Skip to main content

Seksualvennlig miljø

Foto: MosH MosHI, Flickr (CC)Foto: MosH MosHI, Flickr (CC)Et seksualvennlig miljø er viktig. Når man lykkes, vil man få et miljø som åpner for å stille spørsmål om seksualitet. Om hva som er vanlig, uvanlig, problematisk og straffbart. Med hovedvekt på anerkjennelse av seksuelle rettigheter og muligheter.

Det er likevel ikke nok alene. Overgrep forekommer også om man er omgitt av en rekke personer som er trygge på sin og andres seksualitet, og tør snakke om vennskap, kjærlighet, lyst, glede og kåthet på en åpen måte. Blant annet fordi man på livets vei også møter andre enn de "vennlige".

Men det er helt klart at det gir et godt bidrag, og at et ikke-seksualvennlig miljø gir en betydelig økt risiko for overgrep.