Nyheter

Kunnskapsbasert praksis

Kunnskapsbasert praksis

Jon Arne Løkke er vernepleier med hovedfag i psykologi. Løkke er dosent ved Høgskolen i Østfold, og dosent II ved Høgskolen på Vestlandet. Han er nestleder i Stiftelsen SORs styre, og sitter også i styret for NAFO. Løkke har en svært omfattende artikkelproduksjon, og har skrevet flere lærebøker. På SOR konferansen Fra løfter til handling har han blitt utfordret til å si noe om kunnskapsbasert praksis.

Hva er positiv atferdsstøtte?

Hva er positiv atferdsstøtte?

Positiv atferdsstøtte (PAS) er et rammeverk som benyttes for å øke livskvalitet og håndtere utfordrende atferd i et livsløpsperspektiv. Hovedmålet er å øke livskvaliteten til en person og dens nærpersoner, mens reduksjon i utfordrende er en sekundær gevinst. Fokuset er på at intervensjonene bygger på menneskerettigheter og verdier, at de er sosialt akseptable, raske, varige og effektive.

Utviklingshemmede fortjener kompetente fagfolk

Utviklingshemmede fortjener kompetente fagfolk

På SOR konferansen Fra løfter til handling er Marit Isaksen invitert for å snakke om løft 6 i NOU På lik linje, som handler om kunnskap og kompetanse. «For det første kan det knapt kan kalles et løft, og det var svært lite ambisiøst,» sier Isaksen. Grunnleggende kurs for ansatte uten formell kompetanse er nødvendig og riktig, og videreutdanning og forskning er selvfølgelig også rett og nødvendig. Det som mangler er en strategi for å øke den samlede kompetansen, men også for å få flere med høyskoleutdanning inn i tjenesten.

Eget hjem – utfordringer og muligheter

Eget hjem – utfordringer og muligheter

Utviklingshemmede har lik rett som alle andre til å velge hvor de vil bo, og med hvem de vil bo, men i praksis fungerer det sjelden slik. I paneldebatt om boligmuligheter på SOR konferansen Fra løfter til handling, drøftes status og mål for boligpolitikken.

De mappeløse

De mappeløse

Venke Knutson eier og driver musikkskolen Poprommet og står bak inkluderingsfilosofien «Mappeløse» - fortiden skal ikke alltid definere fremtiden din. På SOR konferansen Fra løfter til handling snakker hun om hvordan vi med enkle grep kan skape mappeløse møter og mestring. Med seg har hun elever fra Poprommet som skal opptre på konferansen.

Dagtilbud ved utfordrende atferd / multi&shyfunksjons&shyhemming

Dagtilbud ved utfordrende atferd / multi­funksjons­hemming

I en tid hvor det er stort fokus på arbeid i ordinært arbeidsliv for utviklingshemmede og VTA-arbeidsplasser i skjermet virksomhet, er det viktig å sikre fokus også på dagsenterplasser. Personer med utviklingshemming har svært forskjellige behov og evner, og det er viktig å tilby et bredt spekter med muligheter. SOR inviterte derfor Ingeborg Solstad og Elin Guntvedt til å forelese på konferansen Fra løfter til handling.

DISSIMILIS - der drømmer blir muligheter

DISSIMILIS - der drømmer blir muligheter

I et hvitt fire-etasjers hus på Emma Hjorth i Bærum holder Dissimilis Nasjonale Kompetansesenter til. Stemningen innenfor husets fire vegger er fylt av varme, åpenhet, likeverd og respekt. Dissimilis arbeider for at mennesker med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser skal ha en plass i det kulturelle landskapet, og i samfunnet som likestilte og likeverdige utøvere og mennesker. Hver dag ønskes store og små velkommen inn på senteret til et nyskapende og mangfoldig fellesskap som bugner av spille-, danse- og fortellerglede. For mange er tilbudet på Dissimilis yndlingsaktiviteten i løpet av uken - og det med rette.

Tjenesteutvikling sammen med personer med utviklingshemming

Tjenesteutvikling sammen med personer med utviklingshemming

Personer med utviklingshemming/kognitiv funksjonsnedsettelse, forskere og ansatte i tjenestetilbud til utviklingshemmede jobber sammen i et spennende prosjekt om tjenesteutvikling. En gruppe har tilholdssted i Sandnes, den andre i Trondheim. I gruppene deler de erfaringer og jobber sammen for å finne ut hvordan de kan påvirke og utvikle tjenester. SOR fikk møte dem på en fellessamling på Gardermoen.

HELT MED til Holmestrand

HELT MED til Holmestrand

Viggo Nordby Holtan jobber for Europris Sande, og er aktiv lokalpolitikken. Det gleder oss stort at en av hans fanesaker er å jobbe for at det etableres HELT MED-arbeidsplasser i Holmestrand. Fra før har han fått dette inn i programmet til Holmestrand Høyre, og i dag har vi laget en plan om sammen å kontakte sentrale personen i kommunen for å få dette til. I tillegg har vi hatt spenstig møte med stortingspolitiker Margret Hagerup (H) i arbeids- og sosialkomiteen, om muligheter for stor-satsing i både Vestfold og resten av landet. 

Støtte til vanlig arbeid

Støtte til vanlig arbeid

Mange mennesker med utviklingshemning ønsker å arbeide på ordinære arbeidsplasser, men får ikke tilbud om dette. Arbeidsplassen er en viktig arena for et fargerikt fellesskap, inkludering og mestring. Å utnytte arbeidsevnen til mennesker med utviklingshemning er også samfunnsøkonomisk gunstig og kan være bra for den enkelte bedrift.

Studentenes evaluering av videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning ved Oslomet

Studentenes evaluering av videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning ved Oslomet

Nasjonale og internasjonale studier viser at både barn og voksne med utviklingshemming er mer utsatt for å utvikle psykisk lidelse og atferdsforstyrrelse enn befolkningen generelt (Bakken mfl., 2016, Cooper mfl., 2007). Likevel er personer med utviklingshemming og psykisk lidelse underrepresentert når det gjelder utredning, behandling, forskning og faglig oppmerksomhet både i Norge og internasjonalt (Bakken mfl., 2018; Chaplin mfl., 2009).

Kontakt

Kontaktinfo

Daglig leder - Jarle Eknes
tlf: 90758685
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Org.nr: 984 257 503

Besøksadresse

Seljeveien 6
Løren
Oslo

Postadresse

Stiftelsen SOR
Seljeveien 6
0575 Oslo

Fakturaadresse

Stiftelsen SOR c/o
ASR Accounting AS
Postboks 1027
1803 Askim