Nyheter

Det handler om livet – ikke «godt nok» eller «vanlig praksis»

Det handler om livet – ikke «godt nok» eller «vanlig praksis»

Scott Drangsholt går på Kristiansand katedralskole på Hverdagsliv. 2 dager i uken er han i arbeidspraksis på Jegersberg gård, på en hundedagis. Scott er fornøyd med fritiden sin, bor på gård der han har lama, hunder, geiter, hester og høns. Han er en samfunnsengasjert ung mann som driver med film og liker å spille. I spillverden har han er unikt nettverk og mange venner. Scott er 21 år og har autisme. Han skal sammen med sin mor Annette holde foredraget «Det handler om livet- ikke «godt nok» eller «vanlig praksis». Annette er på fritiden styreleder for Autismeforeningen i Norge, og bor på går sammen med sin mann Glenn og barna Sonja, Andrea, Scott og fostersønnen Tobias.

På tide å planlegge jula

På tide å planlegge jula

Forfatteren er strengt tatt ganske så uinteressert i jula og adventen for den del. Av en eller annen merkelig grunn har jeg allikevel i de siste par årene promotert jula allerede i september overfor enkelte miljø. Jeg retter meg primært mot dere som jobber i andres hjem med dette innlegget, men det kan godt hende at dere som jobber på skole eller innen habilitering kan dele ideer med andre.

PUST UT - en metodebok

PUST UT - en metodebok

PUST UT er et treffpunkt for skeive personer med utviklingshemming. Trygghet, nettverksbygging og åpenhet står sentralt. PUST UT - en metodebok,  gir deg en grundig innføring i hvordan du best kan legge til rette for treffpunk for skeive utviklingshemmede, der målet er å skape trygge, seksualvennlige og inkluderende arenaer.
E der någen av oss som E normale?

E der någen av oss som E normale?

Per Inge Torkelsen er født i 1953. Han er utdannet lærer eller adjunkt, men han har knapt nok praktisert dette yrket. Torkelsen har levd som klovn eller humorist i 39 år, siden 1983, og han har stort sett hatt det kjekt. Torkelsen vokste opp i et kristent hjem hvor han ikke fikk lov til mye, som å se på tv, lese tegneserier eller leke med leketøy. Dette brøt han senere ut ifra, og anser ikke seg selv som normal. Torkelsen var ikke bare en selverklært klovn, men også en stor norsk komiker, skuespiller, forfatter, radiokåsør, politiker som blant annet er kjent for sine spissformuleringer, som at han «ønsker kristenrocken til Helvete» og «gi ungdommen en flaske brennevin før idretten tar dem». Han blir beskrevet av sine venner som Norges modigste komiker.

Det vi ba om, og det vi (ikke) fikk – stortingsmelding om menneskerettigheter for personer med utviklingshemming

Det vi ba om, og det vi (ikke) fikk – stortingsmelding om menneskerettigheter for personer med utviklingshemming

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Lise Christoffersen, var invitert til å holde et innlegg på SOR-konferansen for å snakke om stortingsmeldingen om menneskerettigheter for personer med utviklingshemming. Hun har vært saksordfører i Arbeids- og sosialkomiteen for representantforslaget som ligger til grunn for denne stortingsmeldingen, som vi nå har ventet spente på i 3 år.

Hvordan møte personer med utviklingshemming i krise?

Hvordan møte personer med utviklingshemming i krise?

Anne Gro Innstrand er spesialist i klinisk psykologi og habilitering, og driver også privatpraksis. På SOR-konferansen «Miljøterapi for personer med utviklingshemming» snakket Innstrand om hvordan man bør møte personer med utviklingshemming i krise. Dette i lys av koronapandemien som har preget vår hverdag siden mars 2020.

Hva betyr ordet

Hva betyr ordet "form"?

Stine Marlen Henriksen har nylig levert sin doktorgradsavhandling til bedømming ved Nord Universitet. Avhandlingen har fått tittelen “Forståelse, makt og materialitet”. Under FOs FOrskerfrokost den 5. oktober presenterte Henriksen funn fra arbeidet sitt. Avhandlingen er en nærstudie av hverdagslivet ved ett norsk bofellesskap. Her bor Peder og Kristian, to eldre menn, diagnostisert med utviklingshemming. Begge har et begrenset verbalspråk, og det sies at de viser såkalt “utfordrende atferd”. Og funnene i avhandlingen er tydelige; hvordan vi forstår personer med utviklingshemming påvirker vår bruk av makt. 

