Arendalsuka

TryggEst - fra voksenvern for de få, til voksenvern for alle

Arendalsuka 2021:

Tirsdag 17. august 2021 kl. 14:00 - 14:50
Wood & Food, Torvet 9, Arendal

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har utviklet en modell som kommunene kan benytte for å avdekke, håndtere og forebygge overgrep. Modellen heter TryggEst, og førte til en stor økning i antallet saker i de ti pilotkommunene der den ble testet ut. Dette viser at det er store mørketall i kommunene. Å ikke etablere et system vil kunne sees på som innskrenking av funksjonshemmedes menneskerettigheter. Vi trenger en overordnet politikk som sikrer at alle har tilgang til et voksenvern, og at muligheten for å få hjelp ikke avhenger av hvilken kommune man bor i.

Innledning:

 • John-Ingvard Kristiansen, Seniorrådgiver, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Paneldebatt:

 • Mari Trommald, Direktør, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
 • Jan Davidsen, Leder, Pensjonistforbundet
 • Margret Hagerup (H), stortingsrepresentant
 • Nina Christine Dahl, Seniorrådgiver / fagbokforfatter, Stiftelsen SOR

Debattleder: Karl Haakon Sævold, Styreleder, Stiftelsen SOR

58.4616,8.76676

Wood & Food

Torvet 9, Arendal

Wood & Food, Torvet 9, Arendal
Tirsdag 17. august 2021 kl. 14:00 - 14:50

Se arrangementet på Arendalsuka.no.

Se opptak fra TryggEst-arrangementet her

Se arrangementet om TryggEst her. Opptaket om HELT MED finner du lenger nede på siden.

Arbeidsinkludering i ordinært arbeidsliv for personer med utviklingshemming - fra ganske utenfor til HELT MED

Arendalsuka 2021:

Tirsdag 17. august 2021 kl. 15:30 - 16:20
Wood & Food, Torvet 9, Arendal

Personer med utviklingshemming har blitt fortrengt fra alle former for arbeidsliv, både i skjermet og ordinært arbeidsliv. Dette er grundig dokumentert i NOU På lik linje (2016:17). Arrangementet vil belyse flere virkemidler for arbeidsinkludering for denne målgruppen, men først og fremst arbeidsinkluderingsordningen HELT MED. I debatten vil vi belyse hva som skal til for å få en stor vekst i arbeidsinkludering for denne målgruppen.

Innledning:

 • Mimi Kvisvik, forbundsleder, FO
 • Adam Berge, servicemedarbeider/brukerrepresentant, Eiganes skole, Stavanger

Paneldebatt:

 • Torbjørn Røe Isaksen (H), arbeids- og sosialminister
 • Lise Christoffersen, stortingsrepresentant (A)
 • Margret Hagerup, stortingsrepresentant (H)
 • Inger Brokka De Ruiter, SV Arendal
 • Johannes Tveitnes, møtevert/brukerrepresentant, Sandnes Rådhus
 • Jarle Eknes, daglig leder HELT MED

Debattleder: Tom Tvedt, Forbundsleder, Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU)

58.4616,8.76676

Wood & Food

Torvet 9, Arendal

Wood & Food, Torvet 9, Arendal
Tirsdag 17. august 2021 kl. 15:30 - 16:20

Se arrangementet på Arendalsuka.no.

Se opptak fra HELT MED-arrangementet her

Les mer: Arendalsuka

Eldre konferanser

Tidligere konferanser

Oversikt over tidligere gjennomførte konferanser.

DatoStedKonferansenavnProgram
Oktober 2019 Oslo

Rett og urett

Last ned
Mai 2019 Bergen

Er godt nok godt nok?

Last ned
Oktober 2018 Oslo

Fra løfter til handling

Last ned
Mai 2018 Bergen

Noe å stå opp til

Last ned
Oktober 2017 Oslo

Ferdigheter for fremtiden

Last ned
Mai 2017 Bergen

Frihet, omsorg, tvang og makt

Last ned
Oktober 2016 Oslo

Bra i livet

Last ned
Mai 2016 Bergen

Nye tider

Last ned
Oktober 2015 Oslo

Helt med!

