Skip to main content
Godt valg med BRA Valg!

Godt valg med BRA Valg!

Om bare noen få dager er det valg. Folk over hele landet skal til urnene for å velge dem som skal bestemme i kommuner og fylker. Samtidig er TV Bra godt i gang med sine valgsendinger. Dette er et viktig bidrag til mediemangfoldet nå før valget. 

Publisert tirsdag, 05. september 2023, av Cato B. Ellingsen

TV Bra følger valget fra en rekke ulike steder i landet og bidrar til at også folk med utviklingshemming får en stemme i demokratiet. De bringer til torgs viktige perspektiv som få andre gjør. 

De ulike episodene av Bra Valg tar både for seg hva et valg er for noe og hvordan en skal stemme, men også viktige politiske saker blir satt på agendaen. Her rettes søkelyset blant annet på politikken for inkludering i arbeidslivet, skolepolitikk og husleiepriser. 

Valgsendingene til TV Bra er for alle, ikke bare personer med utviklingshemming. Sendingene gir et grunnlag for å finne ut hva en skal stemme i dagene som nå kommer. 

Du kan se Bra Valg både hos TV Bra, på deres nettside eller app.  

Du kan også se sendingene på TV2.

Godt valg med BRA Valg!