Furutun: brudd på barnekonvensjonen!

Foto: Guri Cathrin Pfeifer

Furutun: brudd på barnekonvensjonen!

Barneadvokat Trude Trønnes Eidsvold er tydelig i sin sak. Furutun-planene bryter med barnekonvensjonen. Likevel ønsker Fredrikstad kommune å samlokalisere avlastningstjenestene i ett bygg. Bygget skal blant annet huse barn og unge voksne fra 5 til 30 år. 

Trude Trønnes Eidsvold er advokat og partner i Barneadvokatene. Hun jobber særlig med saker på barnevernsfeltet, og med saker som omhandler barn med nedsatt funksjonsevne eller sykdom. I tillegg har hun skrevet boken Jeg rekker opp hånden for deg, som omhandler broren med Down syndrom. Vi har stilt Trude noen spørmål om den såkalte "Furutun-saken".

Brudd på barnekonvensjonen 

Fredrikstad kommune ønsker å samlokalisere avlastningstjenestene sine i ett bygg. I tegninger Fredrikstad blad publiserte 24.11, er det skissert 51 soverom i bygget. Dette er riktignok skisser på et tidlig stadium. Vi erfarer likevel at 30 barn og unge skal motta tjenester på Furutun samtidig, og at alderen spenner fra 5 til 30 år. Strider disse planene med Barnekonvensjonen? 

Trude badvkjpegTrude Trønnes Eidsvold. Foto: Guri Cathrin Pfeifer

- Jeg vil si at en slik institusjon strider mot Barne-konvensjonen. Det er ikke vanskelig å tenke seg at det ikke er til barnets beste å bli stuet sammen på denne måten. Det minner om en oppbevaringsanstalt fra en fortid vi burde vært ferdige med. Dette er en gruppe barn med svært sammensatte behov.

Å gjøre dem til en ensartet gruppe ved å samle de opp i et felles bygg strider mot flere av rettighetene i Barnekonvensjonen, slik jeg ser det. For ikke å snakke om annen lovgivning som også regulerer dette feltet. Hvordan skal man sørge for et kvalifisert personell? Og hvordan skal hvert enkelt barn bli ivaretatt ut i fra sine forutsetninger? Respekt for integritet og menneskeverd, samt sosial trygghet er avgjørende for å kunne gi tilbud av god kvalitet. Dette ligner en omsorgsghetto og jeg lurer på hvilken forskning de lener seg på de som har funnet på dette.

Norge er forpliktet til å følge barnekonvensjonen, og konvensjonen har forrang ved konflikt med andre norske lover. Hvilke konsekvenser kan det medføre om man likevel velger å handle i strid med konvensjonen? 

- Norge har foreløpig sagt nei til å være med på tilleggsprotokollen som gir barn rett til å klage til FNs Barnekomite om et land ikke følger konvensjonen. Dette betyr at vi mangler et eget klageorgan for brudd på barnekonvensjonen. Men komiteen følger med på oss og hvert femte år leverer vi en rapport til komiteen, hvor blant annet NGOene rapporterer. Her kan barnekomiteen gi sin kritikk, noe som er en klar ripe i den blanke Norgeslakken vår. Barne- og familieministeren må også stå skolerett for barnekomiteen. Men dette tar tid, og tid har man jo ikke i Furutun-saken.


En sak for diskrimineringsombudet

Hva kan man ellers gjøre i denne saken; hvilke sanksjonsmuligheter har man?

- En mulighet er å få Likestillings- og diskrimineringsombudet til å vurdere spørsmålet om det foreligger diskriminering. Hvis man får medhold der er veien kort til søksmål mot staten for brudd på menneskerettighetene, sier Trude til Stiftelsen SOR torsdag kveld. 

Likestillings- og diskrimineringsombudet har ved to anledninger ytret sterk kritikk mot kommunens planer. Tidligere likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Bjurstrøm, fikk bystyre til å utsette saken med sitt engasjement i mai i fjor. Men med dagens votering i formannskapsmøte skimter vi likevel en påbegynnende byggeprosess på den gamle institusjonen. Om bystyre vedtar Furutun som gigantavlastning (behandles 09.12.21) er det betimelig å spørre: hvem klager Fredrikstad kommune inn for Diskrimineringsnemda?

 

Kontakt

Kontaktinfo

Daglig leder - Jarle Eknes
tlf: 90758685
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Org.nr: 984 257 503

Besøksadresse

Seljeveien 6
Løren
Oslo

Postadresse

Stiftelsen SOR
Seljeveien 6
0575 Oslo

Fakturaadresse

Stiftelsen SOR c/o
ASR Accounting AS
Postboks 1027
1803 Askim

EHF: 984257503

Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.