Nyheter

Tibo Band

Tibo Band

Tibo Band består av tre menn med autisme og utviklingshemming. Dette gjør at de i utgangspunktet har alvorlige utfordringer knyttet til blant annet kommunikasjon og sosialt samspill med andre. Dette gjør Tibo Band til noe helt unikt.

Å leve et helt liv gjennom hele livet

Å leve et helt liv gjennom hele livet

I løpet av de siste årene er helse- og omsorgstjenestens ansvar for å legge til rette for tjenestemottakers behov og ønsker i forhold til tros- og livssynspraksis kommet tydeligere på dagsorden. I offentlige dokumenter blir nå den åndelige dimensjon naturlig tatt med som en del av tjenesteytingen.

CRPD – en innføring

CRPD – en innføring

I 2013 ratifiserte Norge FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Tjenesteytere må få opplæring i konvensjonens innhold slik at de lettere kan bidra til å realisere menneskerettighetene. Denne artikkelen gir en introduksjon til konvensjonens bakgrunn og innhold, og forklarer kort tjenesteyteres rolle i arbeidet med å sikre funksjonshemmedes menneskerettigheter.

Kompetanse og kunnskap

Kompetanse og kunnskap

På  SOR-konferansen 6. mai 2020 om stortingsmelding om sikring av utviklingshemmedes menneskerettigheter og likeverd skal Marit Selfors Isaksen snakke om hvordan temaene kompetanse og kunnskap blir behandlet i stortingsmeldingen.

Rettssikkerhet for personer med utviklingshemming ved lovbrudd

Rettssikkerhet for personer med utviklingshemming ved lovbrudd

Regionalt fagnettverk i Nord

I fagnettverket er habiliteringstjenester, brukerorganisasjoner, kommuner, psykisk helsevern, kompetansesenter, kriminalomsorg, politi, barnehus, påtalemyndighet, Fylkesmenn og forskningsinstitusjoner m. fl. representert. Fagnettverket har ca. 45 medlemmer fra Nordland, Troms og Finnmark.

Det er oss det gjelder

Det er oss det gjelder

På SOR-konferansen 6.-7. mai 2021 åpner TV BRA konferansedagen som handler om miljøterapi for personer med utviklijngshemming.

Åpning av SOR-konferansen om ny stortingsmelding

Åpning av SOR-konferansen om ny stortingsmelding

Vi ser med stor glede frem til at "Stortingsmelding om sikring av utviklingshemmedes menneskerettigheter og likeverd" belyses på SOR-konferansen 6. mai 2020. Jan-Christian Kolstø, statssekretær i Kulturdepartementet, åpner konferansen.

 

HELT MED-satsing i LO Vestfold og LO Telemark

HELT MED-satsing i LO Vestfold og LO Telemark

HELT MED er svært fornøyd med det tette og gode samarbeidet med LO og flere av deres forbund, og setter stor pris på at LO Vestfold og LO Telemark i forbindelse med fremtidig samlokalisering av LO og de ulike forbundene utreder muligheten for å være en HELT MED-arbeidsgiver. 

Kontakt

Kontaktinfo

Daglig leder - Jarle Eknes
tlf: 90758685
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Org.nr: 984 257 503

Besøksadresse

Seljeveien 6
Løren
Oslo

Postadresse

Stiftelsen SOR
Seljeveien 6
0575 Oslo

Fakturaadresse

Stiftelsen SOR c/o
ASR Accounting AS
Postboks 1027
1803 Askim