Nyheter

Støtte til vanlig arbeid

Støtte til vanlig arbeid

Mange mennesker med utviklingshemning ønsker å arbeide på ordinære arbeidsplasser, men får ikke tilbud om dette. Arbeidsplassen er en viktig arena for et fargerikt fellesskap, inkludering og mestring. Å utnytte arbeidsevnen til mennesker med utviklingshemning er også samfunnsøkonomisk gunstig og kan være bra for den enkelte bedrift.

Studentenes evaluering av videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning ved Oslomet

Studentenes evaluering av videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning ved Oslomet

Nasjonale og internasjonale studier viser at både barn og voksne med utviklingshemming er mer utsatt for å utvikle psykisk lidelse og atferdsforstyrrelse enn befolkningen generelt (Bakken mfl., 2016, Cooper mfl., 2007). Likevel er personer med utviklingshemming og psykisk lidelse underrepresentert når det gjelder utredning, behandling, forskning og faglig oppmerksomhet både i Norge og internasjonalt (Bakken mfl., 2018; Chaplin mfl., 2009).

Syndromdiagnostikk og gentesting - hva kan vi finne ut av?

Syndromdiagnostikk og gentesting - hva kan vi finne ut av?

Gunnar Houge er president i den Europeiske humangenetikkforening, professor II ved Haukeland universitetssykehus og hovedforfatter og redaktør for boken Utviklingshemming – årsaker og konsekvenser. På SOR-konferansen ”Er godt nok godt nok?” delte han av sin kunnskap om genetikk knyttet til målgruppen mennesker med utviklingshemming.

Hva er faglig forsvarlighet?

Hva er faglig forsvarlighet?

Helsedirektoratet har i snart et halvt år jobbet med å lage en nasjonal veileder for de kommunale helse- og omsorgstjenestene til personer med utviklingshemming. Oppdraget handler om å forsøke å beskrive hva det er som er faglig forsvarlige tjenester, hvor tjenestene er individuelt tilrettelagt, og hvor brukeren kan medvirke i eget tjenestetilbud. Dette er føringene de har, og det som kommer til å være gjennomgripende i hele veilederen, forteller seniorrådgiver Per-Christian Wandås fra Helsedirektoratet til lydhøre deltakere på SOR-konferansen ”Er godt nok godt nok?”

Et solid oppslagsverk -og mere til

Et solid oppslagsverk -og mere til

"Boken kan nok med fordel leses fra perm til perm, men kan også fungere som et opp­slagsverk", skriver anmelderen om boken "Utviklingshemming. Årsaker og konsekvenser".  Dette er en av over ti viktige fagbøker Stiftelsen SOR de senere årene har støttet, tatt initiativ til og vært bidragsyter i.

Storsatsing i Trondheim - 15 HELT MED-stillinger ved kommunale sykehjem

Storsatsing i Trondheim - 15 HELT MED-stillinger ved kommunale sykehjem

Om noen uker begynner Eva Linn og Trine i hver sin omsorgsjobb i Trondheim kommune. Men allerede nå har de fått regjeringen som heiagjeng, skriver nettavisen Nidaros.no. Guro Angell Gimse, statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, var til stede på arrangementet hvor det ble markert at Trondheim kommune ansetter 15 personer med funksjonsnedsettelse gjennom HELT MED-ordningen.

Tibo Band

Tibo Band

Tibo Band består av tre menn med autisme og utviklingshemming. Dette gjør at de i utgangspunktet har alvorlige utfordringer knyttet til blant annet kommunikasjon og sosialt samspill med andre. Dette gjør Tibo Band til noe helt unikt.

Å leve et helt liv gjennom hele livet

Å leve et helt liv gjennom hele livet

I løpet av de siste årene er helse- og omsorgstjenestens ansvar for å legge til rette for tjenestemottakers behov og ønsker i forhold til tros- og livssynspraksis kommet tydeligere på dagsorden. I offentlige dokumenter blir nå den åndelige dimensjon naturlig tatt med som en del av tjenesteytingen.

Kontakt

Kontaktinfo

Daglig leder - Jarle Eknes
tlf: 90758685
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Org.nr: 984 257 503

Besøksadresse

Seljeveien 6
Løren
Oslo

Postadresse

Stiftelsen SOR
Seljeveien 6
0575 Oslo

Fakturaadresse

Stiftelsen SOR c/o
ASR Accounting AS
Postboks 1027
1803 Askim