• Hjem
  • Nyheter
  • Sterke og viktige innlegg i Stortinget om arbeidsinkludering
Sterke og viktige innlegg i Stortinget om arbeidsinkludering

Margret Hagerup (H), stortingsrepresentant

Sterke og viktige innlegg i Stortinget om arbeidsinkludering

-- Det er for mange med utviklingshemming som står utenfor arbeidslivet i dag. En stor andel skyldes våre fordommer og manglende tro på at andre kan gjøre et arbeid. Det kan også skyldes misforstått snillhet.  At under tre prosent av voksne med lett utviklingshemming er i ordinært arbeid, viser at systemet er modent for endring, sa stortingspolitiker Margret Hagerup (H) i sin innledning.

Publisert: torsdag, 02. februar 2023

Hun trakk særlig frem Stiftelsen HELT MED, og sa HELT MED fikk velfortjent pris som årets sosiale entreprenør på NHOs årskonferanse.

-- Og Emily kunne danse av scenen til stor applaus fra de fremmøtte.

Organisasjonen HELT MED er et banebrytende prosjekt, sa Hagerup, og understreket at Regjeringen Solberg i godt samarbeid med FrP ga solid støtte til gjennom flere statsbudsjett.

-- Aldri har vel så mange arbeidsgivere stått i kø for å delta, etter at den ene etter den andre suksesshistorien formidles gjennom media. Arbeidsgiverne erfarer at mangfold lønner seg.

-- HELT MED har vist oss at potensialet er stort, når vi tror på folk og gir dem muligheten til å følge sine drømmer. Hva vil statsråden gjøre for å sørge for at enda flere med behov for varig tilrettelagt arbeid får slike muligheter i ordinære virksomheter, spurte Hagerup.

 Persen_2-r.jpg

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen 

fortalte om departementets plan om å gjennomføre et forsøk i to til tre fylker, med varighet tre til fire år. Andre aktører enn NAV vil kunne få ansvar for oppfølgingen, men forsøket tar også sikte på å utvikle oppfølgingskompetanse hos NAVs egne ansatte. Dette vil være særlig viktig i tilfeller der antallet brukere er for få til å det er interessant for andre aktører å tilby en slik tjeneste, sa statsråden.

Hagerup minnet om at det er takket være SV at regjeringen økte med 250 varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA). Det samme gjaldt økningen i midler til HELT MED. Hun trakk frem Johannes Tveitnes og Adam Berge, som henvendte seg til kongen for å snakke om hvor viktig denne type inkludering er. Hun stilte spørsmålstegn ved regjeringens plan om prøveprosjekt, og viste til at det haster å komme ordentlig i gang.

--Vi vet hva som virker, og hva som skal til for å flere inn i jobb, sa Hagerup.

Arbeids- og inkluderingsministeren svarte at HELT MED er et viktig tilbud for de 180 som har fått jobb gjennom denne ordningen, og hun håpet at HELT MED blir en viktig deltaker i dette også i fremtiden.

Jnnes 1 r

Stortingsrepresentant Kari-Anne Jønnes var også opptatt av at vi gir arbeidsgiverne muligheter gjennom arbeidsinkludering. Mange har erfart at de har fått sine mest positive, engasjerte og ærekjære medarbeidere gjennom arbeidsinkludering, hvor man ser muligheter heller enn begrensninger.

-- Det må politisk vilje og gjennomføringskraft til for å øke arbeidsinkluderingen. Arbeidsgiverne er klare, sa Jønnes.

Ellingsen 1 r

Stortingsrepresentant Cato Brunvand Ellingsen (SV) sa at det er mange grunner til at utviklingshemmede står utenfor arbeidslivet. En viktig grunn er våre holdninger og fordommer, som bygger funksjonshemmende barrierer. Vår manglende tro på at utviklingshemmede kan gjøre en fullverdig jobb i ordinær virksomhet, skaper problemer. Han nevner også vår manglende evne til å sikre god nok oppfølging og tilrettelegging. Til tross for at også regjeringen fremhever behovet for flere tilrettelagte arbeidsplasser, var det kun gjennom budsjettforhandlinger med SV at det var muligheter å få til en liten økning i antall plasser i 2023. Det kan ikke være slik at utviklingshemmede skal stå til ansvar for presset i økonomien, slik det synes som at statsråden antyder.