Last ned
Mai 2015 Bergen

Livsstil - et spørsmål om valg

Last ned
Oktober 2014 Oslo

Mulighetenes verden

Last ned

Les mer: Eldre konferanser

Kunnskaps­basert miljø­terapeutisk arbeid

Kunnskaps­basert miljø­terapeutisk arbeid

SOR-konferanse

5. og 6. mai 2022
Bergen, Scandic Flesland Airport

Påmelding

Meld deg på konferansen ved å trykke på "Påmelding" nedenfor

T: 38 39 59 99
E: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Påmelding

5. og 6. mai 2022 arrangerer vi SOR-konferanse som tar utgangspunkt i en ny, viktig bok som lanseres før konferansen: Kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid.

Boken handler om kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid for barn og voksne med nedsatt kognitiv og kommunikativ funksjonsevne. Boka knytter teori og metoder til praktisk arbeid.

Mange av bidragsyterne i boken vil bidra på konferansen og i digitale forelesninger på konferansens nettsider. Under finner du programmet. 

Ulike måter å delta

Det er flere ulike måter du kan delta på konferansen og / eller få med deg konferansens innhold. 

 1. Fysisk tilstedeværelseScandic Flesland Airport hotel (Bergen) + digital tilgang til opptak 1 mnd
 2. Digitalt tilgang enkeltpersoner (livestream + opptak 1 mnd)
 3. SOR digital innebærer digital tilgang til denne konferansen for alle ansatte i kommuner/organisasjoner (livestream + opptak 6 mnd)
 4. SOR digital + er en utvidet innholdstjeneste som gir  digital tilgang til denne og alle andre SOR-konferanser for alle ansatte i kommuner / organisasjoner (livestream + opptak inntil 5 år)

Prisinformasjon finner du nederst på siden.

Konferansemiddag og konsert med Sol Heilo

Program

(under utvikling, tidspunkt og innhold kan endres)

Torsdag 5. mai 2022

0930

Åpning ved styreleder i Stiftelsen SOR Karl Haakon Sævold

0935

Hva er Kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid?
Silje Haugland og Ulf Berge er to av redaktørene av boken Kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid. De introduserer tematikken i denne forelesningen. Silje er førstelektor ved vernepleierutdanningen ved Universitetet i Agder. Ulf er førstelektor ved Fakultet for helsefag, VID vitenskapelige høgskole.  

1005

Selvbestemmelse, samvalg og beslutningsstøtte  «Hvor vanskelig kan det være?»
Foreleser er Kari Høium. Hun er førstelektor ved Institutt for atferdsvitenskap, Fakultet for helsevitenskap, Oslomet - storbyuniversitetet.

1035

Kommer snart

1100

Pause

1115

Personfokusert praksis med utgangspunkt i livsfortellingsarbeid
Foreleser er Britt-Evy Westergård. Hun er førsteamanuensis ved vernepleierutdanningen ved OsloMet - storbyuniversitetet. 

1200

Lunsj

1300

Kulturelt innslag

1315

Funksjonelle analyser: Et miljødiagnostisk supplement til utforming av tiltak
Foreleser er Jon Løkke. Han er dosent i atferdsanalyse ved Høgskolen i Østfold og dosent II ved Høgskolen i Sogn og Fjordane.

1350

Traumebevisst forståelse (TBF) som miljøterapeutisk forståelsesmodell i møte med mennesker med utviklingshemming
Forelesere er Oliva Teigland og Hanne Line Wærness. Oliva er ansatt i Sandnes kommune, Enhet for funksjonshemmede, som PhD student og veileder i deres veiledningsteam. Hanne Line er førstelektor ved Fakultet for helsefag, VID vitenskapelige høgskole.

1420

SPELL
Lilly Primstad Eskeland
og Eivind Mikkelsen fra Sandnes kommune gir oss en kort gjennomgang av SPELL, en personsentrert tilnærming som rommer struktur, positive forventninger, empati og lavaffektive tilnærminger. 

