Nyheter

Inkluderende yoga – til glede for mennesker med utviklingshemming

Inkluderende yoga – til glede for mennesker med utviklingshemming

«Inkluderende yoga» er et enkeltpersonforetak drevet av Line Fritzon. Hun er vernepleier, Marte Meo terapeut, yoga- og yin yogalærer. I november tar hun også en internasjonal videreutdanning og blir Accessible yoga teacher. Line er i tillegg Accessible yoga ambassador, noe som betyr at hun er en del av det internasjonale nettverket «Accessible yoga organisation». Hun jobber også med å opprette Accessible yoga Norge, og satser på å kunne lage et norsk nettverk for yogalærere som underviser en inkluderende og tilgjengelig yogaform til mange og ulike grupper mennesker. Målet er å holde kurs for andre som ønsker å undervise en inkluderende yogaform.

Døgnbehandling i psykisk helsevern til personer med utviklingshemming og psykisk lidelse – et knapphetsgode

Døgnbehandling i psykisk helsevern til personer med utviklingshemming og psykisk lidelse – et knapphetsgode

Personer med utviklingshemning er mer utsatt for å utvikle psykisk lidelse og atferdsforstyrrelser enn befolkningen for øvrig. Likevel er personer med utviklingshemming som utvikler psykisk lidelse underrepresentert når det gjelder utredning, behandling, forskning og faglig oppmerksomhet både i Norge og internasjonalt. Det er i 2019 fremdeles et stort udekket behov innen psykisk helsevern for personer med utviklingshemning; både døgnbehandling i godkjent psykiatrisk behandlingsinstitusjon, ambulant og poliklinisk behandling. En studie fra 2018 tilsier at det fremdeles er betydelig behov for å bidra til et mer likeverdig tilbud til personer med utviklingshemming som utvikler psykisk lidelse (Bakken mfl., 2018)

Full fart på sykehjem for Marte

Full fart på sykehjem for Marte

Marte fikk jobb gjennom arbeidsinkluderingsordningen HELT MED på Risenga bo og omsorgssenter, som Stendi driver i Asker. I dag er hun en av ressurspersonene som bidrar til gode helse- og omsorgstjenester i disse krevende korona-tidene.

HELT MED-HELTENE på sykehjem

HELT MED-HELTENE på sykehjem

Mens sykehjemsansatte jobber skjorten av seg for å stagge koronaviruset, er Stine (45) og Beathe (48) gode støttespillere for både pasienter og ansatte, skriver BA (Bergensavisen). Stine og Beathe jobber på Fyllingsdalen sykehjem. De er to av de mange som har fått jobb gjennom HELT MED-ordningen, og som holder hjulene i gang på sykehjem i denne krevende korona-tiden.

Det er viktig å bestemme selv!

Det er viktig å bestemme selv!

I Norge har alle rett til å bestemme over viktige avgjørelser i livet og hvordan de vil leve, det står i flere lover (1,2). Det står også i konvensjonen om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne (3). Denne konvensjonen har Norge godtatt. Det betyr at vi i Norge må følge det som står i konvensjonen. Det handler om menneskerettigheter. Likevel er det slik at mange som har utviklingshemming opplever at det kan være vanskelig å få mulighet til å bestemme selv. Det kan være spesielt vanskelig når man trenger hjelp fra andre i hverdagen (4).

Hvordan ivareta utviklingshemmedes psykiske helse i koronaens tid?

Hvordan ivareta utviklingshemmedes psykiske helse i koronaens tid?

Anne Gro Innstrand jobber som privatpraktiserende psykolog for mennesker med utviklingshemming og autismespekterforstyrrelser. Hennes fokus er psykisk helse og livskvalitet. Hun holder til på Nesodden, men tilbyr veiledning og kurs over hele landet. Vi har snakket med henne om hvordan man best ivaretar den psykiske helsen til personer med utviklingshemming og autismespekterforstyrrelser, sett i lys av tiltak som innføres i forbindelse med koronapandemien. 

