Skip to main content

Miljøarbeidere / miljøterapeuter

Foto: Vincent, Flickr (CC)Foto: Vincent, Flickr (CC)Det er sjeldent tilfeldig hvem tjenestebrukeren gir signaler om overgrep til, eller forteller om overgrep til. Han eller hun velger vanligvis en person vedkommende er trygg på og stoler på. Det er viktig å ikke vise seg tilliten verdig, ved å håndtere saken på en best mulig måte -med tjenestebrukerens behov for hjelp og beskyttelse i sentrum.

Miljøpersonalet skal ikke vurdere innholdet i eventuell anklage. Det er tjenestebrukerens subjektive ubehag som skal være fokus i de første samtalene. Fokuser på tjenestebrukers historie og opplevelser.

Du skal IKKE være etterforsker, men følg opp det du blir fortalt med å stille ikke-ledende spørsmål. Skriv ned både dine egne spørsmål (ordrett) og det tjenesteyter sier (ordrett), umiddelbart etter samtalen. Skriv klokkeslett og dato. Følg forøvrig retningslinjer for håndtering av mistanke om seksuelle overgrep.

Vær gjerne engasjert i diskusjoner om hvem som skal bistå med hjelp i oppfølgingen, med utgangspunkt i tjenestebrukerens behov. Noen har behov for å snakke med psykolog, voldtektsmottak osv., noen trenger i tillegg å snakke med noen nærpersoner i personalgruppen. Kanskje det er deg, kanskje er det en kollega av deg. Tenk både på kort og lang sikt.

Du må umiddelbart involvere nærmeste leder i det som har kommet frem. Med mindre denne lederen kan være den som har begått overgrepene. Da går man videre til neste ledernivå.