Nyheter

Verktøy for kartlegging av traumer

Verktøy for kartlegging av traumer

Traumebevisst omsorg og traumebevisst forståelse har fått økt fokus i fagfeltet de siste årene. Fra tidligere å ha tenkt at traumer kun oppstår etter store og potensielt livsfarlige hendelser som krig, overgrep og vold; kan både mobbing, ekskludering, skilsmisser og relasjonsbrudd forstås som negative traumer i et menneskes liv. Her vil personer med utviklingshemming og autisme være ekstra utsatt. Men det kan være særlig utfordrende å fange opp symptomer og erfaringer på traumer hos denne delen av befolkningen. Grunnen til dette er at det blant annet ikke har eksistert gode kartleggingsverktøy som undersøker symptomer på traumelidelser og traumeerfaringer hos personer med utviklingshemming. 

Inkorporering av CRPD i norsk lov

Inkorporering av CRPD i norsk lov

CRPD ble opprettet i 2006 og Norge ratifiserte konvensjonen i 2013. De siste årene har CRPD fått økt oppmerksomhet, også hos ansatte i tjenestene til utviklingshemmede. The UN Convention on the Rights of Persons with Disability, som CRPD står for, slår fast at utviklingshemmede og andre funksjonsnedsatte har akkurat de samme rettighetene som alle andre. Det er viktig med økt kunnskap om hva dette faktisk innebærer.

Observasjon av symptomer på psykisk lidelse

Observasjon av symptomer på psykisk lidelse

Utredning hos mennesker med kognitiv funksjonsnedsettelse er en komplisert oppgave som krever spesialkompetanse, og skjer først og fremst i spesialisthelsetjenesten. Det finnes lite etablert kunnskap om miljøterapeutens rolle innen tverrfaglig utredning av psykisk lidelse, her beskrives noen erfaringer fra Regional seksjon psykiatri og utviklingshemming/autisme ved Oslo universitetssykehus.

Evaluering av hjemmeveiledning

Evaluering av hjemmeveiledning

Mange familier med barn med funksjonsnedsettelse kan nyte godt av ulike former for veiledning. På vår UngSOR-konferanse i juni fortalte Gry Østby og Ebba Falch om hvordan de i bydel Søndre Nordstrand i Oslo jobber sammen med familier der. Nå har Rambøll evaluert prosjektet de nå gjennomfører i bydelen, og Rambølls konklusjoner bør være til inspirasjon for andre kommuner.

Stor mangel på selvbestemmelse blant utviklingshemmede

Stor mangel på selvbestemmelse blant utviklingshemmede

Likestillings- og diskrimineringsombudet har gjennomgått 117 klagesaker. I nær halvparten av vedtakene fant ombudet ingen dokumentasjon på at hverken den utviklingshemmede, vergen eller pårørende hadde medvirket i utformingen av den utviklingshemmedes tjenestetilbud.

Ombudet anbefaler tre viktige reformer for regjeringen, som vil kunne få stor betydning for rettssikkerhet og selvbestemmelse, og som kan bidra til rettigheter for utviklingshemmede på lik linje med resten av befolkningen.

Forskerkurs for utviklingshemmede - et historisk prosjekt

Forskerkurs for utviklingshemmede - et historisk prosjekt

6 team bestående av medforskere med utviklingshemming og forskere fra høgskoler og universitet i hele landet har utviklet et forskerkurs beregnet for utviklingshemmede. Materiale som ble lansert på en samling i slutten av mai, ligger nå åpent tilgjengelig for alle som ønsker å anvende det. 

Med rett til å gå til grunne

Med rett til å gå til grunne

På Jubileumskonferansen for SOR, der rettssikkerhet for mennesker med utviklingshemming var tema, ble paneldebatten «Med rett til å gå til grunne» holdt. Tittelen refererer til en sak fra «Brennpunkt» av Syed Ali Shahbaz Akhtar, Journalist NRK og Cathrine Oftedahl, Journalist NRK. Debatten etterpå ble ledet av Karl Haakon Sævold, styreleder i stiftelsen SOR, og panelet ble supplert Karl Elling Ellingsen, professor ved NAKU/NTNU og Tom Tvedt, forbundsleder i NFU, i tillegg til innlederne. Debatten belyste utfordringer knyttet til hvordan samtykkekompetanse, og rett til forsvarlig helsetjeneste tilsynelatende kan stå i konflikt med hverandre, særlig når dette kombineres med uklar ansvars- og oppgaveforståelse.

Politisk passivitet - en utfordring for rettssikkerheten

Politisk passivitet - en utfordring for rettssikkerheten

På Jubileumskonferansen for SOR, der rettssikkerhet for mennesker med utviklingshemming var tema, holdt Geir Lippestad et foredrag der han satte søkelyset på skjæringspunktet mellom rettigheter, juss og politikk for mennesker med utviklingshemming. Lippestad er advokat og politiker, og bruker erfaringer fra begge roller når han belyser temaet.

Seksuell helse hos personer med utviklingshemming

Seksuell helse hos personer med utviklingshemming

På Jubileumskonferansen for SOR, der rettssikkerhet for mennesker med utviklingshemming var tema, holdt Helene Myklebustad og Linda Myklebust et foredrag om seksuell helse hos personer med utviklingshemming. Begge er utdannet vernepleier med videreutdanning i sexologisk rådgivning. Myklebustad arbeider som sexologisk rådgiver ved Haukeland universitetssykehus, Linda Myklebust som fagkoordinator i Osterøy kommune.

Sandefjord anvender SOR Digital + på fagkvelder

Sandefjord anvender SOR Digital + på fagkvelder

-Det er fint å kunne dele lenkene med alle ansatte, men det er viktig å ha en plan for hvordan vi anvender ressursene i SOR Digital +. Det er Magnus V. Ilebrekke som sier dette til oss når vi i SOR tar en prat med han om fagkveldene kommunen nå arrangerer. 

Positiv atferdsstøtte – grunnlag for nytt faglig engasjement

Positiv atferdsstøtte – grunnlag for nytt faglig engasjement

Positiv atferdsstøtte (PAS) bygger både på viktige verdier og vitenskap for å sikre best mulig livskvalitet for personer med utviklingshemming. De siste årene har vi sett en oppblomstring av bruk av PAS i Norge og flere kommuner bruker PAS som et helhetlig rammeverk for utvikling av tjenestene sine. 

De viktige møteplassene

De viktige møteplassene

Jeg liker godt å sitte meg bakerst i konferansesalen. Se på alle de engasjerte fagfolkene som følger nøye med på hva foreleseren sier. Se på dem som visker litt når det kommer viktige poeng. Jeg liker godt å sitte meg alene på barkrakken på kvelden, se på konferansedeltakerne som bygger nettverk. Konferanser er faglig input, men mye mer enn det. 

Kontakt

Kontaktinfo

Daglig leder - Jarle Eknes
tlf: 90758685
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Org.nr: 984 257 503

Besøksadresse

Seljeveien 6
Løren
Oslo

Postadresse

Stiftelsen SOR
Seljeveien 6
0575 Oslo

Fakturaadresse

Stiftelsen SOR c/o
ASR Accounting AS
Postboks 1027
1803 Askim

EHF: 984257503

Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.