Miljøarbeid i koronaens tid

Miljøarbeid i koronaens tid

Verden ble plutselig veldig annerledes, med en ny hverdag som for mange fortoner seg som uvirkelig. På søndag ble klokka stilt én time frem, og vittige tunger har foreslått å stille den fram 3 – 4 måneder. Det går dessverre ikke, vi må håndtere den nye hverdagen så godt vi kan.

Lag deres egen idébank

Lag deres egen idébank

Når smittevernrestriksjoner stenger for mange av de vanlige aktivitetsmulighetene for personer med utviklingshemming, utfordrer det vår kreativitet for å åpne opp for nye muligheter. 

Kreativitet i målrettet miljøarbeid

Kreativitet i målrettet miljøarbeid

Kjetil Viken er vernepleier, og arbeider som førstelektor på vernepleierutdanningen ved Høyskolen i Innlandet. Han har blant annet skrevet boken «Atferdsanalytisk miljøbehandling – struktur og kvalitet i tilrettelagte tjenester», og er en mye brukt foredragsholder innen vernepleierfaget. Han skal også holde innlegg om atferdsanalysens plass i psykisk helsearbeid på SOR-konferansen 6.-7. mai 2021. Vi har snakket med han om kreativitet i miljøarbeid.

SOR fornøyd med at skolene kan åpnes for flere barn og unge med særlige omsorgsbehov

SOR fornøyd med at skolene kan åpnes for flere barn og unge med særlige omsorgsbehov

- Barn og unge med særlige omsorgsbehov må nå prioriteres.

Så tydelig var kunnskapsminister Guri Melby (V) på regjeringens pressekonferanse om korona-situasjonen onsdag 25. mars.

"Det er viktig at skoler og kommuner nå følger regjeringens oppfordring om å legge bedre til rette for å åpne barnehager og skoler for barn og unge med særlige omsorgsbehov. Dette må gjøres i samarbeid og god dialog med familiene", sier SOR-styreleder Karl Haakon Sævold.

HELT MED til Stryn

HELT MED til Stryn

Stryn Venstre har med i partiprogrammet at de ønsker arbeidsinkluderingsordningen HELT MED til Stryn. Nå er samarbeidet en realitet, og In Via skal stå for den lokale oppfølgingen. Avisen Fjordingen var til stede og dekket begivenheten. 

Tarjei er fortsatt «HELT MED» - ett år etter fast ansettelse

Tarjei er fortsatt «HELT MED» - ett år etter fast ansettelse

Tarjei Nikolay Lieng (26 år) har nå jobbet ett år på Scandic Havet Bodø. 15 oktober 2018 fikk han tilbud om fast ansettelse i hotellkjeden gjennom SOR-prosjektet HELT MED. «Det å få arbeide som konferansevert har vært en drøm, og betydd alt for meg», forteller Tarjei stolt og opprømt.

En multielement tilnærming i forebygging av utfordrende atferd

En multielement tilnærming i forebygging av utfordrende atferd

Artikkelen beskriver en studie som undersøker om utfordrende atferd kan reduseres gjennom et proaktivt flerfaktors tiltaksarbeid basert på Positiv atferdsstøtte (PAS) med en deltaker som har psykisk utviklingshemming. Arbeidet er basert på sjekklisten av Løkke og Salthe (2012) og tar sikte på å redusere voldelig og aggressiv atferd kun ved bruk av passive metoder.

Kontakt

Kontaktinfo

Daglig leder - Jarle Eknes
tlf: 90758685
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Org.nr: 984 257 503

Besøksadresse

Seljeveien 6
Løren
Oslo

Postadresse

Stiftelsen SOR
Seljeveien 6
0575 Oslo

Fakturaadresse

Stiftelsen SOR c/o
ASR Accounting AS
Postboks 1027
1803 Askim