Nyheter

Problematisk holdning til inkludering

Problematisk holdning til inkludering

Administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten, spør i Dagens Næringsliv 24. januar om du har "lyst til å lede noen du egentlig ikke trenger?".

Kulturreise til Russland

Kulturreise til Russland

Det har så langt vært den morsomste, rareste, sprøeste og kuleste turen i livet mitt. Ina Cecilie Marthinsen er stolt over at hun ble valgt ut som kulturrepresentant og at hun fikk reise til Petrozavodsk i Russland.

Et lite stikk i koronaens tid

Et lite stikk i koronaens tid

Det har gått 9 måneder siden ordet Korona – i en eller annen variant, kom på alles lepper. Landet «stengte ned», noe som førte til at skoler stengte, dagtilbud stengte, det meste av fritidstilbud stengte, vi fikk hytteforbud osv. Ordene hjemmekontor og hjemmeundervisning ble noe alle måtte forholde seg til. Vi sto med ett midt inne i en nasjonal dugnad, vi klappet for helsepersonell og begynte å oppsøke digitale konserter. Vi begynte også med digitale møter, og etter ni måneder er det mange som undrer seg over om denne nye digitale hverdagen har kommet for å bli. De første dagene gikk vi rundt i en litt apokalyptisk transe, vi sjekket smitteutviklingen i Norge og verden flere ganger om dagen. Vi begynte så smått å etablere nye rutiner knyttet til hygiene og vi skulte bekymret på de som var så uheldig å hoste i armkroken.

Non-aversive reaktive strategier og episodisk alvorlighet – alternativ krisehåndtering i en kontekst av positiv atferdsstøtte

Non-aversive reaktive strategier og episodisk alvorlighet – alternativ krisehåndtering i en kontekst av positiv atferdsstøtte

Artikkelen tar for seg det empiriske grunnlaget for bruken av non-aversive reaktive strategier (NARS) ved utfordrende atferd og episodisk alvorlighet (episodic severity) som avhengig variabel, som en del av en multi-element positiv atferdsstøtte (PAS) tilnærming. Det presenteres fem ulike empiriske funn der NARS med hell har blitt brukt som krisehåndteringsprosedyre.

Planprosess – med fokus på medvirkning

Planprosess – med fokus på medvirkning

Mona Louise Bakkevig er lege og rådgiver i Byrådsavdeling for Helse og omsorg i Bergen kommune. På SOR-konferansen ”Er godt nok godt nok” pratet hun om medvirkning, som er et av temaene i en omfattende og god plan Bergen kommune har vedtatt.

Primærhelseteam

Primærhelseteam

Staten har initiert forsøk med primærhelseteam (PHT) ved 13 legesentre fordelt på 8 kommuner. Formålet med forsøket er å prøve ut modeller for fordeling av arbeidsoppgaver slik at sykepleiere ansatt ved legesentrene kan samarbeide mer aktivt med fastlegene om definerte pasientgrupper, og på den måten avlaste legene. Det er særlig pasientgrupper med store og sammensatte behov, og som ikke så lett selv tar kontakt med fastlegen, som er en særlig målgruppe for tiltaket. Et av primærhelseteamene er knyttet til Sørlandsparken legesenter, og lege Aleksander N. Sandnes og spesialsykepleier Trine Sandnes fortalte på SOR-konferansen ”Er godt nok godt nok” om hvordan deres måte å jobbe på kunne gi bedre helsetjenester til personer med utviklingshemming som bor i bofellesskap.

Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

På SOR-konferansen «Er godt nok godt nok?» fortalte Kari Sunnevåg, Olivera Kostovska og Camilla Fjæreide om hvordan man jobber med forbedringsarbeid forankret i ”I trygge hender 24-7” i Etat for tjenester til utviklingshemmede i Bergen kommune.

Ledelses­forskriften – til bry eller en strategi for kvalitet og pasientsikkerhet?

Ledelses­forskriften – til bry eller en strategi for kvalitet og pasientsikkerhet?

Helga Arianson har vært fylkeslege i over 20 år. Hun synes det er et privilegium å kunne reise rund å få innblikk i virksomheter for å vurdere om arbeidet som er utført er godt nok, sa hun på SOR-konferansen «Er godt nok godt nok?». Basert på innlegget hennes, har vi trukket ut noen av poengene hun formidlet til de godt over 500 fremmøtte deltakerne.

Bokomtale: God mat for kropp og helse

Bokomtale: God mat for kropp og helse

Det er kjærkomment i feltet vårt med hjelpemidler som kan bidra til sunnere og bedre liv. Boken Marianne Nordstrøm og Svein Olav Kolset har vært redaktør for, kan nettopp være et slikt hjelpemiddel.

Matomsorgsprisen 2020 til Granly

Matomsorgsprisen 2020 til Granly

Kjøkkenet ved Granly Stiftelse er årets vinner av Matomsorgsprisen 2020. 15. oktober ble Matomsorgsprisen 2020 delt ut for 15. gang. – Årets vinner har gjort gode grep for å skape sunne måltider og matglede til en gruppe mennesker, voksne utviklingshemmede, som ofte har et ensidig og lite variert kosthold, sa Ivar Villa på vegne av juryen ved overrekkelsen.

Hjelp – buksa er for trang

Hjelp – buksa er for trang

Be-Ni forlag har kommet ut med flere lettleste bøker/hefter om viktige tema. Sist ut er heftet «Hjelp – buksa er for trang». På 80 sider med stor og lettlest skrift tematiserer de aktivitet og kosthold.

Tilrettelagt arbeid i kommunal regi

Tilrettelagt arbeid i kommunal regi

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er i likhet med andre arbeidsmarkedstiltak et statlig ansvar. Det har vært fremmet forslag om at kommunene selv skulle overta dette ansvaret, og en forsøksordning ble satt i gang i 2018. Nå foreligger forskningsrapporten fra Telemarksforskning, som på flere områder konkluderer med at dette ikke har vært så vellykket som den eksisterende VTA-ordningen. 

SOR-prisen 2020 til Annette Drangsholt

SOR-prisen 2020 til Annette Drangsholt

SOR-prisen 2020 går til Annette Drangsholt, styreleder i Autismeforeningen. Prisen deles ut årlig til personer som har utmerket seg spesielt for å bidra til bedre levekår for mennesker med utviklingshemming.

Nettressurser som støtte for arbeidsinkludering

Nettressurser som støtte for arbeidsinkludering

I prosjektet "Støtte til vanlig arbeid» har Karde produsert en nettressurs /  "verktøykasse" for å støtte mennesker med utviklingshemning til å kunne arbeide på ordinære arbeidsplasser. Den inneholder 7 hovedtemaer og et minikurs i SE-metodikk (Supported Employment) i form av undervisningsfilmer. Prosjektet ble støttet av Stiftelsen Dam, med NNDS (Norsk Nettverk for Down syndrom) som prosjekteier.

Kontakt

Kontaktinfo

Daglig leder - Jarle Eknes
tlf: 90758685
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Org.nr: 984 257 503

Besøksadresse

Seljeveien 6
Løren
Oslo

Postadresse

Stiftelsen SOR
Seljeveien 6
0575 Oslo

Fakturaadresse

Stiftelsen SOR c/o
ASR Accounting AS
Postboks 1027
1803 Askim

EHF: 984257503

Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.