1440

Samtale om relasjonelle tilnærminger
Vi inviterer ulike bidragytere til en samtale om relasjonelle tilnærminger. Hvorfor blir eksempelvis atferdsanalyse og traumebevisst tilnærming ofte sett på som motsetninger? Samme kunnskapsgrunnlag eller gjensidig utelukkende tilnærminger?

1500

Pause

1520

Velferdsteknologi i miljøterapeutisk arbeid
Foreleser er Ole Kristian Storli. Han er seniorrådgiver i avdeling velferdsteknologi og rehabilitering i Helsedirektoratet. 

1550

Einar Øverenget
Einar Øverenget er en av Norges mest anerkjente filosofer, en ettertraktet foredragsholder og forfatter. Han har en doktorgrad i filosofi fra Boston College, var opprinnelig med på å danne Humanistisk Akademi i 2000 og er i dag professor i filosofi ved Høgskolen i Innlandet.

1630

Dagens faglige program avsluttes

1900

Minikonsert med Sol Heilo før middagen

Fredag 6. mai 2022

0900

Dagens program starter

Tid ikke satt

Kognitiv atferdsterapi og Dialektisk atferdsterapi
Foreleser er Martin Ø. Myhre. Han er stipendiat ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging. Han vil gi en kort innføring i disse terapiformene og snakke om hvordan disse terapiformene kan tilpasses personer med kognitive funksjonsnedsettelser.

Tid ikke satt

Seksuell helse
Forelesere er Wenche Fjeld og Gerd Hilde Lunde. Wenche er Høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandet. Gerd Hilde er Universitetslektor ved Institutt for atferdsvitenskap, Fakultet for helsevitenskap, Oslomet - storbyuniversitetet. 

Tid ikke satt

I takt? Musikkaktivitet i kvardag, miljøterapi og musikkterapi
Foreleser er Brynjulf Stige. Han er professor og leder for POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi. Han skal blant annet snakke om om musikk som ressurs for samhandling, utvikling og deltakelse. 

Tid ikke satt

Aktiviteter med hest for trivsel, læring og helse
Foreleser er Tobba Therkildsen Sudmann. Hun er professor ved fakultetet for helse- og sosialvitskap, Høgskulen på Vestlandet

Tid ikke satt

Aksept- og forpliktelsesterapi (ACT) i samtale- og miljøbehandling
Foreleser er Børge Holden. Han er sjefpsykolog i Habiliteringstjenesten, Sykehuset Innlandet. 

Digitale ressurser (bonus forelesninger)

De digitale ressursene blir ikke presentert på selve konferansen i Bergen, men vil være tilgjengelig for alle som melder seg på konferansen. Dette blir også tilgjengelig for alle kommuner og organisasjoner som  bestiller SOR digital +. 

Emosjonsregulering for personer med kognitive funksjonsnedsettelser: et forsømt område

Stian Orm og Jon Løkke 

Positiv atferdsstøtte og aktiv støtte - en introduksjon
Ulf Berge er førstelektor ved Fakultet for helsefag, VID vitenskapelige høgskole og vil ha en digital introduksjonsforelesning om PAS. 

Atferdsavtaler
Kjetil Viken og Jonny Finstad

Prisinformasjon individuell- og gruppe påmelding

 • Vanlig påmelding (fysisk tilstedeværelse i konferanselokalene + digital tilgang til opptak)

  Med tidlig påmelding (innen 10. mars 2022) er prisen for to dager kr 3.980,- . Pris for deltakelse kun én dag er kr 1.990,- Prisen etter 10. mars er kr 4.480 for to dager, og kr 2.240 for en dag.

  Dersom fire eller flere melder seg på samtidig fra samme arbeidsplass (og deltar), reduseres prisen for hver enkelt med kr 300,- Samlet pris for hele konferansen (deltakelse og dagpakker) blir da 3.665,- pr person, ved tidlig påmelding (innen 10. mars 2022).

  Konsert og konferansemiddag
  Konsert og tre retters middag med to enheter drikke kr 635,-

  Overnatting
  Rom m/ frokost pr enkeltrom: 1.530 pr natt
  Rom m /frokost pr dobbeltrom: 1.730. pr natt

  Dere som melder dere på for fysisk deltakelse, får automatisk også tilgang til digital deltakelse. Når dere melder dere på, trenger dere derfor ikke bestille digital deltakelse i tillegg. Tilgangen til videobanken med alle forelesningene og bonusforelesningene gjelder i en måned etter at konferansen arrangeres.

