Skip to main content

Påmelding til nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på våre fremtidige konferanser ved å melde deg på nyhetsbrevet vårt:

SOR-konferanse:

UngSOR

- for alle som er engasjert i gode levekår for barn og unge med utviklingshemming
I juni 2022 avholdt vi vår første UngSOR - konferanse. Vi fikk gode tilbakemeldinger og er nå klar for vår andre UngSOR. UngSOR skal være en møteplass for alle som er opptatt av barn og unge med utviklingshemming.
Konferansen avholdes på Oslo kongressenter. Alle med tilgang til SOR Digital + har selvsagt mulighet til å se konferansen direkte på nett og i opptak. 

Program

Torsdag 9. februar 2023

 • 08.45

  Registreringen åpner

 • 09.30

  Velkommen

  Åpning av konferansen ved Karl Haakon Sævold. Han er styreleder i SOR. 

 • 09.40

  Samarbeid, samordning og barnekoordinator – en veileder 

  Vi følger opp tråden fra UngSOR-22 som hadde stort fokus på samordning og koordinering. Nå har veilederen fra helsedirektoratet, Bufdir, UDIR og NAV kommet. På konferansen vil denne bli presentert av Midia Aminzadeh, seniorrådgiver ved Helsedirektoratet. 

 • 10.15

  Erfaringer fra Samarbeid, samordning og barnekoordinator - Alta kommune deler

  Jorunn Sleveland Nordholm og Anita Kivijervi deler deres erfaringer. 

 • 10.45

  Pause 

 • 11.05

  Nasjonalt tilsyn med barne- og avlastningsboliger

  Helsetilsynet gjennomfører nå et nasjonalt tilsyn med barne- og avlastningsboligerHege Kristin Millerud, seniorrådgiver ved Helsetilsynet, kommer for å snakke om bakgrunnen for deres tilsyn og normeringsgrunnlaget.

 • 11.35

  Mestring i fellesskap

  Sjiraffen kultursenter er et kultur- og kompetansesenter i Trondheim. Sjiraffen tilbyr kurs og kompetanseheving innen inclusive art, og holder ofte workshops i inn- og utland. Ragnhild Arntsen, grunnlegger og teaterpedagog ved Sjiraffen, kommer for å fortelle om hvordan de arbeider, og om visjonene for kultursenteret. 

 • 12.00

  Lunsj

 • 13.00

  Kulturelt innslag

 • 13.15

  Seksualitet - også for unge med utviklingshemming

  Carina Carlsen
  fra likestillingssenteret har lang erfaring fra å fremme seksuell helse for og sammen med personer med utviklingshemming. Hun vil i denne forelesningen fokusere på positiv seksualitet som forebyggende arbeid, om normer, kjønn og forventninger. 

 • 14.00

  Pause

 • 14.35

  Inkluderende utdanning

  Down syndrom Norge har gjennom sitt fagråd utviklet en veileder med anbefalinger og prinsipper for inkluderende opplæring av elever med Downs syndrom. Veilederen er delvis oversettelse og bearbeiding av internasjonal litteratur og blir lansert høsten 2023. Karianne Hjørnevik Nes og Karen Synnes fra fagrådet til Down syndrom Norge vil presentere veilederen, med ekstra fokus på noen viktige felt. Veilederen kan være nyttig for alle som er opptatt av inkluderende utdanning. 

 • 15.30

  Pause

 • 15.45

  Er det plass for meg? - Historien om et annerledes ungdomskulturhus  

  X-Ray i Oslo forteller om hvordan de har inkludert unge med utviklingshemming i sitt tilbud. 

 • 16.30

  Avslutning

  Dagens faglige program avsluttes 1630.

 • 18:00

  Konferansemiddag på Oslo Kongressenter 

 

Fredag 10. februar 2023

 • 09.00

  Velkommen til andre dag av konferansen

 • 09.00

  Utviklingshemming og autisme, traumer og overgrep: Forebygging, avdekking og intervensjon 

  Foreleser er Arvid Nikolai Kildahl, PhD/psykologspesialist, Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk helse, Oslo universitetssykehus 

  Barn og unge med utviklingshemming og/eller autisme utsettes oftere enn andre for potensielt traumatiserende hendelser, inkludert vold og seksuelle overgrep. God forebygging krever en bevissthet om disse gruppenes utsatthet og tiltak på alle nivåer i hjelpeapparatet. Avdekking kan være utfordrende fordi mange av de enklest observerbare tegnene på traumer og overgrep i gruppen er uspesifikke og kan feiltolkes som andre tilstander eller forhold. Avdekking er imidlertid viktig fordi traumatiske opplevelser må tas hensyn til i utforming av miljøterapeutisk arbeid for disse gruppene. Kildahl vil snakke om både risiko for traumer og overgrep i gruppa, hvordan en kan tenke om forebygging, hvordan kjenne igjen og utforske mulige tegn på traumer og overgrep, samt hvilke tilpasninger som bør gjøres i miljøterapeutisk arbeid. 

