• Hjem
  • Nyheter
  • Mange gir til utviklingshemmede i Ukraina
Mange gir til utviklingshemmede i Ukraina

Mange gir til utviklingshemmede i Ukraina

På under ett døgn ble det samlet inn omtrent 85 000 kroner fra 250 givere i den nyopprettede innsamlingen til utviklingshemmede i og fra Ukraina. Det er fortsatt mulig å bidra på nettsidene til Spleis. 

Personer med utviklingshemming er ekstra utsatt i krig og kriser. Selv om det er vanskelig å få oversikt over situasjonen inne i Ukraina nå, forteller organisasjoner fra landet og nabolandene om svært krevende forhold for utviklingshemmede. Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU), Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE), Handikappede barns foreldreforening (HBF), Autismeforeningen i Norge og Stiftelsen SOR går nå sammen om en felles Spleis. Pengene går til organisasjoner som jobber for utviklingshemmede i Ukraina.

European Disability Forum, Inclusion Europe, og EASPD hadde torsdag 10.mars en felles pressekonferanse om situasjonen for personer med utviklingshemming i Ukraina og deres familier. Dette er alle anerkjente organisasjoner som jobber for og med funksjonsnedsatte i Europa. Det organisasjonene forteller er dypt alvorlig og bekrefter det vi vet fra før. Funksjonsnedsatte er ekstra utsatt i slike situasjoner. 

Mange med utviklingshemming har liten eller ingen mulighet for å evakuere. Selv å komme seg til tilfluktsrom er vanskelig for mange. Utviklingshemmede og deres familier mangler personlig assistanse, tilbud er nedstengt og tilfluktsrom og fluktmuligheter er ikke tilgjengelig for folk med funksjonsnedsettelse. Det er også en fare for at personell forlater institusjoner for ivareta egne familier. 

Milan Šveřepa , direktør i Inclusion Europe forteller følgende på pressekonferansen: 

“There are 260 thousand people with intellectual disabilities in Ukraine. Most of them – and their families – cannot leave their homes to protect themselves. There are 30,000 of people with intellectual disabilities in residential care homes. They are at grave risk of being left without food, supplies, or care as staff leave the areas.”

Artikkel 11 i funksjonsevnekonvensjonen, CRPD, omhandler risikosituasjoner og humanitære nødssituasjoner. Her slås det fast at en skal «treffe alle nødvendige tiltak for å sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne beskyttelse og sikkerhet i risikosituasjoner, herunder væpnet konflikt, humanitære nødssituasjoner og naturkatastrofer». NFU, LUPE, HBF, Autismeforeningen og Stiftelsen SOR understreker at dette også må gjelde under dagens situasjon i Ukraina.

Nabolandene og organisasjoner i disse landene gjør nå en enorm innsats for å bistå flyktninger fra Ukraina. Det meldes også om at det nå kommer mange med funksjonsnedsettelse. Norge må bistå disse i dette arbeidet. Det er også avgjørende viktig at Norge og norske kommuner nå bidrar til at flyktninger med utviklingshemming kan komme til og blir tatt i mot i Norge. 

Vi har nå i fellesskap opprettet en Spleis for å samle inn penger til arbeidet som nå gjøres for utviklingshemmede i Ukraina. Pengene vil gå direkte til Inclusion Europe sitt arbeid. 

Arbeidet med å følge opp flyktninger må koordineres av nasjonale og internasjonale myndigheter, men vi bidrar til mobilisering av frivillighet hvis det er behov for dette. 

Du kan bidra til innsamlingen ved å trykke på denne lenken. 

Kontakt

Kontaktinfo

Daglig leder - Jarle Eknes
tlf: 90758685
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Org.nr: 984 257 503

Besøksadresse

Seljeveien 6
Løren
Oslo

Postadresse

Stiftelsen SOR
Seljeveien 6
0575 Oslo

Fakturaadresse

Stiftelsen SOR c/o
ASR Accounting AS
Postboks 1027
1803 Askim

EHF: 984257503

Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.