 • Digital tilgang for enkeltpersoner

  Per person: kr 1.900

  Hvis flere skal se på konferansen sammen, skal alle være påmeldt. Alle priser gjelder for to dager. De påmeldte får tilgang til opptak av hele konferansen i 1 måned. Tilgangen er knyttet til den enkeltes epostadresse, og kan ikke deles med andre.

  Fremgangsmåte for individuell påmelding:

  A) Klikk "påmelding" øverst på siden,

  B) Registrer deg, velg kategori "deltaker", bla til neste side og kryss av for "digital deltakelse knyttet til epostadresse, kr 1.900"

  C) Motta bekreftelse

  OBS: hvis din arbeidsplass har bestilt digital tilgang for alle sine ansatte, skal du ikke melde deg på konferansen. Da er dere kollektivt påmeldt.


Prisinformasjon digital tilgang for alle ansatte i en kommune / høgskole / universitet / sykehus

Det er også mulig å melde på en hel kommune eller organisasjon kollektivt. Da får alle ansatte i kommunen/organisasjonen delta digitalt uten ekstra kostnad. Tilgang til live-streamingen av konferansen & opptak fra konferansen i 6 mnd. For høgskoler/universitet omfatter det også alle studenter.

 • Kommuner med færre enn 10.000

  Kr 10.000

  Tilgang er knyttet til epostadresse-domenet som er angitt ved bestilling (for eksempel alle som har epostadresse som slutter på @stavanger.kommune.no, @trondheim.kommune.no osv. får tilgang til konferansen og opptak fra konferansen)

  Nederst på denne siden finner du oversikt over kommuner/organisasjoner som har bestilt kollektiv tilgang for alle sine ansatte.

 • Bydeler i Oslo + kommuner med 10-50.000 innbyggere + sykehus + høgskoler og universitet (inkludert lærere og studenter)

  kr 25.000

  Tilgang er knyttet til epostadresse-domenet som er angitt ved bestilling (for eksempel alle som har epostadresse som slutter på @stavanger.kommune.no, @trondheim.kommune.no osv. får tilgang til konferansen og opptak fra konferansen)

  Nederst på denne siden finner du oversikt over kommuner/organisasjoner som har bestilt kollektiv tilgang for alle sine ansatte.

 • Kommuner med over 50.000 innbyggere

  kr 40.000

  Tilgang er knyttet til epostadresse-domenet som er angitt ved bestilling (for eksempel alle som har epostadresse som slutter på @stavanger.kommune.no, @trondheim.kommune.no osv. får tilgang til konferansen og opptak fra konferansen)

  Nederst på denne siden finner du oversikt over kommuner/organisasjoner som har bestilt kollektiv tilgang for alle sine ansatte.

Prisinformasjon digital tilgang for alle ansatte i en organisasjon

 • Brukerorganisasjoner

  Kr 10.000

  Tilgang er knyttet til epostadresse-domenet som er angitt ved bestilling (for eksempel alle som har epostadresse som slutter på @Bergen.kommune.no, @stolav.no, @vid.no/@vidstud.no osv.

  Eneste unntak er interesse- og brukerorganisasjonene, som kan sende eget skjema med individuelle epostadresser. Tilgangen gjelder for disse organisasjonenes ansatte og styremedlemmer sentralt og i lokallag, ikke for alle deres medlemmer.

  Skjemaet kan ikke inneholde mer enn 200 navn.
  Det må settes opp navn, epostadresse og telefonnummer for alle.


  Nederst på denne siden finner du oversikt over organisasjoner som har bestilt kollektiv tilgang for alle sine ansatte.

