Nyheter

Veileder fra Helsedirektoratet om helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming

Veileder fra Helsedirektoratet om helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming

Cato Brunvand Ellingsen, vernepleier ved Ragna Ringdal dagsenter og skribent på vernepleier.com, holdt under SORkonferansen et foredrag om veilederen fra Helsedirektoratet om helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Cato har hatt et stort personlig engasjement for veilederen, og satt også i arbeidsgruppen som jobbet med den. Da SOR-konferansen ble avholdt i Bergen 6. og 7. mai 2021 hadde ikke veilederen kommet enda, men bare en knapp måned etter var den endelig på plass.

Utviklingshemming og psykisk helse – jakten på det gode liv

Utviklingshemming og psykisk helse – jakten på det gode liv

Trine Lise Bakken har vært redaktør for en ny bok om miljøterapi for personer med utviklingshemming og utviklingsforstyrrelser. Hun er fag- og forskningsleder ved Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk helse ved Regional seksjon for psykiatri, utviklingshemning / autisme, PUA, ved Oslo universitetssykehus og førsteamanuensis ved OsloMet. Under vårens SOR-konferanse i Bergen var Trine Lise Bakken invitert til å holde et foredrag med tema «Utviklingshemming og psykisk helse – jakten på det gode liv». For hva er «et godt liv»? Hva må vi vite om psykisk helse, og hva kjennetegner en god miljøterapeut?

LDOs tilsyn med Fylkesmannen i Hedmark

LDOs tilsyn med Fylkesmannen i Hedmark

LDOs årskonferanse med tittelen “utviklingshemmedes menneskerettigheter” gikk av stabelen 23. september. Her presenterte fagdirektør Guri Hestflått Gabrielsen rapporten om tvang og makt mot personer med utviklingshemming, som ble skrevet etter tilsynet med Fylkesmannen i Hedmark. 

Utviklingshemmedes rettsikkerhet - alvorlig truet

Utviklingshemmedes rettsikkerhet - alvorlig truet

23. september arrangerte LDO sin årskonferanse med temaet “Utviklingshemmedes menneskerettigheter”. Her ble blant annet rapporten Retten til selvbestemmelse - fra vergemål til beslutningsstøtte, og rapporten Veien til et liv med selvbestemmelse presentert. 

Viktige refleksjoner fra FNs spesialrapportør

Viktige refleksjoner fra FNs spesialrapportør

23. september arrangerte LDO sin årskonferanse med temaet “Utviklingshemmedes menneskerettigheter”. Blant en rekke dyktige forelesere, var ordene til FNs spesialrapportør Gerard Quinn spesielt verdt å merke seg. Quinn ble utnevnt som spesialrapportør i forhold til rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne i oktober 2020.

Tekst: Linn Løvlie Slette
23. september 2021

Når menneskesynet sviktar, sviktar systemet

Når menneskesynet sviktar, sviktar systemet

Vi vil helst tenke at vi som samfunn og velferdsstat har tatt sjumilssteg dei siste 50-60 åra i politikken overfor menneske med utviklingshemming. Dei politiske måla har utvilsamt endra seg radikalt. Vi ønskjer ikkje at folk skal leva institusjonsliknande liv, men kunne delta i samfunnet på lik linje med andre. Retten til å bestemme i eige liv har i aukande grad komme på den politiske dagsorden.

Nå må noe skje

Nå må noe skje

I juni 2018 vedtok Stortinget at regjeringen skulle legge frem en stortingsmelding med forslag til tiltak som skal bidra til å sikre oppfyllelse av utviklingshemmedes menneskerettigheter. I august 2019 inviterte derfor Kulturdepartementet til innspillsseminar der 15 personer med utviklingshemming fikk mulighet til å fortelle hvordan det er å leve med utviklingshemming i Norge i dag. Stortingsmeldingen har enda ikke kommet. Vi har tatt en prat med noen av deltakerne som deltok på seminaret. Resultatet har blitt et felles opprop. 

Fra politisk velvilje til politisk bråstopp

Fra politisk velvilje til politisk bråstopp

I juni 2018 vedtok Stortinget at regjeringen skulle legge frem en stortingsmelding med forslag til tiltak som skal bidra til å sikre oppfyllelse av utviklingshemmedes menneskerettigheter. Meldingen skal bygge på den offentlige utredningen “på lik linje” (NOU 2016: 17), som fastslår at utviklingshemmede diskrimineres på de fleste livsområder. Ett år etter stortingsvedtaket inviterte derfor Kulturdepartementet, ved daværende kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V), til rettighetsseminar for personer med utviklingshemming. Seminaret ble en braksuksess, og vi øynet et håp om økt politisk engasjement.

 

Jobbgaranti for personer med utviklingshemming

Jobbgaranti for personer med utviklingshemming

Lise Christoffersen (A) var en av dem som deltok i debatten om arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming under Arendalsuka. Christoffersen er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og sitter i Arbeids- og sosialkomiteen. Det har hun gjort siden 2005, med et opphold i 2009-2013, hvor hun var medlem i Kommunal- og forvaltningskomiteen. Hun er kjent som en politiker som har stort engasjement også for personer med utviklingshemming, og hun har stått på for å bidra til bedre rettigheter for målgruppen. Også på andre felt enn arbeid.

Retten til å bo hvor man vil

Retten til å bo hvor man vil

Andreas og familien har møtt stor motstand fra kommunen når det gjelder å imøtekomme familiens ønske om noen få overnattinger i egen leilighet. Til tross for at det i leiligheten er et eget soverom satt av for personale som overnatter. Alt er tilrettelagt for at kommunen skal kunne gi ham de tjenestene han trenger. Men de vil ikke. I stedet tilbyr de ham tjenester som åpenbart vil gjøre livet hans vanskeligere.

Andreas (33) nektes bistand i egen leilighet

Andreas (33) nektes bistand i egen leilighet

Andreas Gramnæs har autisme, Tourette syndrom, tvangslidelse og psykose. Han har en betydelig sårbarhet knyttet til uforutsigbarhet, og kan bli svært syk når inntrykk og usikkerhet blir for overveldende for ham. Dette har ved flere anledninger resultert i innleggelser ved psykiatrisk avdeling.

Hans utfordringer er godt kjent for kommunen, men i strid med lovverket nekter Øvre Eiker kommune å gi ham bistand der han bor.

Justismord mot personer med utviklingshemming mistenkte for lovbrudd

Justismord mot personer med utviklingshemming mistenkte for lovbrudd

To halvbrødre med utviklingshemming, Henry McCollum og Leon Brown, ble i 1984 dømt til døden for drap og voldtekt. De var da 15 og 19 år gamle. Over 30 år senere ble begge renvasket, og VG skriver 16. mai at mennene får store erstatningsbeløp som følge av justismordene de ble utsatt for. Brødrene har ikke bare sittet i fengsel, de har også sittet på «death row» der dødsdømte fanger venter på straffen. I løpet av soningen skal brødrene ha opplevd at 42 av sine medinnsatte ble henrettet.

Kontakt

Kontaktinfo

Daglig leder - Jarle Eknes
tlf: 90758685
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Org.nr: 984 257 503

Besøksadresse

Seljeveien 6
Løren
Oslo

Postadresse

Stiftelsen SOR
Seljeveien 6
0575 Oslo

Fakturaadresse

Stiftelsen SOR c/o
ASR Accounting AS
Postboks 1027
1803 Askim

EHF: 984257503

Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.