Skip to main content

Prosedyre / retningslinjer

Foto: Ario Reale, Flickr (CC)Foto: Ario Reale, Flickr (CC)I akutte situasjoner skal du håndtere situasjonen etter gjeldende retningslinjer, så hurtigt som mulig. En del av håndteringen innebærer å sikre biologiske spor, i henhold til det politiet ønsker at du skal gjøre.

Vanlig prosedyre ved akutte, konkrete hendelser:

  • Ta kontakt med politi umiddelbart og spør hvordan du skal håndtere situasjon og hvordan du kan sørge for at spor ikke blir ødelagt fram til politiet overtar ansvaret.
  • Personen må ikke dusje/vaske seg.
  • Klær, sengetøy, laken etc. oppbevares tørt og pakkes i papir, hver for seg. Må ikke pakkes i plast på grunn av at bevis da blir ødelagt.
  • Personen det gjelder skal til undersøkelse på overgrepsmottak om kommunen har det, eller bli undersøkt på legevakt.
  • Hvis du har mistanke om at en bestemt person har begått overgrepet, skal denne personen ikke konfronteres med dette.
  • Skriv ned alt som har fremkommet om overgrepet. Vær faktaorientert, ikke legg inn dine egne fortolkninger.

Dette er utdypet i e-læringskurset Ingen hemmeligheter.

Retningslinjene som er foreslått her bygger på Håndbok om seksuelle overgrep mot utviklingshemmede, fra Fylkesmannen i Finnmark og Helse Finnmark.