Skip to main content
Familieveiledning i SOR Digital+

Familieveiledning i SOR Digital+

Familieveiledning kan spille en viktig rolle i støtten til familier med barn som har utviklingshemming og/eller autisme. Disse familiene møter unike utfordringer som kan være både komplekse og krevende, og det er derfor viktig å tilby målrettet og tilpasset støtte. Familieveiledning kan bidra til å styrke familiedynamikken, redusere stress og fremme barnas utvikling og trivsel.

Publisert onsdag, 26. juni 2024, av .

I forbindelse med stortingets behandling av Nasjonal helse- og samhandlingsplan kom flertallet i helsekomiteen nå før sommeren med følgende merknad: 

det må utarbeides en plan for habilitering som sikrer bedre samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, inkludert en nasjonal modell for veiledning i hjemmet for barn med nedsatt funksjonsevne, og komme med anbefalinger for å sikre at pårørende får nødvendig bistand fra kommuner.

Slike merknader er ikke bindende, men legger føringer for videre politisk og faglig arbeid, også for oss i Stiftelsen SOR. En av de viktigste aspektene ved effektiv familieveiledning er å lytte til foreldrene. Foreldre kjenner sine barn og sin familie, og har verdifull innsikt i behov, verdier og preferanser. Ved å stille spørsmål og virkelig lytte til hva som er viktig for foreldrene, kan veiledere tilpasse sin støtte og gi mer relevante og effektive innspill. Dette bidrar til at foreldre føler seg sett og hørt, noe som er avgjørende for å bygge tillit og samarbeid.

Skjermbilde 2024 06 26 kl. 19.12.00

I vår digitale abonnementsordning SOR Digital+ har vi nå samlet aktuelle forelesninger som kan gi nyttig kunnskap og som bidrar til erfaringsdeling for de som jobber med eller planlegger utvikling av familieveiledningsordninger. Hvis du trykker på emneknaggen «familieveiledning» der, får du opp en rekke forelesninger fra fagfolk, forskere og foreldre som kan være nyttige for dere i et slikt arbeid. Disse filmene kan fungere som viktige verktøy for å illustrere konkrete strategier og metoder som kan være til hjelp i hverdagen. Filmene kan også være en kilde til inspirasjon og håp, ved å vise suksesshistorier og praktiske løsninger på utfordringer familier kan møte.

Skjermbilde 2024 06 26 kl. 19.11.40

Sjekk også ut denne lenken for en håndbok om hjemmeveiledning

I tillegg til forelesninger og samtaler med foreldre, får du også se fagfolk fra Sarpsborg, Søndre Nordstrand, Frogner og spesialisthelsetjenesten snakke om tematikken. Vi har også en forelesning om e-Pats som er en modell for oppfølging av foreldre utviklet i England av blant andre Nick Gore som gir forelesningen på SOR Digital+. Nick Gore er en anerkjent ekspert på feltet og har bidratt betydelig til utviklingen av evidensbaserte metoder for støtte til familier med barn utviklingshemming og/ eller autisme. 

Vi håper at våre ressurser på SOR Digital+ kan bidra til bedre støtte og hjelpe familier til å mestre de unike utfordringene de står overfor. Dette bidrar ikke bare til barnas utvikling, men også til hele familiens trivsel og livskvalitet.

Skjermbilde 2024 06 26 kl. 19.15.03

Har du ikke tilgang til SOR Digital+, sjekk ut hvordan din kommune eller virksomhet kan få det. 

Denne artikkelen er utviklet med hjelp fra ChatGPT