Skip to main content

Riktig hjelp

Foto: Mark Wathieu, Flickr (CC)Foto: Mark Wathieu, Flickr (CC)Ved overgrep opplever mange at både liv, helse og personlig integritet er alvorlig truet. Ved å gi den riktige hjelp og oppfølging kan vi bidra til å hindre eller redusere langvarige helseplager som kronisk posttraumatisk stressyndrom, dissosiasjon, depresjon, selvmordstanker og selvdestruktiv atferd, somatiserende reaksjoner, samt seksuelle og sosiale problemer.

Mennesker med utviklingshemning har krav på å få oppnevnt bistandsadvokat. De har også rett til fri rettshjelp. Ved Barnehusene foretas det tilrettelagte dommeravhør av barn og mennesker med utviklingshemming. I noen tilfeller vil det være behov for tolk. Det er retten som skal oppnevne tolk.

Fornærmede i saken har krav på å ha med seg en person i politiavhøret som han/hun har tiltro til.

Det anbefales å eventuelt henvise til en spesialisthelsetjeneste som har kompetanse på området for videre oppfølging og veiledning til personalet. Svært ofte vil habiliteringstjenesten være en aktuell instans å kontakte.