• Hjem
  • Nyheter
  • Viktige refleksjoner fra FNs spesialrapportør
Viktige refleksjoner fra FNs spesialrapportør

Skjermdump av Gerard Quinn fra LDOs konferanse. 

Viktige refleksjoner fra FNs spesialrapportør

23. september arrangerte LDO sin årskonferanse med temaet “Utviklingshemmedes menneskerettigheter”. Blant en rekke dyktige forelesere, var ordene til FNs spesialrapportør Gerard Quinn spesielt verdt å merke seg. Quinn ble utnevnt som spesialrapportør i forhold til rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne i oktober 2020.

Tekst: Linn Løvlie Slette
23. september 2021

- Jeg vil minne dere om en kjent rapport publisert i Europa i 1995 med navnet “invisible citizens.” Hovedteorien i rapporten, som fikk stor betydning i Europa, var at mennesker med funksjonsnedsettelser teller mindre enn andre. Dette gjelder særlig de med kognitive funksjonsnedsettelser. Hensikten med rapporten var å få beslutningstakere til å innse dette, slik at man fikk dette inn som en del av likeverdsprinsippet i FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Underveis i prosessen kom vi over et pinlig trekk ved moderne etikk. I etikk går det et skarpt skille mellom personer, subjekter og objekter. Mellom dem finner man “personer av mindre moralsk verdi”. 

Dehumaniserende kategorisering

Quinn er tydelig på at dette er en sjokkerende og dehumaniserende kategori. For hvis etikere tenker slik, mener Quinn det ikke bør overraske noen at populærkulturen også ser på personer med kognitive funksjonsnedsettelser som noen som er mindre verdt enn andre mennesker. Quinn fortsetter: 

- Hvordan, hvorfor og når ble kognitive funksjoner den påståtte prøvesteinen for det å være et menneske? Det bør ikke være slik i fremtiden. 

Han forteller om arbeidet med CRPD, og at de la til grunn en tanke om at likeverdsprinsippet ville løse alle problemer. Quinn forteller at det skjedde noe interessant underveis i disse forhandlingene: 

 - Private organisasjoner sa “hvorfor behandle symptomene”, altså ulikhetene, “uten å ta for seg årsakene?” Usynlighet ble sett på som årsaken til ulikhet. 

Menneskeverd er grunnsteinen i CRPD, sammen med et nytt og utvidet syn på likhet. Prinsippene CRPD bygger på kan ikke ignoreres i sammenheng med funksjonsnedsettelse. 

- Derfor mener jeg at artikkel 12 og 19 utgjør essensen i konvensjonen. De representerer et nytt syn på det å være et menneske, uavhengig av funksjonsnedsettelsen, fysisk eller kognitivt. 

Funksjonshemmede blir behandlet som objekt

Quinn ber forsamlingen reflektere over følgende: 

- I tiår, eller århundrer, har man behandlet funksjonshemmede som ikke-individer. Dette har resultert i lovverk og praksis som har sett på de kognitive funksjonsnedsettelsene som usynlige, og de har blitt behandlet deretter. For selv om loven kanskje ikke formelt fratar deg selvstendighet, legger den til rette for, eller signaliserer overfor andre, at de kan, på uformelt vis, behandle deg som om du er usynlig. 

Spesialrapportøren mener funksjonshemmede har blitt, og blir, behandlet som objekt og ikke som subjekt. Quinn mener dette ble forklart med at beslutninger ble tatt med ens eget beste i tankene. Han mener et slikt beslutningsmønster ble brukt for rettferdiggjøring, og at det kan  ses i sammenheng med ressursmangel. 

- En interessant konsekvens av formynderiets tidsalder, er at man tar avgjørelser på vegne av andre, uten at det tilsynelatende finnes incentiver for å finne nye måter å utforske egen identitet på; og slik se forbi funksjonsnedsettelsen. 

Quinn er glad for at interessen for metoder for forståelse av uformell kommunikasjon har økt. Han mener at vi nå i større grad ønsker å vise og å utforske hvem som befinner seg bak, eller gjerne foran funksjonsnedsettelsen. Quinn avslutter med følgende:

Menneskeverd er noe man deler automatisk, og som man drar nytte av på individuelt nivå. Menneskeverdet glimrer med sitt fravær i livene til mange med funksjonsnedsettelser. Mennesker er sosiale skapninger, og vi blir mer levende av å ha kontakt med hverandre. Bak artikkel 19 i CRPD ligger det en kraftig tro på menneskets evne til å blomstre og vokse når man omsluttes av den sosiale kapitalen. Men spesialrapportøren påpeker: 

- Dette skjer kun ved opplevelse av trygghet og tilhørighet. 

Konferansen kan ses i sin helhet her.

Kontakt

Kontaktinfo

Daglig leder - Jarle Eknes
tlf: 90758685
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Org.nr: 984 257 503

Besøksadresse

Seljeveien 6
Løren
Oslo

Postadresse

Stiftelsen SOR
Seljeveien 6
0575 Oslo

Fakturaadresse

Stiftelsen SOR c/o
ASR Accounting AS
Postboks 1027
1803 Askim

EHF: 984257503

Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.