 • Organisasjon med færre enn 100 ansatte

  Kr 10.000

  Tilgang er knyttet til epostadresse-domenet som er angitt ved bestilling (for eksempel alle som har epostadresse som slutter på @Bergen.kommune.no, @stolav.no, @vid.no/@vidstud.no osv. får tilgang til konferansen og opptak fra konferansen) • Organisasjoner med 100-500 ansatte

  Kr 25.000

  Tilgang er knyttet til epostadresse-domenet som er angitt ved bestilling (for eksempel alle som har epostadresse som slutter på @Bergen.kommune.no, @stolav.no, @vid.no/@vidstud.no osv. får tilgang til konferansen og opptak fra konferansen)

 • Organisasjoner med over 500 ansatte

  Kr 40.000

  Tilgang er knyttet til epostadresse-domenet som er angitt ved bestilling (for eksempel alle som har epostadresse som slutter på @Bergen.kommune.no, @stolav.no, @vid.no/@vidstud.no osv. får tilgang til konferansen og opptak fra konferansen)

SOR DIGITAL +

SOR digital +

SOR digital + er SORs flaggskip, som gir tilgang til å streame alle de tre årlige SOR- og UngSOR konferansene. I tillegg får man tilgang til opptak fra konferansene i 1-5 år, samt tilgang til mange faglige forelesninger som kun gjøres tilgjengelig for dem som abonnerer på SOR +.

Oversikt over kommuner, høgskoler/universitet og andre organisasjoner med kollektiv digital tilgang til konferansen

Alle ansatte som har epostadresse som slutter på det som er vist i parentesene nedenfor, har allerede digital tilgang til denne konferansen. Hvis det også står "SOR digital +" i tilknytning til dette, betyr det at man også har tilgang til alle de andre SOR-konferansene pluss en rekke andre fordeler. Deriblant 10 ganger lenger tilgang til opptak fra konferansene.

Kommuner

 • Alver kommune (@alver.kommune.no) [SOR digital +]
 • Bærum kommune (@baerum.kommune.no) [SOR digital +]
 • Gran kommune (@gran.kommune.no) [SOR digital +]
 • Hammerfest kommune (@hammerfest.kommune.no) [SOR digital +]
 • Harstad kommune (@harstad.kommune.no) [SOR digital +]
 • Kristiansand kommune (@kristiansand.no) [SOR digital +]
 • Kvæfjord kommune (@kvafjord.kommune.no) [SOR digital +]
 • Melhus kommune (@melhus.kommune.no) [SOR digital +]
 • Stavanger kommune (@stavanger.kommune.no) [SOR digital +]
 • Trondheim kommune (@trondheim.kommune.no) [SOR digital +]

Høgskoler og universitet

 • Universitetet i Sør-Øst Norge (@usn.no) + (@student.USN.no) [SOR digital +]

Andre organisasjoner

 • Signo (@signo.no) [SOR digital +]Omfattes du av denne ordningen, skal du IKKE melde deg på konferansen. Du trenger bare å logge deg på konferansesiden. Denne får du tilgang til noen dager før konferansestart.

Dere som har tilgang til SOR digital + kan gå inn på denne siden og se ALLE tilgjengelige forelesninger fra Stiftelsen SOR.

Les mer: Kunnskaps­basert miljø­terapeutisk arbeid

Abonnement

Digital deltakelse på SOR- og UngSOR-konferanser

Abonnement:

Årsabonnement
Digital deltakelse

Abonnere

Tegn konferanseabonnement.

Påmelding

Pris ved årsabonnement på digital deltakelse / streaming/ tilgang til opptak:

Abonnement digital deltakelse 3 årlige konferanser (februar; UngSOR-konferanse, mai og oktober; SOR-konferanse) med 1-5 års tilgang til alle opptakene fra konferansene + bonusmateriale.

Kommuner og bydeler
Kommuner med færre enn 10.000 innbyggere: gratis tilgang til vår- og høstkonferansen 2021, kr. 25.000 pr år fra 1. 1. 2022.
Kommuner med 10-50.000 innbyggere / bydeler i Oslo: gratis tilgang til vår- og høstkonferansen 2021, kr. 60.000 pr år fra 1. 1. 2022.
Kommuner med over 50.000 innbyggere: gratis tilgang til vår- og høstkonferansen 2021, kr. 95.000 pr år fra 1. 1. 2022.

