Nyheter

Utviklingshemmedes muligheter for ferie: - Jeg er avhengig av at personalet er med meg på ferie

Utviklingshemmedes muligheter for ferie: - Jeg er avhengig av at personalet er med meg på ferie

Voksne personer med utviklingshemming reiser mindre på ferie enn andre. Hvorfor er det slik? Dette er et av spørsmålene vi stiller i forskningsprosjektet Ferie for alle. Artikkelen presenterer noen foreløpige funn. Vi ser nærmere på lovverket, hvordan tilrettelegging av feriereiser har blitt organisert over tid og gir noen foreløpige funn fra intervjuer med personer med utviklingshemming, pårørende og ansatte i kommuner.

Datteren får ikke hjelp til å reise hjem

Datteren får ikke hjelp til å reise hjem

Dagsrevyen belyste i dag saken om Birgitta som har utviklingshemming, og som ikke får bistand slik at hun kan besøke foreldrene sine. ‑ Dette er svært alvorlig, men dessverre ikke et enkeltstående eksempel. Personer med utviklingshemming må ha samme muligheter som andre til fritids- og ferieaktiviteter, sier Karl Haakon Sævold, styreleder i Stiftelsen SOR, i en kommentar til Dagsrevyens sak om ferie for personer med utviklingshemming i Halden kommune.

Rettigheter for personer med utviklingshemming

Rettigheter for personer med utviklingshemming

Stortingsmeldingen om rettigheter for personer med utviklings­hemming burde vært lansert nå, men den har dessverre blitt forsinket. Vi venter spent, og jeg er slettes ikke sikker på at den vil innfri forventningene. For vi vi har grunn til å ha høye forventninger, når utviklingen over lang tid på mange områder har gått feil for denne målgruppen.

Trondheim kommune: Brukermedvirkerprosess for bedre tjenester

Trondheim kommune: Brukermedvirkerprosess for bedre tjenester

Den siste tiden har det nok en gang stormet rundt tjenestetilbudet til mennesker med utviklingshemming i Trondheim kommune. Onsdag 17. juni stemte 66 av 67 bystyremedlemmer for at kommunedirektøren gjennomfører en brukermedvirkerprosess der de utviklingshemmede selv får delta i utformingen av eget tjenestetilbud. Dette er et steg i riktig retning. 

Stiftelsen SOR 69 år i dag - og har fortsatt fokus på fremtiden

Stiftelsen SOR 69 år i dag - og har fortsatt fokus på fremtiden

12. juni 1951 ble "Samordningskommiteen for Åndssvakesaken" opprettet, organisasjonen som i dag bærer navnet "Stiftelsen SOR". Vi har med andre ord bursdag i dag. Vi benytter anledningen til nok en gang å se fremover, og er glad for at vi i dag ble invitert til avslutningsarrangementet for tredjeårsstudentene ved VID Vitenskapelige høgskole i Sandnes. 70 flinke vernepleierstudenter skal nå ut i verden og bidra til kvalitet i tjenestene.

HELT MED-heltene i Sør-Trøndelag

HELT MED-heltene i Sør-Trøndelag

"Det å få denne jobben, forandret livet mitt totalt", forteller Kim, som fikk jobb ved sykehjem i Trondheim gjennom HELT MED-ordningen. Nå er han med på å gjøre livet lettere for andre. "Tidligere følte jeg meg gjemt bort, nå opplever jeg at jeg er til nytte i samfunnet".

Fem engasjerte arbeidstakere møtte stortingspolitiker Guro Angell Gimse i videomøte, og fortalte om den viktige jobben de gjør på sykehjem i Trondheim.

Reagerer på ordfører Nygårds utspill

Reagerer på ordfører Nygårds utspill

Torsdag 7. mai vedtok bystyret i Fredrikstad enstemmig å utsette behandlingen av den omstridte Furutun-saken. Som argumenter for utsettelsen ble det i debatten både vist til henvendelsen fra likestillings- og diskrimineringsombudet og behovet for brukermedvirkning. I Fredrikstad Blad 8. mai går ordfører Jon-Ivar Nygård (A) ut mot ombudet og kommenterer brukermedvirkningen slik «Men jeg må også få lov til å si at man har så ulik tilnærming til saken, at det er et spørsmål om dialog nødvendigvis fører til enighet. Det er ikke sikkert.» Det reagerer SOR-styreleder Karl Haakon Sævold på.

