Skip to main content
To dager med inkluderende forskning

To dager med inkluderende forskning

Nettverket for medforskere og Nettverk for inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming har denne uken, 28. – 29. november 2023, i samarbeid med NAKU og Stiftelsen SOR, avholdt spennende samling i Oslo. Arrangementet viser et miljø i rivende utvikling.

Publisert: torsdag, 30. november 2023, av  Cato B. Ellingsen

Første delen av arrangementet var det medforsker-nettverket som var ansvarlig for. Et eget arbeidsutvalg bestående av medforskere fra ulike steder i landet hadde planlagt innlegg og gruppearbeid med søkelys på mulighetene til ferie. Barrierer som hindrer folk med utviklingshemming å reise på ferie ble belyst og muligheter ble diskutert.

If1 

Etter dette var det konferanse med søkelys på inkluderende forskning. Både plenuminnlegg og en rekke parallelle sesjoner viste frem forskning og utviklingsarbeid på en rekke ulike områder. Det ble også vist frem posters fra faglig arbeid. 

pdfLes hele det spennende programmet her.

IF3Arrangementet viser med all mulig tydelighet hvor viktig bidrag fra personer med utviklingshemming er både til forskning og fagutvikling på feltet og til utvikling av nødvendige tjenester som skal sikre oppfyllelse av menneskerettigheter for alle. Både tjenester og politikk har fremdeles mye å lære.

Nettverkene og deres samling bidrar også til å få frem nye viktige stemmer i samfunnsdebatten. Vi i Stiftelsen SOR ser frem til videre samarbeid med inkluderende forskningsmiljøet i Norge. 

 

IF forst