Høgskoler, universiteter, sykehus og fylke
Høgskoler og universitet: gratis tilgang til vår- og høstkonferansen 2021, kr. 30.000 pr år fra 1. 1. 2022.

Fylke: gratis tilgang til vår- og høstkonferansen 2021, kr. 30.000 pr år fra 1. 1. 2022.

Sykehus: gratis tilgang til vår- og høstkonferansen 2021, kr. 50.000 pr år fra 1. 1. 2022.

Brukerorganisasjoner
Årsabonnement er ikke tilgjengelig for brukerorganisasjoner, med mindre brukerorganisasjonen har felles epostdomene for alle som skal ha tilgang (for eksempel @hbf.no). Dette har tekniske og administrative årsaker. 

Stiftelser og private organisasjoner
Disse organisasjonene kan melde seg på ved å bruke kommunekategoriene.
Små organisasjoner (færre enn 100 ansatte): gratis tilgang til vår- og høstkonferansen 2021, kr. 25.000 pr år fra 1. 1. 2022.
Mellomstore organisasjoner (100-500 ansatte): gratis tilgang til vår- og høstkonferansen 2021, kr. 60.000 pr år fra 1. 1. 2022.
Store organisasjoner (over 500 ansatte): gratis tilgang til vår- og høstkonferansen 2021, kr. 95.000 pr år fra 1. 1. 2022.

Antallet i parentes skal omfatte samtlige ansatte, uavhengig av hva de jobber med. Av tekniske grunner er det ikke mulig å bare melde på en del av organisasjonen. Hvis man for eksempel melder seg på med @signo.no, vil tilgangen gjelde for alle med slik epostadresse. Dermed er det totalt antall ansatte i organisasjonen som bestemmer hvilken priskategori som er aktuell.

Bindingstid
Det er bindingstid på abonnementet ut hele 2022. Abonnementet fortsetter å løpe til det sies opp. Avbestillingsfrist hvert år er 10. januar. Prisen indeksreguleres hvert år.

Utvidet tilgang
Pakkene innebærer ubegrenset tilgang i 1-5 år til hver av konferansene + bonusmateriale for alle som er ansatt (eller er studenter ved høgskole/universitet). Tilgang er knyttet til epostadresse-domenet som er angitt ved bestilling (for eksempel alle som har epostadresse som slutter på @Bergen.kommune.no, @stolav.no, @vid.no/@vidstud.no osv.

Oversikt over kommuner og organisasjoner som har tegnet abonnement på SOR digital +

Disse har full tilgang til abonnementsordningen for konferansene

Kommuner
Alver kommune (@alver.kommune.no)
Bærum kommune (@baerum.kommune.no)
Gran kommune (@gran.kommune.no)
Hammerfest kommune (@hammerfest.kommune.no)
Harstad kommune (@harstad.kommune.no)
Kristiansand kommune (@kristiansand.no)
Kvæfjord kommune (@kvafjord.kommune.no)
Melhus kommune (@melhus.kommune.no)
Stavanger kommune (@stavanger.kommune.no)
Trondheim kommune (@trondheim.kommune.no)

Høgskoler og universitet
Universitetet i Sør-Øst Norge (@usn.no) + (@student.USN.no)

Andre organisasjoner
Signo (@signo.no)

Les mer: Abonnement

SOR-konferanse

SOR-konferanse

Miljøterapi for personer med utviklingshemming

Gå til den digitale konferansen

Trykk på "Gå til den digitale konferansen" etter at du eller din organisasjon er påmeldt, og du har mottatt passord.

Opptak fra 2-dagers konferansen tilgjengelig til 10. november 2021

Du kan når som helst frem til 10. november melde deg på for å se opptak fra konferansen. 

Konferansen er svært praktisk rettet, med vekt på miljøterapi for personer med utviklingshemming. På konferansen lanseres boken "Håndbok i miljøterapi. Barn og voksne med kognitiv funksjonshemming", skrevet av noen av Norges fremste fagfolk på feltet.

Du får også møte Thomas Seltzer i «Inkluderingskontoret», med spennende gjester med og uten utviklingshemming i panelet.

