Skip to main content

Overgrep generelt i befolkningen

Hver 5. kvinne og hver 10. mann har opplevd seksuelle overgrep før fylte 18 år. 5 % er utsatt for gjentatte, alvorlige overgrep.Foto: Ed Yordon, Flickr (CC)Foto: Ed Yordon, Flickr (CC)

Størstedelen av overgrepene er begått av en som barnet/ungdommen kjenner.
Overgrepene kan vare fra ett overgrep til gjentatte overgrep over mange år.
Gjennomsnittlig varer overgrep i 5 år.
Ca 80% av overgrep begås av menn.
Ca 20% av overgrep begås av kvinner.

Dette er en oppsummering FMSO har gjort på bakgrunn av litteraturstudier, men som de understreker er det stort sprik i ulike undersøkelser, blant annet fordi metodikken og avgrensningene varierer.