Skip to main content
Inkluderende forskning - nettverk og konferanser

Arbeidsutvalget i nettverk for medforskere består av Martin Sletten Eriksen, Tine Gladsøe, Hilde Haaland og Iver Valved Korsvik

Inkluderende forskning - nettverk og konferanser

Denne høsten arrangengerer nettverkene innen inkluderende forskning konferanse. I tillegg vil de få et eget område her på Stiftelsen SOR sine nettsider. Dette gleder vi oss til. 

Publisert: onsdag, 02. august 2023, av  Cato B. Ellingsen

Norge har gjennom ratifisering av CRPD forpliktet seg internasjonalt til å gi alle med nedsatt funksjonsevne de samme rettighetene som den øvrige befolkningen. Dette innebærer også at Norge må ta på alvor at personer med utviklingshemming skal ha reel deltakelse og innflytelse på områder som angår dem. Brukerdeltakelse basert på filosofien «ingenting om oss, uten oss», har vært under utvikling i mange land i mange år. Slik deltakelse er vektlagt i både lovverk og sentrale politiske føringer også i Norge. Deltakelse og likestilling er også viktige politiske mål i forskningen, og Norsk Forskningsråd (NFR) sier at: "Brukerne bør være involvert i alle faser av forskningsprosessen som de og forskerne finner som relevante".

Det er de siste årene opprettet to nettverk som bidrar til å styrke inkludering av personer med utviklingshemming i forskning. 

Nettverket «Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming» er opprettet for å inspirere til og fremme inkluderende forskning sammen med mennesker med utviklingshemming. Nettverket er åpent for de som er interessert i og ønsker å bidra til å styrke en slik tilnærming til forskning. Nettverket har som mål å være en drivkraft for å støtte og fremme inkluderende tilnærming.

28. og 29. november arrangerer nettverket sin konferanse. Mer informasjon om konferansen kommer i løpet av tidlig høst, men du kan lese litt mer om den her. 

Nettverk for medforskere ble startet i januar 2022. Medforskernettverket  har et arbeidsutvalg som har jobbet med hva nettverket skal gjøre. Arbeidsutvalget har det siste halve året jobbet med å planlegge en konferanse for medforskere. 

For første gang arrangerer altså dette nettverket sin egen konferanse. Konferansen er lagt i tilknytning til konferansen til «Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming». 28. november klokken 0900 - 1200 er satt av til denne historiske samlingen. Mer informasjon om konferansen kommer, men du kan allerede nå lese litt om programmet her. 

Mer informasjon om arrangementene kommer om ikke lenge. Følg med på Stiftelsen SOR sine kanaler eller på nettverkets facebookside