Skip to main content

Nyheter

Nytt e-læringskurs om inkluderende religionsutøvelse lansert

Nytt e-læringskurs om inkluderende religionsutøvelse lansert

Abloom er en ideell organisasjon som jobber for å fremme rettighetene og mulighetene til funksjonshindrede barn og unge med minoritetsbakgrunn. De har lenge arbeidet sammen med ulike religionssamfunn for å styrke retten til religionsutøvelse for alle, og nå har de også lansert et eget e-læringskurs om tematikken. 

Siv Bjønnum tildeles praksisprisen 2024

Siv Bjønnum tildeles praksisprisen 2024

For første gang ble SORs praksispris delt ut til en person som har lagt ned en betydelig innsats i tjenestene til personer med utviklingshemming. Prisvinneren har gjennom sin praksis bidratt til bedre levekår og styrkede menneskerettigheter for denne delen av befolkningen, og tildeles Siv Bjønnum. 

Knus fordommene: Rock med ulik sokk!

Knus fordommene: Rock med ulik sokk!

21. mars har befestet seg som den internasjonale dagen for Downs Syndrom. Du vet, den dagen der vi tar på oss ulike sokker for å anerkjenne mangfold og menneskeverd, og står opp mot urettmessig behandling.

Samtale om barne- og avlastningsboliger på UngSOR24

Samtale om barne- og avlastningsboliger på UngSOR24

Gjennom nasjonale tilsyn utført i 2023 og 2024, er det avdekket avvik fra lovverket knyttet til avlastning og barneboliger i en lang rekke tilfeller. På UngSOR-konferansen 2024 retter vi søkelyset mot betydningen av gode barne- og avlastningsboliger, belyst gjennom blant annet forelesninger fra og en samtale mellom representanter fra Barneombudet og Helsetilsynet. 

Fremdeles svak styring, høyt risikonivå og manglende kontroll i tjenester til personer med utviklingshemming?

Fremdeles svak styring, høyt risikonivå og manglende kontroll i tjenester til personer med utviklingshemming?

I 2016 påpekte Helsetilsynet alvorlig svikt i kommunale tjenester til personer med utviklingshemming. Rapporten viste at tjenestene var preget av svak styring og høyt risikonivå med fare for alvorlige konsekvenser for helse og livskvalitet. Ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring trådte i kraft 1.1.2017. I forskriften understrekes betydningen av at det også utføres kontroll. Er det tilstrekkelig interesse for disse tjenestene fra nasjonale fagmyndigheter og nasjonal kontrollinstans? Har føringene fra overordnet myndigheter sikret sterkere styring og lavere risikonivå? Er risikoen for redusert helse og redusert livskvalitet mindre?

Foreldreerfaringer med kommunale tjenester til mennesker med utviklingshemming

Foreldreerfaringer med kommunale tjenester til mennesker med utviklingshemming

Foreldre til voksne med utviklingshemming fortsetter vanligvis å være aktive deltakere når de voksne barna flytter hjemmefra. Likevel vet vi lite om foreldrenes meninger og ønsker om tjenestene. Denne artikkelen bygger på intervju med Tone og Olav Øygard som har en voksen datter på 38 år, Siri. Hun bor i et kommunalt bofellesskap i Alta kommune. Siri har ikke talespråk, men kommuniserer med tegn og kroppsspråk. Siri elsker å bli sunget for og liker også godt å være i basseng. Hun har stor glede av sosialt samvær. Hun har alvorlig epilepsi og har hatt behov for tett oppfølging inkludert anfallsovervåking hele livet.

Nettverk og faglig utvikling i Telemark

Nettverk og faglig utvikling i Telemark

Siden 2012 har Sykehuset Telemark, seksjon voksenhabilitering (HAVO) i samarbeid med kommuner i Telemark arrangert nettverkssamlinger for miljøterapeuter ledere i kommunale bofellesskap og dagsentere. Nettverket har vokst seg stort og er etter hvert blitt et to-ganger-i- året høydepunkt både faglig og sosialt. Fagfolk fra hele fylket samles for å utveksle erfaring og kompetanse.