Obs: personlig innlogging, kan ikke deles med andre. Vær også oppmerksom på at kommuner, høgskoler, organisasjoner osv kan kjøpe fri tilgang for alle sine ansatte/studenter.

Se prisinformasjon nederst, under programmet.

Program

Miljøterapi for personer med utviklingshemming 

Dag 1

Dag 2

 

Målgrupper:
Alle som er engasjert i gode levekår for mennesker med utviklingshemming; miljøterapeuter, miljøarbeidere, ledere, politikere, lærere, pårørende, tjenestebrukere og andre med interesse for temaet. 

 

 

Pris ved digital deltakelse / streaming/ tilgang til opptak:

Per person: kr 1.850

Hvis flere skal se på konferansen sammen, skal likevel alle være påmeldt. De påmeldte får tilgang til opptak av hele konferansenfrem til 10. november 2021. Tilgangen er knyttet til den enkeltes epostadresse, og kan ikke deles med andre.Fremgangsmåte for individuell påmelding: 

A) Klikk "påmelding" øverst på siden,
B) Registrer deg, velg kategori "deltaker", bla til neste side og kryss av for "digital deltakelse knyttet til epostadresse, kr 1.850"
C) Motta bekreftelse 

D) Når du skal streame konferansen eller se på opptak senere, går du inn på denne adressen: https://live.stiftelsensor.no Logg deg inn ved å registrere din epostadresse (må være den du registrerte ved påmeldingen) og mobilnummer.

OBS: hvis din kommune/organisasjon har bestillt kollektiv tilgang, skal du kun utføre punkt D. Det gjør du på konferansedagene, og når som helst frem til 10. november 2021. Nederst på denne siden finner du oversikt over kommuner/organisasjoner som har bestilt kollektiv tilgang for alle sine ansatte.Det er også mulig å melde på en hel kommune eller organisasjon kollektivt. Da får alle i kommunen/organisasjonen delta uten ekstra kostnad. 

Det er tre priskategorier for denne ordningen, varierende fra kr 10.000 til 40.000 for kollektiv, ubegrenset tilgang:

1) Kommuner med færre enn 10.000 innbyggere + lag og organisasjoner: kr 10.000

2) Bydeler i Oslo + kommuner med 10-50.000 innbyggere + sykehus + høgskoler og universitet (inkludert lærere og studenter): kr 25.000

3) Kommuner med over 50.000 innbyggere: kr 40.000

 
Fremgangsmåte for kollektiv påmelding: 

A) Personen som bestiller kollektiv påmelding klikker på "påmelding" øverst på denne siden,
B) Registrer deg, velg kategori "deltaker", bla til neste side og kryss av for "digital deltakelse knyttet til epostadresse" (velg prisalternativet som gjelder for din kommune/organisasjon)
C) Motta bekreftelse 

D) Når du eller noen andre i din kommune/organisasjon skal streame konferansen eller se på opptak senere (frem til 10. november 2021), går man inn på denne adressen: https://live.stiftelsensor.no Logg deg inn ved å registrere din epostadresse (må være jobbadressen) og mobilnummer samt passord du får på epost i forkant av konferansen.

OBS
Det er kun en person i kommunen/organisasjonen som skal utføre A til C. Alle andre ansatte går direkte til punkt D. 

Lurer du på om du kommer inn under denne ordningen? Nederst på denne siden finner du oversikt over kommuner/organisasjoner som har bestilt kollektiv tilgang for alle sine ansatte.

Fornøydhetsgaranti. Ved bestilling etter 10. mai: Dersom du har bestilt tilgang til konferansen og ikke er fornøyd med innholdet, får du refundert pengene. Det må skje innen 7 dager etter at du fikk tilgang. Kommuner og organisasjoner som har bestilt kollektiv tilgang for sine ansatte

Hvis du har epostadresse som slutter på det som står i parentesene, kan du gratis logge deg inn for å streame eller se konferansen i opptak. Det gjør du fra denne siden https://live.stiftelsensor.no frem til 10. november 2021.

