• Hjem
  • Nyheter
  • Selvstyrt er velstyrt – NOU om BPA er overlevert regjeringen
Selvstyrt er velstyrt – NOU om BPA er overlevert regjeringen

Bilde av forsiden av NOU 2021: 11 Selvstyrt er velstyrt

Selvstyrt er velstyrt – NOU om BPA er overlevert regjeringen

- Dette blir viktig og interessant lesning, sa Helse og omsorgsminister Ingvild Kjerkol når hun mottok «NOU 2021: 11 Selvstyrt er velstyrt— Forslag til forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse» fra utvalgsleder Marianne Skattum på en pressekonferanse torsdag 16. desember. - BPA ordningen er basert på grunnleggende gode intensjoner, men vi har erfaringer som sier at ikke alt fungerer godt nok, sa statsråden som også opplyste om at utvalgets utredning nå skal ut på høring.

Regjeringen oppnevnte i september 2019 et utvalg for å gjennomgå og foreslå forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA). BPA-utvalget under ledelse av Marianne Skattum har siden da jobbet med utredningen som i dag ble overlevert. På en egen nettside kan en se noe av dette arbeidet. Resultatet som kom i dag er en NOU på 370 sider som har en gjennomgang av dagens situasjon og kommer med omfattende forslag til endringer. 

Hovedutfordringene som blir presentert er blant annet at ordningen ikke er god nok som likestillingsverktøy, at den fører til uheldig forskjellsbehandling mellom funksjonshemmede og at det er for store og uheldige forskjeller mellom ulike kommuner. Utvalget kommer med forslag til hvordan en kan imøtekomme disse utfordringene. 

I dagens presentasjoner av NOUen kommer det frem særlige problemstillinger knyttet til om det er kommunen eller staten som skal ha ansvar for ordningen. Mandatet var i utgangspunktet at BPA skal være en kommunal ordning, men et flertall i utvalget går like vel inn for at ordningen skal være statlig.  

En annen problemstilling som NOUen berører er forholdet til helsehjelp og helselovgivningen. Også her er det uenighet i utvalget om hvor ordningen skal hjemles. 

Det er flere omfattende dissenser i det som ble lagt frem i dag. Representantene for funksjonshemmede i utvalget har kommet med et eget helhetlig forslag til ny lov om BPA, og de kommer også med kritikk mot hvordan utvalgets rapport blir fremstilt. I et eget dokument har de gjort en gjennomgang av sitt standpunkt. 

‑ Med denne utredningen har vi kommet et godt stykke videre. Det er gjort et godt og solid arbeid. Vi skal nå dykke ned i NOU-en og lese den grundig. Det viktigste blir å sikre at BPA kan bli et reelt og kraftfullt likestillingsverktøy, sier styreleder i SOR, Karl Haakon Sævold.

‑ Det er helt avgjørende at CRPD må legges til grunn. Det er også viktig at alle som er opptatt av rettighetene til personer med funksjonsnedsettelser nå deltar aktivt både i høringsrunden og i den offentlige debatten. Her er vi ikke i mål før vi er i mål, sier han. 

Sævold peker på at det er positivt at BPA foreslås utvidet til å gjelde på flere arenaer, at BPA skal være diagnoseuavhengig og at det foreslås opprettet et Nasjonalt kompetansesenter for BPA.

Utvalget har delt seg i ulike flertall og mindretall.

‑ SOR er opptatt av at BPA-ordningen må være forankret i CRPD. Det vil også være bestemmende for hvordan ordningen plasseres i lovverket. BPA må kunne brukes i barnehage, skole og SFO. For at BPA skal kunne fungere som et likestillings- og selvbestemmelsesverktøy for full deltakelse hele livet på alle samfunnets arenaer så må det være den enkeltes behov som er utslagsgivende. Vi kan ikke ha alders- og timegrenser for likestilling, selvbestemmelse og deltakelse, fremholder Sævold.

NOUen skal nå ut på høring. Stiftelsen SOR vil aktivt bidra til å belyse ulike problemstillinger fra NOUen, særlig knyttet til BPA og personer med utviklingshemming, og vi vil selvsagt levere våre synspunkter til høringen. Vi tar gjerne i mot innspill i dette arbeidet. 

Her er opptak av pressekonferansen ved overrekkelse av NOUen: 

 

Kontakt

Kontaktinfo

Daglig leder - Jarle Eknes
tlf: 90758685
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Org.nr: 984 257 503

Besøksadresse

Seljeveien 6
Løren
Oslo

Postadresse

Stiftelsen SOR
Seljeveien 6
0575 Oslo

Fakturaadresse

Stiftelsen SOR c/o
ASR Accounting AS
Postboks 1027
1803 Askim

EHF: 984257503

Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.