Skip to main content

Rettsaparatet

Foto: Thomas Hawk, Flickr (CC)Foto: Thomas Hawk, Flickr (CC)Ikke døm eller sanksjoner mot den som eventuelt er mistenkt. Den oppgaven er forbeholdt domstolen.

Unntaket er selvfølgelig at man i tråd med retningslinjer suspenderer eller på annen måte fjerner personale som eventuelt er mistenkt, hindrer alenetid eller samvær i det hele tatt mellom mulig offer og mulig overgriper. Det handler ikke om personen er skyldig eller ikke, det handler om hvordan man skal håndtere mistanker og beskyldninger.