Reagerer på ordfører Nygårds utspill

Foto: Ordfører Jon-Ivar Nygård, Da DEMOKRATEN

Reagerer på ordfører Nygårds utspill

Torsdag 7. mai vedtok bystyret i Fredrikstad enstemmig å utsette behandlingen av den omstridte Furutun-saken. Som argumenter for utsettelsen ble det i debatten både vist til henvendelsen fra likestillings- og diskrimineringsombudet og behovet for brukermedvirkning. I Fredrikstad Blad 8. mai går ordfører Jon-Ivar Nygård (A) ut mot ombudet og kommenterer brukermedvirkningen slik «Men jeg må også få lov til å si at man har så ulik tilnærming til saken, at det er et spørsmål om dialog nødvendigvis fører til enighet. Det er ikke sikkert.» Det reagerer SOR-styreleder Karl Haakon Sævold på.

Tekst: Linn Løvlie Slette, rådgiver i Stiftelsen SOR
Publisert 8. mai 20:26, oppdatert 11. mai kl. 10:43

Nå bør ordfører Jon-Ivar Nygård puste ut en dag eller to og slå seg til ro med at et enstemmig bystyre, etter forslag fra hans egen partikollega Atle Ottesen, har valgt å utsette Furutun-saken. Det fremgikk tydelig i debatten om utsettelsesforslaget at det blant annet var mangel på brukermedvirkning som var et av de vesentlige momentene som talte for utsettelse. Da bør det nå gis tid til reell brukermedvirkning før ordføreren fortsetter å argumentere som om intet er nytt i saken, sier Karl Haakon Sævold, leder i Stiftelsen SOR.

Reell brukermedvirkning

Sævold peker på at det i tillegg til å skape rom for brukermedvirkning også er vesentlig at både administrasjon og bystyre merker seg innholdet i brevet fra likestillings- og diskrimineringsombudet. Det fremstår også som noe lettvint når ordføreren nærmest slår fast at en kommune, som kommune, ikke vil lage «tjenestetilbud som bryter med lover og konvensjoner.» Poenget i ombudets brev var å peke på at kommunen også må vurdere Furutun-forslaget opp mot nasjonale målsettinger og retningslinjer samt FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne og FNs Barnekonvensjon.

 Sævold viser til at det i helse- og omsorgminister Bent Høies svar til Bjørnar Laabak om Furutun blant heter at: «flest mulig skal bo i eget hjem og motta tjenester der. Dersom det er behov for bistand fra kommunen til å skaffe bolig, er det et mål at alle skal kunne bo i ordinære bomiljøer og ha like muligheter til å leve selvstendige og aktive liv. Strategien viser til at boliger som bygges med statlige tilskudd ikke skal ha institusjonslignende preg og at antall boenheter ikke skal være for stort. Boenhetene bør plasseres i ordinære bomiljøer, noe som er et viktig premiss for inkludering og deltakelse i samfunnet.»

Forventer god prosess

- Når ordføreren i tillegg hevder at mye av debatten om Furutun «handler om ting som ikke er bestemt ennå og at ingen ennå vet hvordan tjenestetilbudet på Furutun skal bli», ja, da er jo det nok et argument for å unngå unødig polemikk nå og nettopp la prosessen gå sin gang, med brukermedvirkning, dialog og samtale for å finne frem til gode tilbud til barns beste, påpeker Sævold, som ønsker en bred prosess basert på innspill fra brukere, organisasjoner og fagfolk på feltet.

- Neste gang saken legges frem må den være bedre opplyst. Både FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne og barnekonvensjonen må legges til grunn i tillegg til nasjonal politikk og nasjonale føringer, sier Sævold.

- Jeg har forventninger til at det nå kan bli en god prosess. Da må imidlertid tonen og tilnærmingen være åpen og lyttende. Så langt er det ikke løfterikt at ordfører Nygård gir uttrykk for at «man har så ulik tilnærming til saken, at det er et spørsmål om dialog nødvendigvis fører til enighet.» Det er ikke et godt utgangspunkt for samtale og nysgjerrig og søkende tilnærming. Her bør invitasjonen være en annen, sier Sævold. 

Intervjuet med ordfører Nygård kan leses her, og motsvaret til ombud Hanne Bjurstrøm kan leses her. Begge innlegg er dessverre bak betalingsmur. 

Vi merker oss at Nygård kommenterer følgende til Fredrikstad blad i ovennevnte sak: - Jeg føler meg trygg på at verken Fredrikstad kommune - eller noen andre kommuner - vil lage tjenestetilbud som bryter med lover eller konvensjoner. 

Stiftelsen SOR ønsker avslutningsvis å tipse ordføreren om Helsetilsynets rapport "Det gjelder livet", der landets fylkesmenn fant lovbrudd og alvorlig avikt i 45 av 57 kommuner i det landsomfattende tilsynet med kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. 

 

Kontakt

Kontaktinfo

Daglig leder - Jarle Eknes
tlf: 90758685
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Org.nr: 984 257 503

Besøksadresse

Seljeveien 6
Løren
Oslo

Postadresse

Stiftelsen SOR
Seljeveien 6
0575 Oslo

Fakturaadresse

Stiftelsen SOR c/o
ASR Accounting AS
Postboks 1027
1803 Askim