Omstendigheter og livsbetingelser

Personer med utviklingshemning har større risiko for å bli utsatt for overgrep enn andre. For å kunne bidra til forebygging er det viktig at vi forstår at det ikke er utviklingshemningen i seg selv som gir økt risiko. Risikoen ligger i de omstendighetene og livsbetingelsene personer med utviklingshemning lever under.

Begrensende kommunikasjonsmuligheter og begrenset mulighet for å identifisere og eventuelt flykte fra potensiell overgrepssituasjon er et av forholdene som kan ha betydning. Mange har også synlige karakteristika som bidrar til at de peker seg ut som mulig "lett offer" for potensiell overgriper.

Antatt lav troverdighet hos personer som har kommunikasjonsvansker og forståelsesvansker kan også øke sansynligheten for overgrep.

Foto: Ale Ale, Flickr (CC)Foto: Ale Ale, Flickr (CC)
Noen har behov for hjelp til gjennomføring av personlig hygiene. Dermed kan det som for de fleste av oss er naturlige intime og sosiale grenser rutinemessig overskrides. Dette kan oppleves som krenkelse, også når det ikke er ment slik fra omsorgsyters side. Personen med utviklingshemning kan bli vant til å forholde seg passiv til det han eller hun opplever som krenkelse, og får dermed en læringshistorie som gjør dem mer sårbare for å bli utsatt for seksuelle overgrep.

Personer med utviklingshemning får tidlig lære at de skal adlyde voksne hjelpere. Når de blir trent til lydighet og ikke får erfaringer på å sette grenser, gir også dette økt risiko. Tiltak som innebærer bruk av tvang og makt kan føre til større ulikhet mellom tjenesteyter og tjenestemottaker, og vil i blant medføre til underdanighet som kan øke risiko for seksuell utnyttelse.

Personer med utviklingshemning opplever ofte avhengighet til andre mennesker, og dette gir en betydelig økt risiko. Avhengigheten kan være til familiemedlemmer, de som skal hjelpe i profesjonelle relasjoner, eller til folk de ønsker å ha som venner eller omsorgspersoner.

I likhet med resten av oss er også folk med utviklingshemning opptatt av å ha kjæresteforhold. I praksis kan mange oppleve at det er vanskelig å få seg kjæreste, og noen vil strekke seg langt ved å la seg utnytte seksuelt for å beholde relasjonen til den de ønsker å være kjæreste med.
Personer som er utpreget tillitfulle vil kunne la seg forlede til å bli seksuelt utnyttet av folk de stolte på. Eksempelvis er dette særlig fremtredende ved Williams syndrom. Personer med autisme kan være særlig utsatt, ved at de har større vanskeligheter enn folk flest med å skjønne den andres motiver og strategier.

Mange personene som tilfredsstiller kriteriene for diagnose utviklingshemning har aldri blitt diagnostisert. Personer med udiagnostisert utviklingshemning vil være ekstra sårbare for utnytting. Blant annet fordi de i liten grad mottar tjenester fra kompetente fagpersoner som kunne bistått dem i små og store utfordringer, men også fordi mange av dem søker relasjoner i belastede miljø.

Blant dem som er diagnostisert og mottar omfattende tjenester, er det et problem at de må forholde seg til svært mange tjenesteytere i løpet av livet. Ekstra stort er problemet der man har mange småstillinger, eller arbeidsmiljø eller arbeidsbetingelser som gjør at det er stor gjennomstrømning av tjenesteytere. Når antallet tjenesteytere er stort, øker også sansynligheten for at man som tjenestemottaker kommer i kontakt med noen av de få tjenesteyterne som kan ha som hensikt å utnytte noen seksuelt.

Ukritisk atferd i sosiale fora på internett gir også risiko. De kan i større grad enn andre bli med på et sjekke-spill de ikke ser konsekvensene av, og komme i kontakt med personer med helt andre ønsker og behov enn det de selv har. Det er lett for å bli lurt på nettforum, og si ja til ting de kan synes det er vanskelig å komme ut av.

Kontakt

Kontaktinfo

Daglig leder - Jarle Eknes
tlf: 90758685
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Org.nr: 984 257 503

Besøksadresse

Seljeveien 6
Løren
Oslo

Postadresse

Stiftelsen SOR
Seljeveien 6
0575 Oslo

Fakturaadresse

Stiftelsen SOR c/o
ASR Accounting AS
Postboks 1027
1803 Askim