Skip to main content

Nyheter

Søker informanter til doktorgradsprosjekt

Søker informanter til doktorgradsprosjekt

Personer med funksjonsnedsettelser kan oppleve store utfordringer i møte med strafferettspleien. I Norge har vi flere eksempler på at folk har blitt dømt på feilaktig grunnlag, slik som i Fritz Moen-saken. Nina Christine Dahl skal forske på hvordan menneskerettighetene ivaretas der den mistenkte har kognitive funksjonsnedsettelser. Nå søker doktorgradsstipendiaten informanter til forskningsprosjektet sitt. Vi har tatt en kjapp prat med henne. 

NOU 2023: 13 - Stiftelsen SORs høringssvar

NOU 2023: 13 - Stiftelsen SORs høringssvar

20. januar er det høringsfrist på NOU 2023: 13 "På høy tid - Realisering av funksjonshindredes rettigheter ". I dette innlegget kan du lese utklipp fra Stiftelsen SORs høringssvar, samt finne uttalelsen i sin helhet. 

CRPD inn i menneskerettsloven!

CRPD inn i menneskerettsloven!

I dag overleverte ekspertutvalget som regjeringen har satt ned for å utrede hvordan FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal innlemmes i norsk lov sin rapport til likestillingsminister Lubna Jaffery. Deres anbefaling er at CRPD må inn i menneskerettsloven. 

Brukeren, personen og elefanten – Verdiforankring og perspektiver på selvbestemmelse

Brukeren, personen og elefanten – Verdiforankring og perspektiver på selvbestemmelse

På bakgrunn av store variasjoner i kommunene og lav kvalitet på tjenestene (Helsetilsynet, 2017), publiserte Helsedirektoratet i 2021 en nasjonal veileder med navnet «Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming». Den viser til at gode og faglig forsvarlige tjenester fører til trygghet, deltakelse og økt livskvalitet for de som mottar dem (Helsedirektoratet, 2021a). Men er det forskjell på tjenestene vi yter til «brukeren» og «personen»? Dette ser jeg nærmere på i denne artikkelen.

Takk til en far med helet hjerte

Takk til en far med helet hjerte

Thomas Friis-Michelsen skriver i dette innlegget om at han ikke ønsket barnet sin velkommen til verden om hun hadde Downs Syndrom. I innlegget trekker Thomas også veksler på at man som lærer ønsker det "riktige" barnet. Han fikk likevel en datter med Down Syndrom. Isabel hadde noe å lære ham.

Hvem vinner SORs praksispris 2024?

Hvem vinner SORs praksispris 2024?

Stiftelsen SOR har i over 70 år jobbet for at personer med utviklingshemming skal få bedre levekår. Som en del av dette arbeidet har vi en lang tradisjon med å hedre en dedikert fagperson, eller annen viktig skikkelse som i en årrekke har bidratt til å gjøre utviklingshemmedes livssituasjon bedre med den høythengende SOR-prisen. Nå utvider vi med en ny pris, nemlig SORs praksispris

To dager med inkluderende forskning

To dager med inkluderende forskning

Nettverket for medforskere og Nettverk for inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming har denne uken, 28. – 29. november 2023, i samarbeid med NAKU og Stiftelsen SOR, avholdt spennende samling i Oslo. Arrangementet viser et miljø i rivende utvikling.

… og takk for over 15 gode år i SOR

… og takk for over 15 gode år i SOR

Egentlig er det for tidlig å ønske god jul, men på tide å trekke seg som daglig leder. Og det har jeg gjort. Bildet -som definitivt er et arkivbilde- har noen poenger som jeg kommer tilbake til.