Nyheter

Bruk av vektdyner

Bruk av vektdyner

Vektdyne, også kalt «kuledyne», har i mange år vært brukt som tilleggsbehandling eller lindrende behandling innen psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten og i kommunale tjenester. Blant annet til barn og unge med kognitive funksjonshemminger som utviklingshemming, autisme og / eller ADHD. Vektdyne blir brukt for å lindre blant annet søvnvansker, stress, angst og generell kroppslig uro. Både barn og voksne kan bruke vektdyne. Etter en metodevurdering gjort ved Oslo universitetssykehus i 2014 ble vektdyne ikke lenger et behandlingshjelpemiddel som ble dekket av det offentlige. En ny metodevurdering publisert i 2020 åpner igjen for bruk av vektdyne innen psykisk helsevern ved Oslo universitetssykehus.

Medborger – noe man er eller noe man blir?

Medborger – noe man er eller noe man blir?

I denne artikkelen presenterer vi medborger­ skapet. Med utgangspunkt i brukermedvirkning viser vi fire ståsteder for å forstå medborger­ skap. Ett menneskerettighetsperspektiv; en samfunnsvitenskapelig tilnærming; et profesjons­etisk ståsted og et rettferdighets­ teoretisk anliggende. Alle disse perspektivene omfatter og begrunner brukermedvirkning, men medborgerskap styrker og strekker brukermedvirkning videre inn i alles fulle medborgerskap.

Diagnostisering av utviklingshemming – en alvorlig sak

Diagnostisering av utviklingshemming – en alvorlig sak

Å få en diagnose gjør alltid noe med oss, på godt og vondt. Både når det gjelder hvordan vi ser på oss selv og hvordan andre vurdere oss. Diagnosen utviklingshemming kan sikre rettigheter og riktig hjelp, men kan også stenge viktige dører for samfunnsdeltakelse. Problemsidene ved diagnosen handler blant annet om samfunnets stigmatisering og den lave sosiale verdsettingen av personer med utviklingshemming.

Stavanger kommune følger trenden om institusjonalisering

Stavanger kommune følger trenden om institusjonalisering

Stavanger kommune ønsker å samlokalisere kommunens avlastningsboliger i ett bygg med plass til 40 barn og unge voksne. I saksfremlegget fremgår det blant annet at en slik samlokalisering vil redusere kostnadene til drift, samle fagkompetanse og utnytte kapasiteten bedre; for der igjen å gi bedre tjenester til mottakerne av tjenestene.

Tekst: Linn Løvlie Slette, rådgiver i SOR, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

Filmer om arbeidsliv ferdige

Filmer om arbeidsliv ferdige

Karde og NNDS (Norsk Nettverk for Down syndrom) har samarbeidet om to arbeidslivsprosjekter. I prosjektet "Støtte til vanlig arbeid" produserte Karde en nettressurs for støtteapparatet til mennesker med utviklingshemning, www.laboris-støtte.no. Den er å anse som en verktøysklasse for hjelp til inkludering på ordinære arbeidsplasser. Det ble også laget en tilsvarende nettressurs for mennesker med utviklingshemning, www.laboris.no.

Ny forskning på bosituasjonen til utviklingshemmede

Ny forskning på bosituasjonen til utviklingshemmede

Rett før jul 2021 publiserte NTNU Samfunnsforskning helt ny forskning på bosituasjonen til utviklingshemmede i Norge. Det er Jan Tøssebro og Christian Wendelborg som på oppdrag fra Husbanken, og i samarbeid med flere andre forskere, har sett på hvordan folk med utviklingshemming bor, 30 år etter ansvarsreformen. Funnene fra forskningen antyder at situasjonen er langt unna politiske målsettinger. 

Selvstyrt er velstyrt – NOU om BPA er overlevert regjeringen

Selvstyrt er velstyrt – NOU om BPA er overlevert regjeringen

- Dette blir viktig og interessant lesning, sa Helse og omsorgsminister Ingvild Kjerkol når hun mottok «NOU 2021: 11 Selvstyrt er velstyrt— Forslag til forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse» fra utvalgsleder Marianne Skattum på en pressekonferanse torsdag 16. desember. - BPA ordningen er basert på grunnleggende gode intensjoner, men vi har erfaringer som sier at ikke alt fungerer godt nok, sa statsråden som også opplyste om at utvalgets utredning nå skal ut på høring.

Fredrikstad vedtar avlastning på Furutun

Fredrikstad vedtar avlastning på Furutun

Til tross for store protester vedtok bystyret i Fredrikstad kommune i dag å renovere og oppgradere Furutun til avlastnings- og kompetansesenter for pårørendestøtte innen tjenester til funksjonshemmede. -Jeg er skuffet, men ikke overrasket, over vedtaket, sier styreleder i Stiftelsen SOR Karl Haakon Sævold. 

Lillestrøm kommune vil bli best

Lillestrøm kommune vil bli best

I slutten av november publiserte avdelingsleder i Lillestrøm kommune, Therese Nordnes Skaret, denne stillingsutlysningen i facebook-gruppen "Vernepleier". Utlysningen viser tydelige ambisjoner for tjenestene til personer med nedsatt funksjonsevne i Lillestrøm kommune. Nå oppretter de også egen Instagram-konto for å gjøre tjenestene mer attraktive å jobbe i. 

Kontakt

Kontaktinfo

Daglig leder - Jarle Eknes
tlf: 90758685
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Org.nr: 984 257 503

Besøksadresse

Seljeveien 6
Løren
Oslo

Postadresse

Stiftelsen SOR
Seljeveien 6
0575 Oslo

Fakturaadresse

Stiftelsen SOR c/o
ASR Accounting AS
Postboks 1027
1803 Askim

EHF: 984257503

Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.