Skip to main content
Cato Brunvand Ellingsen ansatt som daglig leder i Stiftelsen SOR

Foto: Olav Helland

Cato Brunvand Ellingsen ansatt som daglig leder i Stiftelsen SOR

Fagsjef Cato Brunvand Ellingsen (51) er ansatt som daglig leder i Stiftelsen SOR. Han overtar etter Jarle Eknes (60) som fortsetter i stillingen som daglig leder i Stiftelsen HELT MED. De siste seks årene har han kombinert de to stillingene.  

Publisert: mandag, 27. november 2023, av  Cato B. Ellingsen

Stiftelsen SOR har i over 70 år arbeidet med levekår, rettigheter og tjenester til personer med utviklingshemming. Stiftelsen HELT MED har siden starten i 2017 etablert nærmere 300 arbeidsplasser i ordinære virksomheter for mennesker med utviklingshemming, utviklingsforstyrrelser og lærevansker. 

‑ Styret i Stiftelsen SOR setter stor pris på at Cato Brunvand Ellingsen går inn i rollen som daglig leder. Med det har vi fått på plass en engasjert politisk og faglig kraft som vil videreføre det viktige arbeidet med å fremme grunnleggende menneskerettigheter for personer med utviklingshemming og helt sentrale verdier som inkludering, mangfold, likestilling, likeverd og samfunnsdeltakelse for alle, sier Karl Haakon Sævold, styreleder i Stiftelsen SOR.

- Samtidig vil vi takke Jarle Eknes for særdeles solid og imponerende innsats for SOR, faget og menneskene i de nesten 16 årene han har vært ansatt i Stiftelsen, først som fagsjef og deretter som daglig leder fra 2008. Han har ivaretatt gode tradisjoner samtidig som han har utviklet og skapt nytt. Han har vært en svært verdifull bidragsyter til feltet, sier Sævold.

Jarle Eknes fortsetter som redaktør for Stiftelsen SOR sitt tidsskrift SOR Rapport. 

‑ Jeg gleder meg til å ta fatt. Det er med en god porsjon stolthet og ydmykhet jeg tar over som daglig leder etter Jarle i en organisasjon som har gjort så mye bra på feltet jeg er så glad i, sier Brunvand Ellingsen. For mange er Jarle og Stiftelsen SOR det samme, og jeg gleder meg til å bygge videre på det arbeidet han har stått for de siste 16 årene. Jeg er glad for at han fortsetter som redaktør for SOR Rapport. Stiftelsen SOR skal fortsatt stå fremst i kampen for levekår, menneskerettigheter og kvalitativt gode tjenester slik at personer med utviklingshemming kan leve liv i tråd med egne ønsker og verdier.  

Cato Brunvand Ellingsen er utdannet vernepleier og har lang og variert bakgrunn både fra tjenestene, fra administrasjon og fra fagbevegelse. Han har vært ansatt i SOR siden 2021 og har tidligere blant annet vært prosjektleder ved Stiftelsen Ragna Ringdals Dagsenter, rådgiver ved Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU), rådgiver ved Regionsenter for Habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) i Helse Sør-Øst og medlem av arbeidsutvalget og leder for seksjon for vernepleiere i Fellesorganisasjonen (FO). Han er vararepresentant til Stortinget for SV fra valgdistrikt Oslo. 

juli 2019 LinnSamtidig som Cato går inn i stillingen som daglig leder tar Linn Løvlie Slette over jobben som fagsjef i Stiftelsen SOR. Hun har jobbet i stiftelsen i flere år og har markert seg som en sterk stemme i arbeidet for å bedre situasjonen for personer med utviklingshemming, både gjennom sitt arbeid i Stiftelsen SOR og som redaktør i vernepleier.no

-Jeg gleder meg til å jobbe videre sammen med Linn i Stiftelsen SOR, sier ny daglig leder Cato Brunvand Ellingsen. Ikke bare er hun hardtarbeidende og faglig dyktig, hun er også flink til å inspirere til å tenke nytt. Vi skal gjøre vårt ytterste for å bygge videre på det Stiftelsen SOR har stått for inn i en spennende fremtid med nye muligheter, avslutter Cato.