Skip to main content
Pågående studie om foreldres holdninger til skoletilbud ønsker deltakere til undersøkelse

Pågående studie om foreldres holdninger til skoletilbud ønsker deltakere til undersøkelse

Forskere ved høgskolen i Østfold ønsker å finne ut av holdninger foreldre til funksjonshindrede barn har til barnas skoletilbud. Den internasjonale studien undersøker hvordan foreldre opplever tilbudet i vanlig skole og spesialskoler, noe det finnes lite kunnskap om. 

Publisert tirsdag, 30. januar 2024, av Cato B. Ellingsen

Formålet med forskningsprosjektet er å undersøke hvorfor foresatte til funksjonshindrede barn velger opplæring i enten ordinær skole eller spesialskole/-gruppe. Studien vil også utforske hva som påvirker foresattes valg om å flytte barnet sitt fra et opplæringstilbud til et annet eller ved ønske om bytte av skole.

Selv om politiske retningslinjer gir kriterier for inkludering, er det fortsatt uenighet om hvordan inkludering skal tolkes og iverksettes slik at det best tilpasses eleven og familien. Perspektivene til de som er de faktiske mottakerne av inkluderingspolitikk og hvordan de opplever dem har ofte blitt oversett, og det er derfor forskerteamet ved høgskolen i Østfold ønsker å gjøre en undersøkelse for å få foreldres oppfatninger og holdninger til dette temaet.

Studien er en internasjonal studie bestående av 10 ulike land rundt omkring i verden. Det ønskes så mange svar som mulig fra foreldre for å få en best mulig oversikt over foreldrenes holdninger til tilbudet barnet deres får, uansett hva slags opplæringstilbud barnet har, sier Anders Nordahl-Hansen som er professor ved Høgskolen i Østfold og ansvarlig for studien. 

Ønsker du å delta i spørreundersøkelsen som tar ca. 15 minutter kan du klikke på denne linken.  Undersøkelsen er åpen til slutten av mai 2024. 

lenketilundersøkelse.jpeg