Nyheter

Syndromdiagnostikk og gentesting - hva kan vi finne ut av?

Syndromdiagnostikk og gentesting - hva kan vi finne ut av?

Gunnar Houge er president i den Europeiske humangenetikkforening, professor II ved Haukeland universitetssykehus og hovedforfatter og redaktør for boken Utviklingshemming – årsaker og konsekvenser. På SOR-konferansen ”Er godt nok godt nok?” delte han av sin kunnskap om genetikk knyttet til målgruppen mennesker med utviklingshemming.

Hva er faglig forsvarlighet?

Hva er faglig forsvarlighet?

Helsedirektoratet har i snart et halvt år jobbet med å lage en nasjonal veileder for de kommunale helse- og omsorgstjenestene til personer med utviklingshemming. Oppdraget handler om å forsøke å beskrive hva det er som er faglig forsvarlige tjenester, hvor tjenestene er individuelt tilrettelagt, og hvor brukeren kan medvirke i eget tjenestetilbud. Dette er føringene de har, og det som kommer til å være gjennomgripende i hele veilederen, forteller seniorrådgiver Per-Christian Wandås fra Helsedirektoratet til lydhøre deltakere på SOR-konferansen ”Er godt nok godt nok?”

Et solid oppslagsverk -og mere til

Et solid oppslagsverk -og mere til

"Boken kan nok med fordel leses fra perm til perm, men kan også fungere som et opp­slagsverk", skriver anmelderen om boken "Utviklingshemming. Årsaker og konsekvenser".  Dette er en av over ti viktige fagbøker Stiftelsen SOR de senere årene har støttet, tatt initiativ til og vært bidragsyter i.

Storsatsing i Trondheim - 15 HELT MED-stillinger ved kommunale sykehjem

Storsatsing i Trondheim - 15 HELT MED-stillinger ved kommunale sykehjem

Om noen uker begynner Eva Linn og Trine i hver sin omsorgsjobb i Trondheim kommune. Men allerede nå har de fått regjeringen som heiagjeng, skriver nettavisen Nidaros.no. Guro Angell Gimse, statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, var til stede på arrangementet hvor det ble markert at Trondheim kommune ansetter 15 personer med funksjonsnedsettelse gjennom HELT MED-ordningen.

Tibo Band

Tibo Band

Tibo Band består av tre menn med autisme og utviklingshemming. Dette gjør at de i utgangspunktet har alvorlige utfordringer knyttet til blant annet kommunikasjon og sosialt samspill med andre. Dette gjør Tibo Band til noe helt unikt.

Å leve et helt liv gjennom hele livet

Å leve et helt liv gjennom hele livet

I løpet av de siste årene er helse- og omsorgstjenestens ansvar for å legge til rette for tjenestemottakers behov og ønsker i forhold til tros- og livssynspraksis kommet tydeligere på dagsorden. I offentlige dokumenter blir nå den åndelige dimensjon naturlig tatt med som en del av tjenesteytingen.

CRPD – en innføring

CRPD – en innføring

I 2013 ratifiserte Norge FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Tjenesteytere må få opplæring i konvensjonens innhold slik at de lettere kan bidra til å realisere menneskerettighetene. Denne artikkelen gir en introduksjon til konvensjonens bakgrunn og innhold, og forklarer kort tjenesteyteres rolle i arbeidet med å sikre funksjonshemmedes menneskerettigheter.

Kontakt

Kontaktinfo

Daglig leder - Jarle Eknes
tlf: 90758685
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Org.nr: 984 257 503

Besøksadresse

Seljeveien 6
Løren
Oslo

Postadresse

Stiftelsen SOR
Seljeveien 6
0575 Oslo

Fakturaadresse

Stiftelsen SOR c/o
ASR Accounting AS
Postboks 1027
1803 Askim