisk helse. Oslo: Universitetsforlaget 523 sider, kr 398, ISBN 82-51-83800-2

Kapitler

1. Vildalen, S. og Eknes, J. (2002). Det de aldri lærte! Psykisk utviklingshemning og seksualitet. (s. 238-253). I T.Berge m.fl. (red.). Samtaler som forandrer – psykologisk teori i praksis (2003). Bergen: Fagbokforlaget.

2. Bettum, T., Eknes, J., Jaksholt, T. & Lensing, M.B. (2002). Guide og veileder i arbeidet for å lage en habiliteringsplan. I F. Hesselberg (red.). Habiliteringsplanlegging. Bruk av individuelle planer for å skape kontinuitet og stabilitet i tilbudet til mennesker med omfattende hjelpe- og habiliteringsbehov. Oslo: Autismeenheten/Unipub forlag.

Artikler

 1. Eknes, J., Jansson, C., Bakken, T.L., Larsen, K.E., Stordal, M.O. (2005). Mange kan få det bedre. Embla, mai.
 2. Eknes, J. (2000). Å arbeide i andres hjem. Innsats og omsorg for utviklingshemmede. Embla, nr. 7.
 3. Vildalen, S. og Eknes, J. (1997). Seksualitet og psykisk utviklingshemmede: Opplæring i seksualitet og samliv. Embla.
 4. Eknes, J. (1996). Å leve med dødelig sykdom. En studie av mestringsstrategier og livskvalitet blant mennesker med cystisk fibrose. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 33, s.967-976.
 5. Eknes, J. og Bårdgard, J. (1996). Livskvalitet og kronisk progredierende sykdom. En studie blant mennesker med cystisk fibrose. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 33, s.851-858.
 6. Eknes, J. og Hagedal, K. (1996). Den gode samtale. Embla nr. 6 s.37-42.
 7. Eknes, J. (1995). Atferdsproblematikk og språkopplæring. Spesialpedagogikk, nr. 5, s.14-40.
 8. Eknes, J. (1995). Hypnosedypets betydning for det terapeutiske resultat. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 32, s.918-925.
 9. Vildalen, S. og Eknes, J. (1995).Det de aldri lærte! Å undervise psykisk utviklingshemmede om seksualitet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 32, 311-317.
 10. Eknes, J. (1994). Livskvalitet for funksjonshemmede. Vernepleieren, 4, 11-18.
 11. Eknes, J. (1994). Det vanskeligste ved det å ha CF. CF bladet, 1, 7-8.
 12. Eknes, J. (1994). Redefinering ved hjelp av manipulering. Uetiske strategier eller en måte å ta klienten på alvor? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 31, 599-608
 13. Eknes, J, Sørum, R. og Eidal, A. (1994). Å slutte med bleier. Renslighetstrening på dagtid for barn og voksne med omfattende utviklingsforstyrrelser. Spesialpedagogikk, nr.9, s.18-27.
 14. Eknes, J.og Sørum, R. (1994).Behandling av sengevæting. Spesialpedagogikk, nr. 7, s.30-37.
 15. Eknes, J. (1994). Graviditet / fruktbarhet hos mennesker med Down syndrom. Samfunn for alle. Nr.7/8, s.18-19.
 16. Eknes, J. (1993). Seksualitet, forelskelse og samliv. Spesialpedagogikk, 7, 3-12.
 17. Eknes, J. (1993). Tjenesteyteres holdninger til seksualitet. Spesialpedagogikk, 7, 13-16.
 18. Eknes, J. (1993). Grunnleggende språkopplæring. Spesialpedagogikk, 9, 20-28.
 19.  Eknes, J. og Bakken, R.K. (1993). Språktrening på begrepene ja, nei og jeg vet ikke. Spesialpedagogikk, 8, 28-32.
 20. Bårdgard, J. og Eknes, J. (1993). Livskvalitet ved kronisk progredierende sykdom. Impuls, 1, 72-77.
 21. Eknes, J. og Bårdgard, J. (1993). Livskvalitet og mestringsstrategier ved cystisk fibrose. CF bladet, 2, 28.
 22. Eknes, J. og Bårdgard, J. (1993). Livskvalitet og CF. CF bladet, 2, 29-30.
 23. Eknes, J. (1993). Kontroll og avmakt. CF bladet, 4, 24-25.
 24. Eknes, J. og Bårdgard, J. (1993). Livskvalitet og mestringsstrategier. CF bladet, 3, 16-17.
 25. Eknes, J. (1993). Terapeutiske prinsipper for psykologarbeid med utgangspunkt i en sosialklinisk oppdragelse og tilnærming. Impuls, 3, 37-47.
 26. Eknes, J. (1993). Selvstimulering. Spesialpedagogikk, 6, 30-33.
 27. Eknes, J. (1990). Mentale problemer i muslimske kulturer. Impuls, 3, 45-52.

Nettbasert artikkel

1. Eknes, J. (2005). Elektrisk stimulering av hjernen - kan nyere psykokirurgiske metoder være til hjelp ved tvangslidelse? Ananke: www.ananke.no Februar, 2005

Rapporter

1. Bakken, T.L., Helverschou, S. Eknes, J., Kalvenes, G., Bjella, H., Eilertsen, D.E. & Martinsen, H. (2004). Rapport Nr. 1, 2004: Psykiske lidelser hos voksne mennesker med autisme og utviklingshemming - Begrepsanalyse : Autismenettverket, Universitet i Oslo, Institutt for spesialpedagogikk

2. Martinsen, H., Helverschou, S., Kalvenes, G., Bjella, H., Eknes, J., Bakken, T.L. & Eilertsen, D.E. (2003). Psykiske lidelser hos voksne mennesker med autisme og utviklingshemming - prosjektprofil for oppbygging av knutepunktfunksjon i Autismenettverket. Oslo: Autismenettverket, Universitet i Oslo, Institutt for spesialpedagogikk.

----
Eknes har også skrevet mange artikler i tidsskriftet SOR Rapport samt nettbaserte artikler på Stiftelsen SOR og HELT MED sine nettsteder. Ingen av disse er tatt med i denne oversikten.

Kontakt

Kontaktinfo

Daglig leder - Jarle Eknes
tlf: 90758685
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Org.nr: 984 257 503

Besøksadresse

Seljeveien 6
Løren
Oslo

Postadresse

Stiftelsen SOR
Seljeveien 6
0575 Oslo

Fakturaadresse

Stiftelsen SOR c/o
ASR Accounting AS
Postboks 1027
1803 Askim