Skip to main content
Vil du bidra til økt kunnskap om rus, utviklingshemming og gode tiltak?

Erik, Camilla og Lise fra URO trenger din hjelp. 

Vil du bidra til økt kunnskap om rus, utviklingshemming og gode tiltak?

URO, Utviklingshemming – Rus – Opplysning er et prosjekt som utvikler lett informasjon om rus og rusmidler, og sprer kunnskap om utviklingshemming og rusbruk. Nå trenger prosjektet din hjelp!

Publisert: mandag, 05. februar 2024, av  Stiftelsen SOR

URO har utviklet et spørreskjema for å få mer kunnskap om rus, utviklingshemming og behov for tiltak. Vil du bruke noen minutter på å svare? Skjemaet stenges 30. april. 

Målgruppa for undersøkelsen er:

  • Alle som møter personer med rusutfordringer eller personer med utviklingshemming/ utviklingsforstyrrelser/ lærevansker i sitt arbeid
  • Personer som har utviklingshemming/ utviklingsforstyrrelser/ lærevansker
  • Personer som har venner eller noen i familien som har utviklingshemming/ utviklingsforstyrrelser/ lærevansker 

plakat.jpegProsjektet har en plakat om undersøkelsen med QR-kode til spørreskjemaet. Spre den gjerne til andre som kan bidra med viktig kunnskap.

Du kommer direkte inn på skjemaet her.

Les mer på www.lettomrus.no, eller på Facebook siden deres.