 • 09.45

  Pause 

 • 10.00

  Utviklingshemming og autisme, traumer og overgrep: Forebygging, avdekking og intervensjon 

  Arvid Nikolai Kildahl fortsetter

 • 10.45

  Pause

 • 11.05

  Vi har også en stemme

  Redd Barna og Stiftelsen SOR har fått midler til et prosjekt som skal bidra til å få frem unge med utviklingshemming sin egen stemme. Grete Vandvik fra Redd Barna, og Linn Løvlie Slette fra SOR vil snakke om bakgrunnen for prosjektet, hvorfor tematikken er viktig og gi smakebiter på hvordan de jobber med medvirkning.  

 • 11.30

  Lunsj

 • 12.30

  Kulturelt innslag

 • 12.45

  En mors perspektiv

  Inger Brokka De
  Ruiter er mamma til en gutt med autisme. Hun er også lokalpolitiker. I dette foredraget tar hun med seg perspektiv fra begge disse rollene for å reflektere over tjenester, menneskerettigheter, politikk og selvsagt det å være mamma. 

 • 13.15

  Stortingsmelding nr. 8 (2022-2023): om utviklingshemmedes menneskerettigheter

  Regjeringen la frem stortingsmeldingen om rettighetene til personer med utviklingshemming 4. november 2022. Først vil Redd Barna innlede om meldingen fra et barn- og ungeperspektiv. Etter denne gjennomgangen går vi over i en panelsamtale om innholdet i Meld. St. 8. Panelet vil bestå av: 

  Anette Drangsholt, leder for Autismeforeningen i Norge
  Karianne Hjørnevik Nes, pedagog og mor
  Inger Brokka De Ruiter, SV-politiker og mor
  Annette Jensen, leder for Handikappede Barns Foreldreforening (HBF)
  Paul Chaffey, utvalgsleder for Høyres arbeid med en bedre hverdag for utviklingshemmede og pårørende.

  Samtalen ledes av Karl Haakon Sævold, styreleder i Stiftelsen SOR

 • 14.15

  Pause

 • 14.30

  Betingelsesløs kjærlighet

  Selene Fjellvang Lie og Angelika Fjellvang Lie er TikTok stjerner.

  Selene er 24 år, og snart ferdig med bachelor i journalistikk. Angelika blir 17 år i februar, og går første året på videregående skole. De startet med TikTok i januar i år (2022). 

  Selene vil snakke om hvordan det har vært for henne å vokse opp med en søster som er annerledes, og intervjuer lillesøsteren sin om hennes liv.

  De forteller om sine Tik Tok-erfaringer, og hvorfor de velger å eksponere seg selv, forholdet deres og det faktum at Angelika har down syndrom.

 • 15.00

  Konferansen avsluttes klokken 1500

Digitale ressurser (bonusforelesninger)

De digitale ressursene blir ikke presentert på selve konferansen i Oslo Kongressenter, men vil være tilgjengelig for deltakere og abonnenter av SOR Digital+

 • Erfaringer fra barne- og avlastningstjenester - Tromsø kommune deler

  På Trudvang i Tromsø har de jobbet målrettet og intensivt i flere år for å tilby gode tjenester både for barn og unge som bor der og de som får avlastning. Dette har de blant annet gjort på bakgrunn av tidligere tilsyn. Kirsti Kvandahl og Hege Moss Larsen deler deres erfaringer. 

Prisinformasjon

Påmelding (fysisk tilstedeværelse i konferanselokalene + digital tilgang til opptak 1 mnd)

Ved tidlig påmelding (innen 09. januar 2023) er prisen samlet for to dager kr 4.200,-  Samlet pris for deltakelse kun én dag er kr 2.100,-
Ved påmelding etter 09. januarer prisen samlet for to dager kr 4.700, og kr 2.350 for en dag.

Dersom fire eller flere melder seg på samtidig fra samme arbeidsplass (og deltar), reduseres prisen for hver enkelt med kr 300,- Samlet pris for hele konferansen blir da 3.900,- pr person, ved tidlig påmelding (innen 09. januar 2023).

Konferansemiddag
Tre retters middag med to enheter drikke kr 695,-

Overnatting
Rom m/ frokost pr enkeltrom: fra kr 1.745 pr natt
Rom m /frokost pr dobbeltrom: fra kr 1.945 pr natt

Stand
Det er mulig å bestille stand til kr 1.400 pr dag.

SOR DIGITAL +

SOR Digital+

SOR Digital+ er SORs flaggskip, som gir tilgang til å streame alle de tre årlige SOR- og UngSOR konferansene. I tillegg får man tilgang til opptak fra konferansene i 1-5 år, samt tilgang til mange faglige forelesninger som kun gjøres tilgjengelig for dem som abonnerer på SOR Digital+.