Furutun utsettes

Furutun utsettes

Torsdag 7. mai behandlet bystyret i Fredrikstad kommune Furutuns videre eksistens som en samlokalisert barneavlastning med 39 rom. Saken har fått nasjonal oppmerksomhet, og en rekke organisasjoner og fagpersoner har hevet sin røst mot et avlastningssenter av denne størrelsen.

Store enheter for funksjonshemmede barn - en god idé?

Store enheter for funksjonshemmede barn - en god idé?

Den siste uken har Fredrikstad kommunes ønske om å samlokalisere kommunens avlastningstjenester på den gamle institusjonen "Furutun" fått nasjonal oppmerksomhet. Stiftelsen SOR har i likhet med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU), Uloba og en rekke andre fagpersoner og organisasjoner, engasjert seg sterkt i saken. I denne artikkelen kan du lese hva landets vernepleiere og vernepleierstudenter mener om en slik samlokalisering.

Når byråkratene mister bakkekontakten

Når byråkratene mister bakkekontakten

Den siste uken har det stormet rundt Fredrikstad kommune, og deres ønske om å etablere et felles avlastningstilbud med 39 avlastningsplasser for inntil 77 funksjonshemmede barn. Saken har til og med nådd Stortinget, og vi venter spent på svar fra Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF). I mellomtiden vil jeg kommentere gårsdagens innlegg fra Jon Erik Olsen, sykepleier og stabsleder for helse og velferd i Fredrikstad kommune. 

Hverdagstvang - en handlingsstrategi i redsel for koronasmitte?

Hverdagstvang - en handlingsstrategi i redsel for koronasmitte?

Sølvi Linde er førstelektor på vernepleierutdanningen ved Høyskolen på Vestlandet (HVL), avdeling Bergen. Linde har skrevet en rekke artikler om formell og uformell bruk av tvang ovenfor mennesker med utviklingshemming. Basert på et innlegg på Facebookgruppen "vernepleier" har vi stilt henne noen spørsmål. 

Noen etiske betraktninger i koronaens tid

Lars Rune Halvorsen er studieleder for vernepleierutdanningen ved Høyskolen i Østfold. Han er utdannet vernepleier, med master i atferdsvitenskap (tidligere læring i komplekse systemer). Lars Rune har skrevet en rekke artikler, og er en kjent skikkelse i vernepleiermiljøet. Vi har stilt han noen spørsmål om etikk i tjenestene til personer med utviklingshemming, sett i lys av koronaviruset. 

Får vi en oppblomstring av psykiske lidelser etter korona?

Får vi en oppblomstring av psykiske lidelser etter korona?

Trine Lise Bakken er fag- og forskningsleder ved Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk helse ved Regional seksjon for psykiatri, utviklingshemming og autisme (PUA), ved Oslo universitetssykehus. I tillegg er hun førsteamanuensis ved OsloMet. Trine Lise har skrevet en rekke fagbøker og artikler, og disputerte i 2010 med en doktorgrad om indikatorer på schizofrene psykoser og kommunikasjon med mennesker med autisme, utviklingshemning og schizofreni. Hun er nå aktuell med boken «Håndbok i miljøterapi» utgitt ved Fagbokforlaget. Vi har tatt en prat med Trine Lise om psykisk helse hos personer med utviklingshemming og/eller autisme. 

Korona endrer vaner

Korona endrer vaner

Trude Hoksrød er vernepleier og fagleder ved Utsikten i Lillestrøm kommune. Utsikten er en heldøgns tjeneste for ungdom med alvorlige atferdsproblemer uavhengig av diagnoser og tidligere tjenester. På fredag 17. april holdt Trude et innlegg på nettseminaret til Norsk forum for atferdsanalyse, noe som skapte engasjement blant deltakerne. 

Kontakt

Kontaktinfo

Daglig leder - Jarle Eknes
tlf: 90758685
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Org.nr: 984 257 503

Besøksadresse

Seljeveien 6
Løren
Oslo

Postadresse

Stiftelsen SOR
Seljeveien 6
0575 Oslo

Fakturaadresse

Stiftelsen SOR c/o
ASR Accounting AS
Postboks 1027
1803 Askim