Kommuner
Alver kommune (@alver.kommune.no)
Arendal kommune (@arendal.kommune.no)
Austevoll kommune (@austevoll.kommune.no)
Bergen kommune (@bergen.kommune.no)
Bremanger kommune (@bremanger.kommune.no)
Brønnøy kommune (bronnoy.kommune.no)
Bø kommune (@boe.kommune.no)
Drammen kommune (@drammen.kommune.no)
Froland kommune (@froland.kommune.no)
Gran kommune (@gran.kommune.no)
Hammerfest kommune (@hammerfest.kommune.no)
Haugesund kommune (@haugesund.kommune.no)
Hå kommune (ha.kommune.no)
Karmøy kommune (@karmoy.kommune.no)
Kongsberg kommune (@kongsberg.kommune.no)
Kristiansand kommune (@kristiansand.kommune.no)
Kristiansund kommune (@kristiansund.kommune.no)
Larvik kommune (@larvik.kommune.no)
Lier kommune (@lier.kommune.no)
Lillestrøm kommune (@lillestrom.kommune.no)
Malvik kommune (@malvik.kommune.no)
Melhus kommune (@melhus.kommune.no)
Molde kommune (@molde.kommune.no)
Moss kommune (@moss.kommune.no)
Narvik kommune (@narvik.kommune.no)
Nord-Aurdal kommune (@nord-aurdal.kommune.no)
Nordre Land kommune (@nordre-land.kommune.no)
Oppdal kommune (@oppdal.kommune.no)
Oslo kommune, bydel Frogner (@bfr.oslo.kommune.no)
Osterøy kommune (@osteroy.kommune.no)
Ringsaker kommune (@ringsaker.kommune.no)
Saltdal kommune (@saltdal.kommune.no)
Sandnes kommune (@sandnes.kommune.no)
Sarpsborg kommune (@sarpsborg.com)
Sortland kommune (@sortland.kommune.no)
Stad kommune (@stad.kommune.no)
Stavanger kommune (@stavanger.kommune.no)
Steinkjer kommune (@steinkjer.kommune.no)
Stjørdal kommune (@stjordal.kommune.no)
Søndre Land kommune (@sondre-land.kommune.no)
Sør-Varanger kommune (@svk.no)
Trondheim kommune (@trondheim.kommune.no)
Tysnes kommune (@tysnes.kommune.no)
Vanylven kommune (@vanylven.kommune.no)
Vestvågøy kommune (@vestvagoy.kommune.no)
Østre Slidre kommune (@oystre-slidre.kommune.no)


Fylkeskommuner
Rogaland fylkeskommune (@rogf.no)

Sykehus
St. Olavs hospital (@stolav.no)

Organisasjoner 
Autismeforeningen (kun ansatte og styremedlemmer, ikke alle medlemmer)
Abcent as (@abcent.no)
Handikappede barns Foreldreforening (hbf.no) (kun ansatte og styremedlemmer, ikke alle medlemmer)
Holmenkollen dagsenter (hdb.no)
Lupe (kun ansatte og styremedlemmer, ikke alle medlemmer)
Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) (kun ansatte og styremedlemmer, ikke alle medlemmer)
Signo (@signo.no)
Vidaråsen Landsby (@vidaraasen.no)


Høgskoler og universitet
OsloMet (@oslomet.no)
Universitetet i Sør-Øst Norge (@usn.no) + (@student.USN.no)
VID Vitenskapelige høgskole (@vid.no) + (@vidstud.no)

Påmelding

Meld deg på konferansen ved å trykke på "Påmelding" nedenfor

T: 38 39 59 99
E: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

NB: Konferansen er avsluttet. Påmelding gir kun digital tilgang til opptak fra konferansen fram til desember 2021.

Påmelding

Les mer: SOR-konferanse

Kontakt

Kontaktinfo

Daglig leder - Jarle Eknes
tlf: 90758685
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Org.nr: 984 257 503

Besøksadresse

Seljeveien 6
Løren
Oslo

Postadresse

Stiftelsen SOR
Seljeveien 6
0575 Oslo

Fakturaadresse

Stiftelsen SOR c/o
ASR Accounting AS
Postboks 1027
1803 Askim

EHF: 984257503

Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.