• Hjem
  • Nyheter
  • Skyldig? Ny bok om utviklingshemmedes møte med strafferettspleien
Skyldig? Ny bok om utviklingshemmedes møte med strafferettspleien

Skyldig? Ny bok om utviklingshemmedes møte med strafferettspleien

Personer med utviklingshemming møter strafferettspleien på flere ulike måter. Noen er offer for kriminelle handlinger. Noen har begått kriminelle handlinger eller er mistenkte for dette. Noen tilstår handlinger de ikke har begått. I en ny tverrfaglig bok får vi ulike perspektiver på de særskilte utfordringene utviklingshemmede og strafferettspleien har i slike saker.

Publisert: torsdag, 23. mars 2023

Det er Nina Christine Dahl som er redaktør for boken “Skyldig? - Funksjonshemmedes møte med strafferettspleien”. Her har hun invitert en rekke fagfolk og forskere fra ulike fagfelt, eksempelvis politi, helsetjenester, tvungen omsorg og akademia, til å belyse rettssikkerhetsutfordringene som boken så tydelig får frem. Nina er selv seniorrådgiver i Bufdir og doktorgradsstipendiat. Hun har i mange år jobbet med risikoutsatte voksne og rettsikkerhet for personer med kognitive vansker.  

Boken tar utgangspunkt i funksjonsevnekonvensjonen, CRPD, og stiller spørsmål ved om personer med nedsatt funksjonsevne, og da særlig personer med utviklingshemming blir ivaretatt i tråd med menneskerettighetene. Kan strafferettspleien i seg selv være funksjonshemmende?

I boken får vi innsikt i tilrettelagte avhør og utfordringer med dette. Det er grunn til å spørre om mistenkte med kognitive vansker får god nok tilrettelegging når de avhøres. Først nå nylig er det utviklet opplæringsprogram/ studier på politihøgskolen om avhør av sårbare voksne.

Falske tilståelser og utfordringer knyttet til kommunikasjon er viet stor oppmerksomhet i boken. Her trekkes også døve frem som en gruppe som er utsatt, der saken til Fritz Moen er en sentral rettsfeil som eksemplifiserer utfordringene på feltet.

Vi får også viktige innblikk i blant annet tvungen omsorg, utenforskap, identifikasjon av hvem som er i ekstra sårbare situasjoner og personer med utviklingshemming i fengsel. Innholdsfortegnelse og mer om boken finner du på Universitetsforlagets nettside.

Boken er interessant fra ulike perspektiv, og bør kunne leses både av ansatte i strafferettspleien og i helsetjenestene. Samtidig som den gir innsikt og kunnskap om feltet, har boken også et kritisk blikk på hvordan systemet ivaretar og møter personer med utviklingshemming som står i fare for å begå eller er mistenkte for kriminelle handlinger.

Nina Christine Dahl har tidligere vært tilknyttet Stiftelsen SOR og vi har tilrettelagt og støttet et skriveseminar for bokens forfattere.

Forlaget lanserte boken med et bokbad på Litteraturhuset i Oslo. Fagsjef i SOR, Cato Brunvand Ellingsen, ledet samtalen med bokens redaktør og 3 av forfatterne (Karianne Moen, Terje Olsen og Stian Slotnes Larsen). Samtalen kan du se under.

Hold av 26. og 27. oktober til neste SOR-konferanse om livskvalitet: Mål og mening

Kontakt

Kontaktinfo

Daglig leder - Jarle Eknes
tlf: 90758685
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Org.nr: 984 257 503

Besøksadresse

Seljeveien 6
Løren
Oslo

Postadresse

Stiftelsen SOR
Seljeveien 6
0575 Oslo

Fakturaadresse

Stiftelsen SOR
c/o BDO
Postboks 1027
1803 Askim

EHF: 984257503

Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.