Tekst: Linn Løvlie Slette
Publisert 05.10.2021

Veileder fra Helsedirektoratet om helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming

Veileder fra Helsedirektoratet om helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming

Cato Brunvand Ellingsen, vernepleier ved Ragna Ringdal dagsenter og skribent på vernepleier.com, holdt under SORkonferansen et foredrag om veilederen fra Helsedirektoratet om helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Cato har hatt et stort personlig engasjement for veilederen, og satt også i arbeidsgruppen som jobbet med den. Da SOR-konferansen ble avholdt i Bergen 6. og 7. mai 2021 hadde ikke veilederen kommet enda, men bare en knapp måned etter var den endelig på plass.

Utviklingshemming og psykisk helse – jakten på det gode liv

Utviklingshemming og psykisk helse – jakten på det gode liv

Trine Lise Bakken har vært redaktør for en ny bok om miljøterapi for personer med utviklingshemming og utviklingsforstyrrelser. Hun er fag- og forskningsleder ved Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk helse ved Regional seksjon for psykiatri, utviklingshemning / autisme, PUA, ved Oslo universitetssykehus og førsteamanuensis ved OsloMet. Under vårens SOR-konferanse i Bergen var Trine Lise Bakken invitert til å holde et foredrag med tema «Utviklingshemming og psykisk helse – jakten på det gode liv». For hva er «et godt liv»? Hva må vi vite om psykisk helse, og hva kjennetegner en god miljøterapeut?

LDOs tilsyn med Fylkesmannen i Hedmark

LDOs tilsyn med Fylkesmannen i Hedmark

LDOs årskonferanse med tittelen “utviklingshemmedes menneskerettigheter” gikk av stabelen 23. september. Her presenterte fagdirektør Guri Hestflått Gabrielsen rapporten om tvang og makt mot personer med utviklingshemming, som ble skrevet etter tilsynet med Fylkesmannen i Hedmark. 

Utviklingshemmedes rettsikkerhet - alvorlig truet

Utviklingshemmedes rettsikkerhet - alvorlig truet

23. september arrangerte LDO sin årskonferanse med temaet “Utviklingshemmedes menneskerettigheter”. Her ble blant annet rapporten Retten til selvbestemmelse - fra vergemål til beslutningsstøtte, og rapporten Veien til et liv med selvbestemmelse presentert. 

Viktige refleksjoner fra FNs spesialrapportør

Viktige refleksjoner fra FNs spesialrapportør

23. september arrangerte LDO sin årskonferanse med temaet “Utviklingshemmedes menneskerettigheter”. Blant en rekke dyktige forelesere, var ordene til FNs spesialrapportør Gerard Quinn spesielt verdt å merke seg. Quinn ble utnevnt som spesialrapportør i forhold til rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne i oktober 2020.

Tekst: Linn Løvlie Slette
23. september 2021

Når menneskesynet sviktar, sviktar systemet

Når menneskesynet sviktar, sviktar systemet

Vi vil helst tenke at vi som samfunn og velferdsstat har tatt sjumilssteg dei siste 50-60 åra i politikken overfor menneske med utviklingshemming. Dei politiske måla har utvilsamt endra seg radikalt. Vi ønskjer ikkje at folk skal leva institusjonsliknande liv, men kunne delta i samfunnet på lik linje med andre. Retten til å bestemme i eige liv har i aukande grad komme på den politiske dagsorden.

Nå må noe skje

Nå må noe skje

I juni 2018 vedtok Stortinget at regjeringen skulle legge frem en stortingsmelding med forslag til tiltak som skal bidra til å sikre oppfyllelse av utviklingshemmedes menneskerettigheter. I august 2019 inviterte derfor Kulturdepartementet til innspillsseminar der 15 personer med utviklingshemming fikk mulighet til å fortelle hvordan det er å leve med utviklingshemming i Norge i dag. Stortingsmeldingen har enda ikke kommet. Vi har tatt en prat med noen av deltakerne som deltok på seminaret. Resultatet har blitt et felles opprop. 

Kontakt

Kontaktinfo

Daglig leder - Jarle Eknes
tlf: 90758685
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Org.nr: 984 257 503

Besøksadresse

Seljeveien 6
Løren
Oslo

Postadresse

Stiftelsen SOR
Seljeveien 6
0575 Oslo

Fakturaadresse

Stiftelsen SOR c/o
ASR Accounting AS
Postboks 1027
1803 Askim

EHF: 984257503

Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.