-- Stiftelsen HELT MED har de siste årene sikret at nesten 200 personer med utviklingshemming har fått jobb i ordinære virksomheter. Dette er en liten revolusjon på feltet. Arbeidet får stor oppmerksomhet fra fagfolk, forskere, folk som er opptatt av sosial innovasjon, og av utviklingshemmede selv. Statsministeren trekker frem modellen i sin nyttårstale, og den fremheves i stortingsmelding. Modellen har stort potensiale. Mange så også det i Lindmo på NRK, sa Ellingsen.


Ellingsen takket Margret Hagerup for at hun tok opp dette temaet. Videre uttrykte han glede over et storting som er opptatt av arbeid for utviklingshemmede.

--Vi står sammen med Høyre om et ønske om en forsterket innsats. Stortinget ba i fjor regjeringen om å utvikle nye modeller for varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet. Det er med undring vi ser at regjeringen ikke har klart å følge opp dette vedtaket på en måte vi mener ikke er godt nok. For mange er varig oppfølging viktig, og det er avgjørende viktig at vi politikere ikke nok en gang har for lave ambisjoner, og at vi ikke nok en gang bygger funksjonshemmende barrierer. Utviklingshemmede er lei av prøveprosjekt. Utviklingshemmede vil ha handling fra denne salen. Nå. På ingen andre områder enn i diskusjonene om arbeid for utviklingshemmede, får vi tydeligere frem hvor problematisk og brutal arbeidslinjen er for mange. Utviklingshemmede har blitt aktivt stengt ute fra arbeid gjennom holdninger og manglende politisk vilje til å finne gode ordninger.


--Vi politikere kan mye bedre enn det vi har klart på dette feltet til nå. På samme måte som utviklingshemmede kan mye bedre enn det de har fått muligheten til å vise oss andre.

Ellingsen trakk også frem de arbeidsinkluderingsforpliktelsene vi har gjennom CRPD (Funksjonsevnekonvensjonen).

Vereide 1 r

Stortingsrepresentant Torbjørn Vereide sa at han var glad for at også HELT MED er en del av denne debatten.

-- Det er få personer jeg har møtt oftere enn Adam og Johannes (som har fått jobb gjennom HELT MED). Og Johannes er kanskje en av de arbeiderpartimedlemmene som har møtt flest statsråder i løpet av det siste året. Det har vært fint å se hvor stor interesse det har vært fra store deler av norsk offentlighet for å lære av det de har oppnådd, sa Vereide.

Hagerup 2 r

Avslutningsvis trekker Hagerup frem budskapet fra Asle Prestegård, direktør for Scandic Norge, i sitt møte med Statsministeren, da Støre besøkte Adrian og Robert i Trondheim. Han la vekt på at den solide oppfølgingen gjennom hele arbeidsforholdet var avgjørende for suksessen det har vært, og at dette også er en betingelse for videre satsing av arbeidsinkludering for denne målgruppen, fortalte Hagerup.


Hun kritiserer regjeringen for å nedtone behovet for oppfølging og muligheter for å få den nødvendige oppfølgingen.

 Mjs_1-r.jpg

Statsråden hadde det siste innlegget, og avsluttet med en presis beskrivelse av kjennetegn og styrker ved HELT MED-modellen.

 

Neste konferanse: I pose og sekk - En nasjonal konferanse om positiv atferdsstøtte (PAS)

Kontakt

Kontaktinfo

Daglig leder - Jarle Eknes
tlf: 90758685
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Org.nr: 984 257 503

Besøksadresse

Seljeveien 6
Løren
Oslo

Postadresse

Stiftelsen SOR
Seljeveien 6
0575 Oslo

Fakturaadresse

Stiftelsen SOR
c/o BDO
Postboks 1027
1803 Askim

EHF: 984257503

Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.