Skip to main content
Ny karriereportal lansert: «Muligheter for alle»

Hans Christian Holte, leder for NAV, lanserer muligheterforalle.no

Ny karriereportal lansert: «Muligheter for alle»

Nå i slutten av juni ble den nye nettsiden «Muligheter for alle» lansert, med Hans Christian Holte, leder for NAV, til stede. Nettsiden er en viktig ressurs som samler og gir informasjon om jobb- og utdanningsmuligheter for personer med tilretteleggingsbehov etter videregående skole.

Publisert fredag, 28. juni 2024, av Cato B. Ellingsen

Nettsiden er utviklet på initiativ fra HELT MED, som har jobbet med å inkludere personer med utviklingshemming i arbeidslivet siden 2016. Arbeidet er finansiert med støtte fra Stiftelsen DAM og en rekke organisasjoner og enkeltpersoner har deltatt i utviklingen. Det har vi i Stiftelsen SOR også. Prosjektleder har vært Jonas Sevaldrud fra HELT MED.

«Muligheter for alle» retter seg mot de som har lærevansker, utviklingshemming og/ eller autisme, og deres støttespillere. Hensikten er å gi en oversikt over tilgjengelige muligheter og hjelpe brukerne å finne en jobb som passer deres evner og interesser.

Bakgrunnen for nettsiden er blant annet funn som viser at mange personer med tilretteleggingsbehov har lave forventninger til seg selv og liten kjennskap til arbeidsmuligheter. Dette skyldes blant annet mangelfull karriereveiledning i skolen og hos NAV.

En sentral del av portalen er mulighetskartet. Dette er et verktøy hvor den enkelte, med eller uten bistand fra støttepersoner, kan finne mer ut av hva en liker, hvordan en tenker fremtiden kan se ut og knytte dette opp mot mulighetene som finnes. 

Under lanseringen ble det fremhevet fra ulike aktører, inkludert Holte betydningen av å ha en meningsfull jobb for alle, og behovet for et forsterket arbeid for å sikre at alle får muligheter. Dette understrekes også av CRPD som sier at mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til arbeid på lik linje med andre. 

Nettsiden er ment å være en omfattende karriereportal som kan hjelpe folk med å forstå sine muligheter og finne relevant informasjon. Ved å samle informasjonen på ett sted, håper vi som har utviklet dette at flere vil finne veien til et meningsfullt arbeidsliv. 

For mer informasjon, besøk muligheterforalle.no