Skip to main content

Nyheter

Nå må noe skje

Nå må noe skje

I juni 2018 vedtok Stortinget at regjeringen skulle legge frem en stortingsmelding med forslag til tiltak som skal bidra til å sikre oppfyllelse av utviklingshemmedes menneskerettigheter. I august 2019 inviterte derfor Kulturdepartementet til innspillsseminar der 15 personer med utviklingshemming fikk mulighet til å fortelle hvordan det er å leve med utviklingshemming i Norge i dag. Stortingsmeldingen har enda ikke kommet. Vi har tatt en prat med noen av deltakerne som deltok på seminaret. Resultatet har blitt et felles opprop. 

Fra politisk velvilje til politisk bråstopp

Fra politisk velvilje til politisk bråstopp

I juni 2018 vedtok Stortinget at regjeringen skulle legge frem en stortingsmelding med forslag til tiltak som skal bidra til å sikre oppfyllelse av utviklingshemmedes menneskerettigheter. Meldingen skal bygge på den offentlige utredningen “på lik linje” (NOU 2016: 17), som fastslår at utviklingshemmede diskrimineres på de fleste livsområder. Ett år etter stortingsvedtaket inviterte derfor Kulturdepartementet, ved daværende kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V), til rettighetsseminar for personer med utviklingshemming. Seminaret ble en braksuksess, og vi øynet et håp om økt politisk engasjement.

 

Jobbgaranti for personer med utviklingshemming

Jobbgaranti for personer med utviklingshemming

Lise Christoffersen (A) var en av dem som deltok i debatten om arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming under Arendalsuka. Christoffersen er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og sitter i Arbeids- og sosialkomiteen. Det har hun gjort siden 2005, med et opphold i 2009-2013, hvor hun var medlem i Kommunal- og forvaltningskomiteen. Hun er kjent som en politiker som har stort engasjement også for personer med utviklingshemming, og hun har stått på for å bidra til bedre rettigheter for målgruppen. Også på andre felt enn arbeid.

Retten til å bo hvor man vil

Retten til å bo hvor man vil

Andreas og familien har møtt stor motstand fra kommunen når det gjelder å imøtekomme familiens ønske om noen få overnattinger i egen leilighet. Til tross for at det i leiligheten er et eget soverom satt av for personale som overnatter. Alt er tilrettelagt for at kommunen skal kunne gi ham de tjenestene han trenger. Men de vil ikke. I stedet tilbyr de ham tjenester som åpenbart vil gjøre livet hans vanskeligere.

Andreas (33) nektes bistand i egen leilighet

Andreas (33) nektes bistand i egen leilighet

Andreas Gramnæs har autisme, Tourette syndrom, tvangslidelse og psykose. Han har en betydelig sårbarhet knyttet til uforutsigbarhet, og kan bli svært syk når inntrykk og usikkerhet blir for overveldende for ham. Dette har ved flere anledninger resultert i innleggelser ved psykiatrisk avdeling.

Hans utfordringer er godt kjent for kommunen, men i strid med lovverket nekter Øvre Eiker kommune å gi ham bistand der han bor.

Justismord mot personer med utviklingshemming mistenkte for lovbrudd

Justismord mot personer med utviklingshemming mistenkte for lovbrudd

To halvbrødre med utviklingshemming, Henry McCollum og Leon Brown, ble i 1984 dømt til døden for drap og voldtekt. De var da 15 og 19 år gamle. Over 30 år senere ble begge renvasket, og VG skriver 16. mai at mennene får store erstatningsbeløp som følge av justismordene de ble utsatt for. Brødrene har ikke bare sittet i fengsel, de har også sittet på «death row» der dødsdømte fanger venter på straffen. I løpet av soningen skal brødrene ha opplevd at 42 av sine medinnsatte ble henrettet.

Positiv til arbeidsgruppe, men ønsker bredere representasjon

Positiv til arbeidsgruppe, men ønsker bredere representasjon

 

--Det er positivt at det nå oppnevnes en arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak for å ta igjen læring som gikk tapt i pandemiperioden. Gruppen mangler imidlertid representasjon fra miljøer som kjenner situasjonen til noen av de elevene som har mistet viktig læring i perioden, sier Karl Haakon Sævold, styreleder i Stiftelsen SOR.